ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองระยอง จ.ระยอง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองระยอง จ.ระยอง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองระยอง จ.ระยอง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองระยอง ,ร้านดอกไม้ เมืองระยอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4118)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4118
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4117)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4117
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4116)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4115)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4115
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4112)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4112
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4111)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4108)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4108
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4107)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4107
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4105)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4105
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองระยอง(49A-4102)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4102
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง
บริการส่งดอกไม้ เมืองระยอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองระยอง จ.ระยอง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองระยอง จ.ระยอง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองระยอง จ.ระยอง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองระยอง จ.ระยอง

ร้านดอกไม้ เมืองระยอง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองระยอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองระยอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองระยอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองระยอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองระยอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองระยอง
วัดเกาะกลอย
เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
วัดเขาแก้ว
แกลง เมืองระยอง ระยอง
วัดเขาโบสถ์
ทับมา เมืองระยอง ระยอง
วัดเขาไผ่
ทับมา เมืองระยอง ระยอง
วัดเขาพระบาท
บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
วัดเขายายชุม
แกลง เมืองระยอง ระยอง
วัดเขาวังม่าน
นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
วัดเขาสำเภาทอง
เพ เมืองระยอง ระยอง
วัดเนินพระ
เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
วัดเนินพุทรา
เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
วัดเภตราสุขารมย์
เพ เมืองระยอง ระยอง
วัดแกลงบน
กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
วัดแลง
บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
วัดโขด
ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
วัดโขดใต้
เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
วัดโขดหิน
เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
วัดโสภณวนาราม
มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
วัดโอภาสี
สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง
วัดในไร่
เพ เมืองระยอง ระยอง
วัดกรอกยายชา
เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
วัดจุฬามุนี
บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
วัดชะวึก
นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
วัดชากลูกหญ้า
ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
ตะพง เมืองระยอง ระยอง
วัดซอยคีรี
ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม
บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
วัดตรีรัตนาราม
เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
วัดตะเคียนทอง
แกลง เมืองระยอง ระยอง
วัดตะพงใน
ตะพง เมืองระยอง ระยอง
วัดตะพงนอก
ตะพง เมืองระยอง ระยอง
วัดตะพุนทอง
กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
วัดตากวน
มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
วัดทับมา
ทับมา เมืองระยอง ระยอง
วัดท่าเรือ
แกลง เมืองระยอง ระยอง
วัดธงหงษ์
กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
วัดธรรมสถิต
สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง
วัดนาตาขวัญ
นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
วัดน้ำคอก(เก่า)
เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
วัดน้ำคอก(ดอนขุดทอง)
น้ำคอก เมืองระยอง ระยอง
วัดบ้านเพ
เพ เมืองระยอง ระยอง
วัดบ้านดอน
เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
วัดปลวกเกตุ
เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
วัดปากทางแกลง
แกลง เมืองระยอง ระยอง
วัดปากน้ำ
ปากน้ำ เมืองระยอง ระยอง
วัดป่าประดู่
ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
วัดมงคลสามัคคีธัมโมธัย
เพ เมืองระยอง ระยอง
วัดมาบจันทร์
แกลง เมืองระยอง ระยอง
วัดมาบชลูด
ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
วัดมาบตาพุด
มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
วัดยายจั่น
สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง
วัดยายดา
ตะพง เมืองระยอง ระยอง
วัดลุ่ม
ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
วัดศรีวโนภาส
แกลง เมืองระยอง ระยอง
วัดสมานมิตร
กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
วัดสำนักทอง
สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง
วัดหนองแฟบ
ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
วัดหนองสนม
เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
วัดห้วยโป่ง
ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
โรงเรียนใน อ.เมืองระยอง
โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนกวงฮั้ว
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
โรงเรียนตรีวิทย์ศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
โรงเรียนบ้านเขายายชุม
โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
โรงเรียนบ้านไร่จันดี
โรงเรียนบ้านชะวึก
โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
โรงเรียนบ้านตะเกราทอง
โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
โรงเรียนบ้านถม
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
โรงเรียนบ้านยายจั่น
โรงเรียนบ้านสมานมิตร
โรงเรียนบ้านสำนักทอง
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านอนุบาล
โรงเรียนมณีวรรณวิทยา
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
โรงเรียนวัดเกาะกลอย
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง
โรงเรียนวัดเนินพระ
โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
โรงเรียนวัดแกลงบน
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42
โรงเรียนวัดในไร่
โรงเรียนวัดกรอกยายชา
โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
โรงเรียนวัดตะพงนอก
โรงเรียนวัดตากวน
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนวัดธงหงส์
โรงเรียนวัดธรรมสถิต
โรงเรียนวัดนาตาขวัญ
โรงเรียนวัดน้ำคอก
โรงเรียนวัดบ้านดอน
โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนวัดมาบชลูด
โรงเรียนวัดยายดา
โรงเรียนวัดหนองสนม
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
โรงเรียนวุฒินันท์
โรงเรียนศิริพรระยอง
โรงเรียนสมคิดวิทยา
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนอนันต์ศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพรพิทยา
โรงเรียนอนุบาลมณีพิทักษ์
โรงเรียนอนุบาลระยอง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...