ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด จังหาร จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ จังหาร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ จังหาร จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ จังหาร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่จังหาร ,ร้านดอกไม้ จังหาร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ จังหาร(47A-4013)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4013
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ จังหาร
บริการส่งดอกไม้ จังหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ จังหาร(47A-4006)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ จังหาร
บริการส่งดอกไม้ จังหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ จังหาร(47A-4005)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ จังหาร
บริการส่งดอกไม้ จังหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ จังหาร(47A-4003)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4003
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ จังหาร
บริการส่งดอกไม้ จังหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ จังหาร(47A-4002)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4002
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ จังหาร
บริการส่งดอกไม้ จังหาร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ จังหาร จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ จังหาร บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด จังหาร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน จังหาร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ จังหาร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ จังหาร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด จังหาร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.จังหาร
วัดเก่าบุบผาราม
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดเก่าบุบผาราม
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดเจริญสุขถาวร
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดเทวาประสาท
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดเทวาพิทักษ์
ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดเลิงคา(ดอนวารีวนาราม)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดเหล่างิ้ว
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดเหล่างิ้ว(ตาลทุ่งศรีสะอาด)
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดแซงแหลม(สว่างศรีลำชี)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดโนนขาม(ทุ่งเจริญธรรม)
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดโนนสว่าง(โพนสว่าง)
ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดโนนสวาท
ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดโนนสูง(บ้านโนนสูง)
ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีม่วงลาด(อัมพวนาวาส)
ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดงิ้วงาม
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดจังหาร(บ้านจังหาร)
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดชัยศรีมงคลวนาราม
ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดดงเครือวัลย์
ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดดงยาง(อรัญศิริ)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดดอนเกษม
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดดอนแคน(ศิริมงคลาเทพวนาราม)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดนิคมคณาวาส
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดนิมิตธัญญาผล
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเขวาชี(ท่าวารีปทุมวนาราม)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านแคน(โพธิ์ธาราม)
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านแจ้งข่า
ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านขมิ้น
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านขมิ้น(โพธิ์ชัย)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านคุยค้อ(ศรีชัยมงคล)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านดอนหวาย(โพธิ์ศรีสว่าง)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านดินดำ(ท่าชีศรีสมังคลาราม)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านนา
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านน้ำเค็ม
ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านน้ำเค็ม
ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านปาฝา(โพธาราม)
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านพยอม(สว่างศรีวิลัย)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองแซง
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองแซง
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหัวงัว
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหาด
ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดบึงโดน(วารีอุดม)
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดประสาทสิทธิผล
ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดประสาทอารมณ์
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดป่าคางฮุง
ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดป่าจ่าเหลา
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดป่าบ้านดู่น้ำ(โนนสมอ)
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดป่าสมุนไพรร้อยเอ็ด
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดผดุงศรัทธรา
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์บำรุง
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์วารี
ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดวารีสวาท
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดศรีบุญเรือง
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดศรีสว่าง
ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดศรีอาราม
ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดสว่างวนาวาส
ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดสอาดธรรมทาน
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดสอาดอารมณ์
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดสำราญนิวาส
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดสีมาราษฎร์วนาราม
จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดสุขสวัสดิ์
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดสุธรรมราษฎร์บำรุง
ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดหัวนายาง(โพธิ์รังสิตธาราม)
ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดอรุณธรรมรังษี
ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดอัมพวนาราม
ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดอาศรมสันติวัน
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
วัดอุดมคณาสิทธิ์
ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.จังหาร
โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์
โรงเรียนเมืองจังหาร
โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
โรงเรียนดงยางสะแบง
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
โรงเรียนบ้านเลิงคา
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านแคน
โรงเรียนบ้านแจ้ง(คุรุประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง
โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์
โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
โรงเรียนบ้านพยอม
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง
โรงเรียนบ้านหนองตอ(คุรุราษฎร์ศึกษาคาร)
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
โรงเรียนหัวนางามวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...