ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ อาจสามารถ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ อาจสามารถ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่อาจสามารถ ,ร้านดอกไม้ อาจสามารถ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ อาจสามารถ(47A-4013)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4013
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อาจสามารถ
บริการส่งดอกไม้ อาจสามารถ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อาจสามารถ(47A-4006)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อาจสามารถ
บริการส่งดอกไม้ อาจสามารถ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อาจสามารถ(47A-4005)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อาจสามารถ
บริการส่งดอกไม้ อาจสามารถ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อาจสามารถ(47A-4003)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4003
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อาจสามารถ
บริการส่งดอกไม้ อาจสามารถ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อาจสามารถ(47A-4002)
(เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น )
รหัส 47A-4002
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อาจสามารถ
บริการส่งดอกไม้ อาจสามารถ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ร้านดอกไม้ อาจสามารถ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด อาจสามารถ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อาจสามารถ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ อาจสามารถ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ อาจสามารถ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด อาจสามารถ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.อาจสามารถ
วัดเรืองศรี
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดเสมาท่าค้อ
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดเหล่าลิง
บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดแก้วดวงดี
ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดแสงสว่าง
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโนนชัย
หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโนนฤาษี
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโนนฤาษี
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธาราม
โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์งามสุนทรวาส
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ชัย
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรี
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรี
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์สว่าง
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์สว่าง
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์อินทราราม
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดโสงยาง
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดกลาง
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดกลางขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดกลางบ้านเหล่า
โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดคุ้มดงเมืองจอก
บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดจักรวาฬภูมิพินิจ
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดดงสว่าง
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดดงสว่างโพธาราม
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดตลาดแจ้ง
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดท่าบ่อ
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดท่ายางชุมน้ำเงิน
โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดท่าสองคอน
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสว่าง
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสว่าง
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสว่างสำโรง
บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดทุ่งสาริกา
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดธีรสิมา
โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเหล่า
หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดบ้านแดง
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดบึงแคน
โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดบึงหนองอาราม
บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดบูรพา
หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดปัจจิม
บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดป่าเรไร
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดป่ายางโง๊ะ
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดป่าวังเชียม
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดป่าหว่านไฟ
บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดป่าอัมพวัน
โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดป่าอาจสามารถ
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดปุรา
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดผ่องใส
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดพระงามมหาธาตุ
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดพระธาตุ
โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดรังตาลสามัคคี
โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดราศรีไสล
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดราษฎร์เจริญ
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดศรีเจริญผล
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดศรีเจริญพร
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดศรีสว่าง
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดศรีหาราษฎร์บำรุง
โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดศิริชัยมงคล
ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสงยางขุมเงิน
หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสรงตาล
โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสระแก้ว
หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสระแก้ว
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสระแก้ว
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสระจันทร์
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสระทอง
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสระทอง
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างโพธาราม
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างโหรา
โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างจ้อก้อ
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างจิต
ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างน้ำคำ
โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสว่างหัวนา
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสอาดบ้านกอก
โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดสุริยเดชศรีนวล
ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดหนองเรือ
หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดหนองขี้เหล็ก
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดห้วยนารี
หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดอดุลสามัคคี
บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดอหิงสาราม
หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดอัมพวัน
บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดอุดรเหล่าอารีย์
ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
วัดอุบลทิพย์
อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนใน อ.อาจสามารถ
โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านเมืองคลอง
โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี
โรงเรียนบ้านแขม
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)
โรงเรียนบ้านแจ้ง
โรงเรียนบ้านแวง
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนนแฮด
โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา
โรงเรียนบ้านโหรา
โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง
โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกุดเขียว
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม
โรงเรียนบ้านขุมเงิน
โรงเรียนบ้านจ้อก้อ
โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านชีโหล่น
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดงสว่าง
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านท่าค้อ
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี
โรงเรียนบ้านน้ำเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
โรงเรียนบ้านมะกอก
โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
โรงเรียนบ้านร่องคำหงษ์ทองสามัคคี
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านส่องอนามัย
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหัวคน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านหว่านไฟ
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว
โรงเรียนหนองขามวิทยา
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...