ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สุวรรณภูมิ ,ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ(47A-4013)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4013
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ
บริการส่งดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ(47A-4006)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ
บริการส่งดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ(47A-4005)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ
บริการส่งดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ(47A-4003)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4003
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ
บริการส่งดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ(47A-4002)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4002
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ
บริการส่งดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สุวรรณภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สุวรรณภูมิ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สุวรรณภูมิ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สุวรรณภูมิ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สุวรรณภูมิ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สุวรรณภูมิ
วัดเขมาราม
ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเจริญชัย
หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเจริญชัย
ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเจริญมงคล
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเจริญราษฎร์
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเจริญอัมพวัน
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเปลือยใหญ่
ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเล้าข้าว
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเวฬุวัน
หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเวฬุวันวราราม
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเหนือสุวรรณภูมิ
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดเอี่ยมศรัทธา
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดแสงสว่าง
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโคกฮัง
จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโนนม่วง
ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโนนสวรรค์
ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ชัย
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ทอง
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ทอง
ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์สว่าง
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพนเดื่อ
ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพนดวน
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพนทัน
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดโพนยานาง(เกาะสว่าง)
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดใต้
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดใต้ตาเณร
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดไตรภูมิ
หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดกลาง
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดกลางมิ่งมงคล
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดกู่พระโกนา
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดขัดเค้าพัฒนา
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดคำบอน
หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดคำพรินทร์
ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดจำปานคร
เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดชัยอำนาจ
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดงเมืองเก่า
เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดงสวนผึ้ง
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดงหัวเรือ
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดอนธาตุทอง
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดดอนสังข์วนาราม
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดด่านน้อย
เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดทักษิณชลธาร
ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดท่าสมอ
ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งลัฎฐิวัน
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสามัคคี
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดธาตุตาเณร
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดธาตุนาใหญ่
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดน้ำคำน้อย
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดนิกรบำรุง
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบรมธงชัย
หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเม็ก
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเหม้า(อุดมศิลป์)
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเหว่อ(โพธิ์ทอง)
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านแคน
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านโคกใหญ่
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านโคกน้อย
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านขี้กา
ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านค้อ
ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านจาน
ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านดอกไม้
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านตังหมอง
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านตาแหลว(เสโนทัย)
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านตาหยวก
ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านนาน้อย
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านน้ำคำ(สระเกตุ)
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านภูงา
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านยางเลิง
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านสนาม
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านสระโพนทอง
ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองบั่ว(หนองบั่ว)
ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองอีเข็ม
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหว่าน
ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหางเหย
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดบุปผาราม
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดประทุมชาติ
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดปลาข้าว
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าเรไร
ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าคีรีวัน
ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่างูเหลือม
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าชัยยาราม
ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าทรงธรรมิคทายวันวิหาร
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าธรรมาวาส
ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดป่าพุทธาวาส
นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดผดุงปริยัติ
ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดพลับพลาชัย
ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดมหิงษาราม
เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดยางเครือ
เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดยางคำ
หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์บำรุง
หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดลำโกน
หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดวานรนิวาส
ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดส้มโฮง
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสระเคียนชัย
ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสระบัว
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างโนนตาด
ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างโนนตาด
ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างโพธิ์ชัย
บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างโพธิ์ทอง
สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างทรายทอง
ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมย์
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสองชั้น
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสามัคคีธรรม
ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสาหร่ายมังคลาราม
ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสิงห์ทอง
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสุทธาวิลัย(สุธาวิลัย)
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดสุวรรณาราม
น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหญ้าหน่อง
จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองเม็ก
ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองนกเอี้ยง
จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองพันมูล
เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหนองสิม
เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดห้างหว้า
หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดหินกอง
หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดอรุณราษฎร์วราราม
หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดอัมพวันธิญาราม
ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วัดฮ่องสังข์
ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเบญจคามวิทยา
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองอารัมย์
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
โรงเรียนไตรคามคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
โรงเรียนกระดิ่งทอง
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
โรงเรียนดอนแฮดวิทยา
โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา
โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย
โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา
โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านแวง
โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
โรงเรียนบ้านโนนตาด
โรงเรียนบ้านโพนเดื่อ
โรงเรียนบ้านโพนขวาว
โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย
โรงเรียนบ้านโพนดวน
โรงเรียนบ้านโพนพอุง
โรงเรียนบ้านโพนยานาง
โรงเรียนบ้านขัดเค้า
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านคูดินทราย
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
โรงเรียนบ้านจานเตย
โรงเรียนบ้านดอกไม้
โรงเรียนบ้านดอนแคน
โรงเรียนบ้านดอนยาง
โรงเรียนบ้านตังหมอง
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านปลาค้าว
โรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อ
โรงเรียนบ้านภูงา
โรงเรียนบ้านมหิงษาราม
โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย
โรงเรียนบ้านยางเลิง
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านสนาม
โรงเรียนบ้านส้มโฮง
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง
โรงเรียนบ้านสองชั้น
โรงเรียนบ้านสาหร่าย
โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา
โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม
โรงเรียนบ้านหมอตา
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหินกอง
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
โรงเรียนสุวรรณภูมิ
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนหงษ์ศรีอำนวยวิทย์
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
โรงเรียนหนองบัวหนองพังคีคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนห้วยหินลาด
โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา
โรงเรียนหัวโทนวิทยา
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...