ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองร้อยเอ็ด ,ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด(47A-4013)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4013
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
บริการส่งดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด(47A-4006)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
บริการส่งดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด(47A-4005)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
บริการส่งดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด(47A-4003)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4003
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
บริการส่งดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด(47A-4002)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4002
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
บริการส่งดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองร้อยเอ็ด ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองร้อยเอ็ด นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองร้อยเอ็ด ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองร้อยเอ็ด
วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดเขวาประสาท
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดเปลือยนอก
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดเปลือยน้อย
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดเวฬุวัน
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดเหนือ
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดเหล่าขาม
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดเหล่าตำแย
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดแคนเหนือ
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดแคนใต้
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดแคนใต้
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดแจ่มอารมณ์
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดแสนระลึก
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโกลิยการาม
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโคกก่อง
ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโคกพิลา
ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโชคชัยโนนขวาง
นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโนนใหญ่
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโนนงาม
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโนนรังสิทธิ์
โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโนนสว่าง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโนนสะอาด
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโนนสำราญ
เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโนนสูง
นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์พงษ์ราษฎร์บูรณะ
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์รังสฤษดิ์
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีแก่นทราย
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดไตรนิคม
เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดกลางมิ่งเมือง
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดกอนประชาราม
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดขอนแก่นเหนือ
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดขอนแก่นใต้(แคนใต้)
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดคานหัก
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดคุ้มวนาราม
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดคุยมาตย์
ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดชลธารอุดม
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดดงนางย่อง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดดงยาง
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดดงลาน
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดดงสวอง
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดดอนเป้า
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดดอนสนามชัย
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดท่าอุดมสามัคคี
ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสถิตย์
ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดธรรมจารีนิวาส
แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดธรรมวนาราม
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดนิเทศสุนทราราม
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดนิมิตคณาราม
แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเขวา
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเปลือยใหญ่
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเล้า(ธัญญาวาส)
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเหล่าใหญ่
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านแก่นทราย
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านโคกสูง
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านดู่
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านนา
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านนาโพธิ์(โพธิ์ศรีสะอาด)
นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านป่าบาก(ป่าบาก)
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านฝาง
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านรอบเมือง
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองจิก
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองพุก
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองหุ่ง
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบ้านอ้น
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบึงพระลานชัย(บึง)
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบูรพาภิราม
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดประชารังสรรค์
แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดประชาราษฎร์
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดประสาทวิทยาราม
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดประสาทศรัทธาธรรม
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดประสานศรัทธา
ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดปราสาทธรรมทาน
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดปอภาร
ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดป่าเรไร
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดป่าโนนรัง
โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดป่ายาง
โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดป่ายาง(ราษฎร์รังสรรค์)
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดป่าศรีไพรวัน
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดป่าสามัคคีธรรม
ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดผันทนาราม
โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดพูลเกษม
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดมงคลประสิทธิ์
นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์บันเทิง
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์รังสฤษดิ์
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์ศิริ
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์สามัคคี
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์อุทิศ
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดวารีอุดม
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดวิเศษไพรสณฑ์
โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดวิมลนิวาส
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีจันทร์
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีทองไพบูลย์วราราม
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีธรรมประสาท
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีปทุมวนาราม
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีพัฒนาราม
แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีรัตน์
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีสวัสดิ์
นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีสะอาด
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีสุพรรณกัลยาอ่างทอง
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศิริไพรวาส
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสระแก้ว
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสระทอง
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสระพังทอง
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสว่างไพบูลย์
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสว่างศรีโพธิ์ธาราม
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์สุข
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสวาทอารมณ์
นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสะอาดสมบูรณ์
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสังข์ทอง
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสาเกตนคร
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสีแก้ว
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสุนทรนิเวศน์
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสุรชัย
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดสุวรรณบุรี
เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองแคน
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองโปร่ง
ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองตาไก้
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองตุ
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองบัว
โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองผือ
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองผือน้อย
โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองพังทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองยูง
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองหญ้าม้า
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหนองหิน
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหัวแฮด
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดหัวหนอง
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอรุณวิเวกธรรมมาราม
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอรุณสวัสดิ์
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอัมพวนาราม
โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอัมพวัน
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอัมพวัน
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอุดมไพรสณฑ์
รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอุดมไพสณฑ์
สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอุดมไพสณฑ์
สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอุบลนิเวศน์
แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดอุบลนิวาส
หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
โรงเรียนการกุศลบ้านยางเครือ
โรงเรียนการกุศลวัดกลาง
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
โรงเรียนขัติยะวงษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
โรงเรียนซ.วิทยา
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านเปลือยนอก
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว
โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(คุรุศิษย์ประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)
โรงเรียนบ้านโนนแท่น
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
โรงเรียนบ้านซ้ง(บ้านซ้งวิทยาคม)
โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านดงสวองหนองสูบ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านป่าบากเหล่าเรือ(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว
โรงเรียนบ้านหนองยูง
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
โรงเรียนร้อยเอ็ดการบริบาล
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา2
โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
โรงเรียนอนุบาลธิวะรัตน์
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...