ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เสลภูมิ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เสลภูมิ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เสลภูมิ ,ร้านดอกไม้ เสลภูมิ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เสลภูมิ(47A-4013)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4013
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสลภูมิ
บริการส่งดอกไม้ เสลภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสลภูมิ(47A-4006)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสลภูมิ
บริการส่งดอกไม้ เสลภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสลภูมิ(47A-4005)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสลภูมิ
บริการส่งดอกไม้ เสลภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสลภูมิ(47A-4003)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4003
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสลภูมิ
บริการส่งดอกไม้ เสลภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสลภูมิ(47A-4002)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4002
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสลภูมิ
บริการส่งดอกไม้ เสลภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ เสลภูมิ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เสลภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เสลภูมิ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เสลภูมิ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เสลภูมิ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เสลภูมิ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เสลภูมิ
วัดเกาะแก้วเจดีย์(เกาะแก้วเจติยาราม)
นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเกาะแก้ววนาราม
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเทพธิดาเทวัน
เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเลิงท่าสว่าง
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเสลภูมิวนาราม
ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเหนือเสลภูมิ
กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเหนือท่าม่วง
ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโกศรีกัญญาราม
บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโคกเกษมอุทกวราราม
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโคตมานุรักษ์
ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโนนสวรรค์(ใหม่โนนสวรรค์)
บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโนนสว่าง
บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโนนสว่างชัยศรี
นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธาราม
ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ไทรดงประเสริฐ
ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์กลาง(โพธิ์กลางคณาราม)
เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์บุบผาราม
ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์รังษี(โพธิรังษี)
บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีไชยวาน
นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีทอง
นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีทอง
โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีวราราม
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีศาสดาราม
หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสวรรค์
พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสวรรค์
พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์สว่างวนาราม
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์อัมพวัน
ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดกลาง(ศรีทองนพคุณ)
กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดขันตินิวาส
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดคุ้งสะอาดวนาราม
นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดจริยาสมโพธิ์
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดจอมศรีโสภณ
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดจันทร์ศิริมังคลราม
บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดจันทราวาส
ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดชมภูวาปี
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดชัยมงคล
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดงกลาง(สว่างอารมณ์)
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดอนแก้ว
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดอนกอกราษฎร์บำรุง
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดอนประดิษฐาราม
เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดอนหาด
ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดตาลตะนาวศรี
ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดตาลมวนาราม
เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดตาลวนาราม
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดตาลวนาราม
ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดท่าเยี่ยม
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดท่าโพธิ์
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดท่าทางเกวียน
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดท่าบ่อสามัคคี
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดท่าม่วง
ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสว่างโนนโพธิ์
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสว่างอารมย์
บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดธรรมประดิษฐาราม
ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดธาตุอัมพวัน
โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดนาแพง(ศรีสง่าประชาธรรม)
พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดนาดี
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดนาทม
ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดนิคมพัฒนาราม
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านโพธิ์ชัน(มงคลชัยยาราม)
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านน้ำจั่นน้อย
บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านบ่งเบ้า(มงคลพุทธยาท)
นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านลาด(ราษฎร์วิสิลฐ์)
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านสะอาดนาดี(สว่างอัมพวัน)
พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองเรือ
หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหวาย
ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบึงตาลสามัคคี
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบูรพา(บูรพาภิรมณ์)
กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดปรุชานุกุล
เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าขี
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าคีลาราม
ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าธรรมรังษี
หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าธรรมารมณ์
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าศรีสระพังทอง
นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าสักดาราม
ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดมะหรีชัยพร
ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดมิ่งเมือง
กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์บำรุง
เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดวิลัยสายทอง
เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีจอมทอง
ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีธาตุ
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีบุญเรือง
ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีบุญเรือง
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีบุญเรือง
ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีวนาราม
ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีวิลัยพัฒนาราม
ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีสว่างวงศ์
เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศรีสว่างอารมณ์
ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศิริวัฒนาราม
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดศิลาอาสน์
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสมานสามัคคีธรรม
เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสระแก้ว
ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสระโบสถ์
ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสระทอง
หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสระทอง
นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างคงคา
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างท่าศรี
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างนาวี
ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างรังษี
ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างสุดาราม
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์
ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสันติธรรมอารมณ์
เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสันติวิเวก
เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสามัคคี
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสำราญรมณ์
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสิงห์ทอง
นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสุนทรนิวาส
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสุปัญญาราม
นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหงษ์รัตนาวาส
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองแป้น
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองแห้ว
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองขุ่น
วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองตุ
ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองฟ้า
โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองสำราญ
หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองสิม
ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหัวกูดินวนาราม
นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดอำไพรวัลย์
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดอินทรนิวาส
ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดอุดมธานี
เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.เสลภูมิ
โรงเรียนเสลภูมิ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
โรงเรียนขวาววิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเมืองไพร(เมืองไพรวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง
โรงเรียนบ้านแห่
โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านโสกเตย
โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
โรงเรียนบ้านคอกควาย(ประชาอำนวย)
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ
โรงเรียนบ้านท่าสี
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านนาแพง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนากระตึบ
โรงเรียนบ้านนาวี
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย
โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
โรงเรียนบ้านป่าขี
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
โรงเรียนบ้านพันขาง
โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านวังเข
โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก
โรงเรียนบ้านสีเสียด
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองสิม
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองฮาง(ขวัญเมือง)
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี
โรงเรียนบ้านหัวคู
โรงเรียนวังหลวง
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
โรงเรียนสหมิตรพิทยา
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...