ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ธวัชบุรี ,ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี(47A-4013)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4013
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ธวัชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี(47A-4006)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ธวัชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี(47A-4005)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ธวัชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี(47A-4003)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4003
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ธวัชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี(47A-4002)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4002
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี
บริการส่งดอกไม้ ธวัชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ ธวัชบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ธวัชบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ธวัชบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ธวัชบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ธวัชบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ธวัชบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ธวัชบุรี
วัดเขมาวาส
ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเขวาทุ่ง
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเจริญผล
หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเทพชัยมงคล
อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเนินสง่าสามัคคี
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเปลือยน้อย
หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเมืองน้อย
เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์
ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเหล่าแถม
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเหล่าใหญ่
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดเอกสัตย์บำรุง
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดโกศลรังสฤษดิ์
อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดโต๊ะโหม(โพธิ์แก้ว)
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์รังสิทธิ์
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์สว่าง
ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดไก่ป่า
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดไพบูลย์
ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดกลางเก่า
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดขัดเค้าใต้
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดขี้เหล็ก
อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดจันทร์สว่าง
อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดจันทราราม
ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดชัยคาม
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดชาตินิยม
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดดงบ้านนา
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดดอนแคน
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดดอนไผ่
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดดอนงัว
ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดดอนชัย
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดดู่กลาง
ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดตรีคาม
อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดตะโมม
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดท่าเยี่ยม
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดท่าบ่อ
ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดธงธานี
ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดธรรมนิยมสงเคราะห์
เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดนาคำ
อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดนิเวศน์
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเมืองน้อย(บูรพาเมืองน้อย)
เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดบ้านโนนเดื่อ
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดบ้านกู่
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดบ้านดอนไผ่(เวฬุวนาราม)
บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองบัว(วารีอุบล)
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองบั่ว(หนองบั่ว)
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดบิบผลิวนาราม
ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดประตูชัย(บ้านคำไฮ)
นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดป่าดอนแก้ว
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดป่าทรงธรรม
ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดป่าวรคุณ
ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดป่าสุ่ม
อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดฝั่งแดง
อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดมงคลนิเวศน์
ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดมะเหลื่อม
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดมะขามเหนือ
บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดมะขามใต้
บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดมะอึ
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดมิ่งกลาง
เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดยางกู่
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดยางสินชัย
เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดราชธานี
ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดราชวนาราม
ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์สามัคคีมะยาง
เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดวารีอุดม
ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดส้มป่อย(เขตขันธ์)
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดสมัยบำรุง
บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดสระแก้ว
เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดสว่างหนองเปิด
เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดสังขนิวาส
บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดสารวนาราม
ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดสุวารีวิหาร
ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองเต่า
หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองแข้
หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองแคน
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองโสน
หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองไผ่
หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองช้าง
เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองประดู่
ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองพอก
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหนองยาง
มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดหัวบ่อ
ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดอี่หลุบ
ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดอุดม
หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วัดอุดมนิเวศน์
ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.ธวัชบุรี
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
โรงเรียนไพศาลวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
โรงเรียนธงธานี
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านไก่ป่า
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
โรงเรียนบ้านคางฮุง
โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง
โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านดอนชัย
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่ไพศาล
โรงเรียนบ้านตรีคาม
โรงเรียนบ้านตาอุด
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนิเวศน์
โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โรงเรียนบ้านมะยาง
โรงเรียนบ้านมะอึ
โรงเรียนบ้านราชธานี
โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านสังข์
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองเบิด
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองช้าง
โรงเรียนบ้านหนองดู่
โรงเรียนบ้านหนองต่าย
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
โรงเรียนบ้านหัวโนน
โรงเรียนบ้านอีหมุน
โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...