ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองเลย จ.เลย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองเลย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองเลย จ.เลย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเลย จ.เลย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองเลย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองเลย ,ร้านดอกไม้ เมืองเลย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองเลย(52A-4405)
(เฉพาะจังหวัดเลยเท่านั้น )
รหัส 52A-4405
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเลย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเลย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเลย(52A-4403)
(เฉพาะจังหวัดเลยเท่านั้น )
รหัส 52A-4403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเลย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเลย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเลย(52A-4401)
(เฉพาะจังหวัดเลยเท่านั้น )
รหัส 52A-4401
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเลย
บริการส่งดอกไม้ เมืองเลย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเลย จ.เลย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองเลย จ.เลย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองเลย จ.เลย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองเลย จ.เลย

ร้านดอกไม้ เมืองเลย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองเลย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองเลย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองเลย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองเลย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองเลย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองเลย
วัดเลียบ
น้ำสวย เมืองเลย เลย
วัดโป่งเบี้ย
น้ำหมาน เมืองเลย เลย
วัดโพธิ์งาม
นาโป่ง เมืองเลย เลย
วัดโพธิ์ชัย
เสี้ยว เมืองเลย เลย
วัดโพธิ์ชัย
นาอาน เมืองเลย เลย
วัดโพธิ์ชัย
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
วัดโพธิ์ชัยมงคล
นาโป่ง เมืองเลย เลย
วัดโพธิ์ชุม
ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ
นาอาน เมืองเลย เลย
วัดโพนงาม
นาอาน เมืองเลย เลย
วัดโพนงาม
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
วัดโพนทอง
นาโป่ง เมืองเลย เลย
วัดโพนทัน
นาโป่ง เมืองเลย เลย
วัดโพนบรรพตวนาราม
น้ำหมาน เมืองเลย เลย
วัดโพนสมศรี
เสี้ยว เมืองเลย เลย
วัดโพนสว่าง
กกทอง เมืองเลย เลย
วัดโพนสะอาด
เสี้ยว เมืองเลย เลย
วัดกกทองใหญ่
กกทอง เมืองเลย เลย
วัดกกม่วงชี
กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดคามวาสี
นาดินดำ เมืองเลย เลย
วัดคีรีวงศ์
นาดินดำ เมืองเลย เลย
วัดจอมแจ้ง
นาดินดำ เมืองเลย เลย
วัดจำปาทอง
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
วัดชลธาราราม
เมือง เมืองเลย เลย
วัดถ้ำผาปู่
นาอ้อ เมืองเลย เลย
วัดทรายมูล
นาแขม เมืองเลย เลย
วัดนครบาล
นาโป่ง เมืองเลย เลย
วัดบ้านโป่งพัฒนาราม
นาแขม เมืองเลย เลย
วัดบุปผาราม
น้ำสวย เมืองเลย เลย
วัดบูรพาราม
นาดินดำ เมืองเลย เลย
วัดประชานิมิต
กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดป่าเลไลยก์
นาโป่ง เมืองเลย เลย
วัดป่าอัมพวัน
น้ำหมาน เมืองเลย เลย
วัดพุทธสามัคคีบุรีเลย
กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดภัทราราม
นาอาน เมืองเลย เลย
วัดวารินทราวาส
เมือง เมืองเลย เลย
วัดวิเวกธรรมคุณ
เมือง เมืองเลย เลย
วัดศรีแดนวงศ์
เสี้ยว เมืองเลย เลย
วัดศรีโนนเมือง
น้ำหมาน เมืองเลย เลย
วัดศรีจันทร์
นาอ้อ เมืองเลย เลย
วัดศรีชมชื่น
นาอ้อ เมืองเลย เลย
วัดศรีชมภู(โนนศรีชมภู)
นาโป่ง เมืองเลย เลย
วัดศรีทัศน์
เมือง เมืองเลย เลย
วัดศรีบุญเรือง
กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดศรีประทุมทอง
น้ำสวย เมืองเลย เลย
วัดศรีภูมิ
กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดศรีวิชัยวนาราม
กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดศรีสว่าง
กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดศรีสว่างวารี
น้ำสวย เมืองเลย เลย
วัดศรีสะอาด
นาดินดำ เมืองเลย เลย
วัดศรีสัตตนาค
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
วัดศรีสุทธาวาส
กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดศรีสุมังคลาราม
ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
วัดศรีอภัยวัน
นาอ้อ เมืองเลย เลย
วัดศีรสะเกษ
นาอ้อ เมืองเลย เลย
วัดสร้างเที่ยง
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
วัดสันตยาวาส
เมือง เมืองเลย เลย
วัดสีมาพัฒนาราม
กกดู่ เมืองเลย เลย
วัดสีลธราราม
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
วัดสุธัมมิการาม
เมือง เมืองเลย เลย
วัดห้วยสีเสียด
น้ำหมาน เมืองเลย เลย
วัดอรัญญวาสี
น้ำหมาน เมืองเลย เลย
วัดอรัญญวาสี
นาอาน เมืองเลย เลย
วัดอรัญญาวาส
นาแขม เมืองเลย เลย
วัดอัมพวัน
นาดินดำ เมืองเลย เลย
โรงเรียนใน อ.เมืองเลย
โรงเรียนเมืองเลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
โรงเรียนบ้านเสี้ยว
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
โรงเรียนบ้านไผ่โทน
โรงเรียนบ้านไร่ทาม
โรงเรียนบ้านกกชุมแสง
โรงเรียนบ้านกกดู่
โรงเรียนบ้านกกทอง
โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านก้างปลา
โรงเรียนบ้านกำพี้
โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
โรงเรียนบ้านขอนแดง
โรงเรียนบ้านติดต่อ
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
โรงเรียนบ้านตูบโกบ
โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล
โรงเรียนบ้านท่าเปิบ
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
โรงเรียนบ้านนาแขม
โรงเรียนบ้านนาโคก
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
โรงเรียนบ้านนาดินดำ
โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน
โรงเรียนบ้านนาบอน
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านน้ำคิว
โรงเรียนบ้านน้ำภู
โรงเรียนบ้านบง
โรงเรียนบ้านปากภู
โรงเรียนบ้านปากหมาก
โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
โรงเรียนบ้านฟากนา
โรงเรียนบ้านภูสวรรค์
โรงเรียนบ้านลาดค้อ
โรงเรียนบ้านวังแคน
โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
โรงเรียนบ้านส้าน
โรงเรียนบ้านสูบ
โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
โรงเรียนบ้านหนองนาทราย
โรงเรียนบ้านหนองผำ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยโตก
โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
โรงเรียนอนุบาลเลย
โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์
โรงเรียนอนุบาลอรพัฒน์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองเลย จ.เลย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...