ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ โพนทอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ โพนทอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่โพนทอง ,ร้านดอกไม้ โพนทอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ โพนทอง(47A-4013)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4013
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โพนทอง
บริการส่งดอกไม้ โพนทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โพนทอง(47A-4006)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โพนทอง
บริการส่งดอกไม้ โพนทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โพนทอง(47A-4005)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โพนทอง
บริการส่งดอกไม้ โพนทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โพนทอง(47A-4003)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4003
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โพนทอง
บริการส่งดอกไม้ โพนทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โพนทอง(47A-4002)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4002
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โพนทอง
บริการส่งดอกไม้ โพนทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ โพนทอง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด โพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน โพนทอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ โพนทอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ โพนทอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด โพนทอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.โพนทอง
วัดแพงศรี
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดแพงศรี
อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโคกก่อง
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโคกพัฒนา
สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโคกสว่างชัยศรี
นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโนนตาล
โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโนนทองหลาง
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโนนสวรรค์
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโพธาราม(นิโคธาราม)
สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโพธาวารี
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ชัย
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ร้อยต้น
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์สว่างอารมณ์
คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโพนทองใหญ่
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโยคาภิรมย์
หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดโสมคณาราม
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดกลางศิริมงคล
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดชัยพฤกษาราม
สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดชัยมงคล
คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดชัยมงคลคณาราม
สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดชัยศรีสว่างวราราม
นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดดอนม่วย
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดธาตุอูปมุง
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดนันทิยาราม
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดนาสีนวล
พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดนิโคสว่าง
หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดนิคมคณาราม
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบวรนิเวศน์
สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบ้านโนนไชยศรี(อรุณสิงคาราม)
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบ้านโพนทองน้อย(เทพยุดาราม)
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบ้านนาแพง(อนุราชคณาราม)
นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองใหญ่(โพธาราม)
หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองขี้ม้า(ศิริมงคล)
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบุญราศรี
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบูรพา
วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดบูรพาราม
โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดป่าโพนทอง
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดป่าวังยาว
วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดป่าศรีโพนทอง
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดป่าศรีสองห้อง
โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดป่าหนองแสงทุ่ง
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดฝึกฝน
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดพรมจักคณาราม
คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดพรหมจริยาราม
โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดมธุกาวาส
หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดมิ่งมงคล
โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดราชสีมา
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีไพวัลย์
วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีจันทราราม
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีบุญเรือง
อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีบุญเรือง
สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีมงคล
โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีมงคล
คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีวิราษฎร์คณาราม
คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีวิลัย
สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีวิลัยคณาราม
สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีวิลัยมงคล
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีสว่าง
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีสว่างอารมณ์
คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีสุพลธาวาส
อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีอุดมคณาราม
นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศรีอุดมวนาราม
อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศิริโพธิ์ใคร
โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดศิริชัยธาราม
อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสราญรมย์(ท่าสำราญ)
สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสว่างชัยศรี
โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสว่างหนองดง
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสว่างหนองตอ
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสว่างหัวงัว
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสัตตาราม
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสิงคาราม
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสิริมงคล
สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสุขสมบูรณ์
คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสุทธาราม
วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสุทัศน์บูรพา
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดสุวรรณนิเทศ
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดหนองเขื่อน
โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดหนองโก
โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดหนองนกเป็ด
สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดอรัญญิคาม
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดอัมไพวัลย์
อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดอินทาราม
โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดอินทาวาส
แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วัดอุทกวราราม
สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.โพนทอง
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา36(บ้านบะตากา)
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
โรงเรียนถนนชัยสามัคคี
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
โรงเรียนน้ำคำสมศรี
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
โรงเรียนบ้านแฝก
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี
โรงเรียนบ้านโนนลาด
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านกุดแห่
โรงเรียนบ้านกุดก่วง
โรงเรียนบ้านกุดสระ
โรงเรียนบ้านคำนาดี
โรงเรียนบ้านคำอุปราช
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
โรงเรียนบ้านชุมแสงชัย
โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงดิบ
โรงเรียนบ้านดอนชาด
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
โรงเรียนบ้านนาสีใส
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านบัวสาขาบ้านดงมัน(ขอยุบ)
โรงเรียนบ้านบึงอุดม
โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์
โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน
โรงเรียนบ้านวังม่วย
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
โรงเรียนบ้านสะอาดเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
โรงเรียนบ้านหนองตอ
โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี
โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า
โรงเรียนปิยะพล
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
โรงเรียนสีดาประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลปุญทวีวัฒนาวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...