ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เกษตรวิสัย ,ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย(47A-4013)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4013
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย
บริการส่งดอกไม้ เกษตรวิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย(47A-4006)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย
บริการส่งดอกไม้ เกษตรวิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย(47A-4005)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย
บริการส่งดอกไม้ เกษตรวิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย(47A-4003)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4003
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย
บริการส่งดอกไม้ เกษตรวิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย(47A-4002)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4002
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย
บริการส่งดอกไม้ เกษตรวิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ เกษตรวิสัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เกษตรวิสัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เกษตรวิสัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เกษตรวิสัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เกษตรวิสัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เกษตรวิสัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เกษตรวิสัย
วัดเขวาใหญ่
โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดเขวาตะคลอง(เจริญศิลป์)
ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดเขวาหรดี
ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดเวฬุวนาราม
สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดเสาธงทอง
สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดเหล่าเสือ
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดเหล่ากลาง
สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดเหล่าหลวง
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดแสนสี(เฉลิมศรีรัตน์)
ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ทอง
หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดโพนเงิน
เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดโพนโพธิ์
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดโพนสะอาด
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดโพนหิน
ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดไตรตรึงษ์
กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดไทรทอง
กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดไผ่สีทอง
น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดไพรสณฑ์
หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดกลาง
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดกู่พัฒนา
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดจอมกระสัญ
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดจอมศรีวราราม
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดจิรประภาวาส
โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดชิโนวาทธำรง
ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดดงครั่งใหญ่
ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดดอนแตง
สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดตลาดไชย(เษตตะสัย)
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดธาตุ
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดน้อยเจริญศรี
ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านแจ่มอารมณ์
ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านดงครั่งน้อย
ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านดอนรัก
กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านผำ
โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านฝาง(พรหมศรีสว่าง)
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองแวง
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองกุง
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองผึ้ง(สว่างโพธิ์ศรี)
หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองอ่าง
กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบุญศิริวราราม
โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบูรพากู่กาสิงห์น้อย
กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดบูรพาราม(สว่างบูรพา)
ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดปทุมคงคา
เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดป่ายาง
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดม่วงศรีไพรวัลย์(ม่วงศรีไพรวัน)
กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดยางจ้อง
น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดวังใหญ่
โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดศรีอริยวงศ์
เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดส้มโฮง
โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสระเกษ
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสระทอง
หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสระทอง
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสวงสวรรค์วณาราม
หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสว่างทุ่งรังษี
ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์กู่
กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์ฮาด
ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสังข์ทอง
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสำราญนิวาส
เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสิงห์ไคล
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสิงห์ทอง
สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสุทธาวาส
หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดสุทธิวรรณาราม(โพนแท่น)
ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหนองเปลือย
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหนองแคน
โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหนองแปน
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหนองแวง(หัวหนองแวง)
หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหนองตาแสง
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหนองตาด
สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหนองหญ้าปล้อง
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหัวดงกำแพง
เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดหัวดอนชาด
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดอรัญวาสีดงมัน
สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดอัมพวัน
ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดอารัญญา
โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดอินทร์ไตร
หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดอินทราราม
น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดอินทราราม
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดอุ่มเม่า
เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วัดฮ่องทราย
กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.เกษตรวิสัย
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
โรงเรียนคุรุราษฏร์สามัคคี
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
โรงเรียนชีโนวาทธำรง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
โรงเรียนบ้านเขวาหรดี
โรงเรียนบ้านเมืองบัว
โรงเรียนบ้านเหนือ
โรงเรียนบ้านแสนสี
โรงเรียนบ้านโนนจาน
โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนแท่น
โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
โรงเรียนบ้านโพนหิน
โรงเรียนบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย
โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านฝาง
โรงเรียนบ้านยางจ้อง
โรงเรียนบ้านสะแบง
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส
โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองช้าง
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง
โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...