ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แกลง จ.ระยอง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แกลง จ.ระยอง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แกลง จ.ระยอง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แกลง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แกลง ,ร้านดอกไม้ แกลง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4118)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4118
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4117)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4117
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4116)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4115)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4115
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4112)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4112
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4111)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4108)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4108
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4107)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4107
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4105)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4105
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แกลง(49A-4102)
(เฉพาะจังหวัดระยองเท่านั้น )
รหัส 49A-4102
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แกลง
บริการส่งดอกไม้ แกลง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แกลง จ.ระยอง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แกลง จ.ระยอง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แกลง จ.ระยอง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แกลง จ.ระยอง

ร้านดอกไม้ แกลง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แกลง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แกลง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แกลง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แกลง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แกลง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แกลง
วัดเกาะลอย
พังราด แกลง ระยอง
วัดเขากะโดน
ชากโดน แกลง ระยอง
วัดเขาดิน
วังหว้า แกลง ระยอง
วัดเขาน้อย
กองดิน แกลง ระยอง
วัดเขายายพริ้ง
กองดิน แกลง ระยอง
วัดเขาสำรอง
กองดิน แกลง ระยอง
วัดเจริญสุข
ทางเกวียน แกลง ระยอง
วัดเต้าปูนหาย
สองสลึง แกลง ระยอง
วัดเนินเขาดิน
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
วัดเนินฆ้อ
เนินฆ้อ แกลง ระยอง
วัดเนินทราย
เนินฆ้อ แกลง ระยอง
วัดเนินยาง
คลองปูน แกลง ระยอง
วัดเนินสมบูรณ์
คลองปูน แกลง ระยอง
วัดเนินสุข
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
วัดเนินหย่อง
วังหว้า แกลง ระยอง
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม
ทางเกวียน แกลง ระยอง
วัดในชาก
ชากพง แกลง ระยอง
วัดไตรรัตนาราม
คลองปูน แกลง ระยอง
วัดกระแสร์คูหาสวรรค์
กระแสบน แกลง ระยอง
วัดกลางกร่ำ
กร่ำ แกลง ระยอง
วัดกองดิน
กองดิน แกลง ระยอง
วัดคงคาวราราม
ห้วยยาง แกลง ระยอง
วัดคลองตากวา
ชากพง แกลง ระยอง
วัดคลองป่าไม้
กระแสบน แกลง ระยอง
วัดคลองปูน
คลองปูน แกลง ระยอง
วัดคีรีวนาราม
สองสลึง แกลง ระยอง
วัดจำรุง
เนินฆ้อ แกลง ระยอง
วัดชากกองดิน
กองดิน แกลง ระยอง
วัดชากพง
ชากพง แกลง ระยอง
วัดชากมะกรูด
กร่ำ แกลง ระยอง
วัดชำสมอ
กองดิน แกลง ระยอง
วัดชุมนุมสูง
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
วัดดอนมะกอก
ปากน้ำกระแส แกลง ระยอง
วัดดอนสำราญ
วังหว้า แกลง ระยอง
วัดตะเคียนงาม
ปากน้ำกระแส แกลง ระยอง
วัดถนนกะเพรา
เนินฆ้อ แกลง ระยอง
วัดถ้ำหมีนอน
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
วัดท่ากง
พังราด แกลง ระยอง
วัดท่ามะกอก
พังราด แกลง ระยอง
วัดบ่อทอง
สองสลึง แกลง ระยอง
วัดบ้านนา
บ้านนา แกลง ระยอง
วัดบุนนาค
ชากโดน แกลง ระยอง
วัดปากน้ำพังราด
พังราด แกลง ระยอง
วัดป่ากร่ำ
กร่ำ แกลง ระยอง
วัดพลงไสว
ชากพง แกลง ระยอง
วัดพลงช้างเผือก
ทางเกวียน แกลง ระยอง
วัดพังราด
พังราด แกลง ระยอง
วัดมงคลวุฒาวาส
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
วัดมะค่าไทรงาม
กองดิน แกลง ระยอง
วัดยางงาม
กระแสบน แกลง ระยอง
วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม
ทางเกวียน แกลง ระยอง
วัดวังน้ำขาว
บ้านนา แกลง ระยอง
วัดวังศิลาธรรมาราม
วังหว้า แกลง ระยอง
วัดวังหว้า
วังหว้า แกลง ระยอง
วัดสนามรัตนาวาส
ชากพง แกลง ระยอง
วัดสมมติเทพฐาปนาราม
ปากน้ำกระแส แกลง ระยอง
วัดสมอโพรง
ชากพง แกลง ระยอง
วัดสองพี่น้อง
สองสลึง แกลง ระยอง
วัดสันติวัน
ชากพง แกลง ระยอง
วัดสารนาถธรรมาราม(สารนารถธรรมาราม)
ทางเกวียน แกลง ระยอง
วัดสุขไพรวัน
กองดิน แกลง ระยอง
วัดหนองแพงพวย
เนินฆ้อ แกลง ระยอง
วัดหนองกะพ้อ
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
วัดหนองกันเกรา
ทางเกวียน แกลง ระยอง
วัดหนองคุย
กองดิน แกลง ระยอง
วัดหนองจระเข้
บ้านนา แกลง ระยอง
วัดหนองน้ำขุ่น
วังหว้า แกลง ระยอง
วัดหนองหว้า
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
วัดห้วงหิน
บ้านนา แกลง ระยอง
วัดห้วยยาง
ห้วยยาง แกลง ระยอง
วัดอรัญรังษี
ชากพง แกลง ระยอง
วัดอ่างตานนท์
ทางเกวียน แกลง ระยอง
วัดอ่างสตานนท์
ทางเกวียน แกลง ระยอง
วัดอุดมธัญญาวาส
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
วัดอู่ทอง
บ้านนา แกลง ระยอง
โรงเรียนใน อ.แกลง
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น
โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย
โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง
โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
โรงเรียนบ้านชำสมอ
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
โรงเรียนบ้านยางงาม
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านสองสลึง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองคุย
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านห้วงหิน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
โรงเรียนวัดเกาะลอย
โรงเรียนวัดเขากะโดน
โรงเรียนวัดเขาน้อย
โรงเรียนวัดเขาสำรอง
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
โรงเรียนวัดเนินทราย
โรงเรียนวัดเนินยาง
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนวัดกองดิน
โรงเรียนวัดกะแส
โรงเรียนวัดคงคาวราราม
โรงเรียนวัดคลองชากพง
โรงเรียนวัดคลองปูน
โรงเรียนวัดจำรุง
โรงเรียนวัดชากมะกรูด
โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
โรงเรียนวัดท่ากง
โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
โรงเรียนวัดบ้านนา
โรงเรียนวัดบุนนาค
โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด
โรงเรียนวัดพลงไสว
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
โรงเรียนวัดพังราด
โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
โรงเรียนวัดวังหว้า
โรงเรียนวัดสมมติเทพฐาปนาราม(สาขา)
โรงเรียนวัดสมอโพรง
โรงเรียนวัดสันติวัน
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
โรงเรียนสายสัมพันธ์
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
โรงเรียนอนุบาลจินดาวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลหลานรัก

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...