ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พนมไพร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พนมไพร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พนมไพร ,ร้านดอกไม้ พนมไพร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ พนมไพร บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พนมไพร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พนมไพร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พนมไพร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พนมไพร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พนมไพร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พนมไพร
วัดเกาะแก้ว
หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดเจริญราษฏร์
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดเลียบ
สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดเสมาไตรราษฏร์
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดเหนือ
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดแจ้ง
นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโคกศรี
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโนนม่วง
นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโนนศิลา
คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโนนสะอาด
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโนนสะอาด
วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ไทร
ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์งาม
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์งาม
หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรี
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดโสธาราม
หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดไตรภูมิ
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดไทยสมบูรณ์ประชาสรรค์
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดกลางอุดมเวทย์
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดขะยอม
นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดขุมเงิน
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดคำสูง
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดคุ้มวราราม
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดคูฟ้า
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดชานุวรรณ
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดดงสว่าง
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดดอนเจริญ
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดดอนบ่อ
โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดดอนพระจันทร์
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดท่าใฮ
คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดท่าลาด
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดท่าวารี
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดท่าสำราญ
คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งรังษี
หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสว่างอารมณ์สุข
สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดน้อย
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดน้อย
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดนานวล
นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านกลาง
ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านกุดน้ำใส(สระกุดน้ำใส)
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านชาติ
นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านมะเขือ
ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านสำโรง
คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองบัวน้อย
หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองหลวง
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบึง
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดบึงฮี
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดป่าโพธิ์ศรี
สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดป่าอัมพวัน
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดพนัส
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดฟ้าหยาดสิริราษฏร์
คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดยางเดี่ยว
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์นิยม
นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดวารีสวัสดิ์
วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดวารีสะอาด
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดวารีอุดม
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดศรีโพธิ์ทอง
ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดศรีนาชม
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดศรีมงคลท่าเสียว
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดศรีสว่างพัฒนาราม
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดศรีสุมังคล์
คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดศิริมงคล
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสระเกษ
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสระแก้ว
สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสระแคน
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสระโพธาราม
วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสระโพธิ์
พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสระพัง
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสระหงษ์ทอง
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสว่าง
โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสว่างแสงจันทร์
วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอุทัย
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสิงห์ทอง
หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสิงห์สมทองสามัคคี
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสุจิตตาราม
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดสุนทราวาส
วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองเรือ
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองเหล็ก
โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองโสน
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองคูพัฒนา
นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองบัวใหญ่
โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองผือ
โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองศรีทอง
โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองสมบูรณ์
โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดหนองหิน
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดอัมพวัน
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดอุดมวารี
แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดอุดรไชยศาสตร์
กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
วัดอุปราวิจิตร
โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.พนมไพร
โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
โรงเรียนกมลวิทยา
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร
โรงเรียนดอนเสาโฮง
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม
โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนศิลา
โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านคำแดง
โรงเรียนบ้านคำพระ
โรงเรียนบ้านคูฟ้า
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
โรงเรียนบ้านชาติ
โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนคำ
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา
โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง
โรงเรียนบ้านนาชม(นาชมพิทยาสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านบัวงาม
โรงเรียนบ้านพนมไพร
โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์
โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด
โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...