ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ด่านซ้าย จ.เลย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ด่านซ้าย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ด่านซ้าย จ.เลย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ด่านซ้าย จ.เลย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ด่านซ้าย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ด่านซ้าย ,ร้านดอกไม้ ด่านซ้าย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ด่านซ้าย จ.เลย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ด่านซ้าย จ.เลย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ด่านซ้าย จ.เลย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ด่านซ้าย จ.เลย

ร้านดอกไม้ ด่านซ้าย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ด่านซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ด่านซ้าย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ด่านซ้าย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ด่านซ้าย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ด่านซ้าย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ด่านซ้าย
วัดเครือหงษ์(บ้านโป่งใหญ่)
โป่ง ด่านซ้าย เลย
วัดเย็นศรีระธรรมประทีป
กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
วัดโคกงาม
โคกงาม ด่านซ้าย เลย
วัดโนนสว่าง
โพนสูง ด่านซ้าย เลย
วัดโนนสว่าง(โพนสว่างนาทอง)
ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
วัดโพธิ์ศรี
นาดี ด่านซ้าย เลย
วัดโพธิ์ศรี
นาดี ด่านซ้าย เลย
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
วัดโพนแท่น
ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
วัดโพนงาม
นาดี ด่านซ้าย เลย
วัดโพนชัย
ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
วัดโพนลาน
ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
วัดโพนศรี
นาดี ด่านซ้าย เลย
วัดโพนศรีสว่าง
นาดี ด่านซ้าย เลย
วัดโพนสว่าง
ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
วัดโพนสามเสร็จ(โพนสามเสร็จหางนา)
โพนสูง ด่านซ้าย เลย
วัดจอมแจ้ง
โคกงาม ด่านซ้าย เลย
วัดจอมมณี
นาดี ด่านซ้าย เลย
วัดจอมศรี
โพนสูง ด่านซ้าย เลย
วัดชัยนาม
โพนสูง ด่านซ้าย เลย
วัดชายแดนสามัคคี
นาดี ด่านซ้าย เลย
วัดดอนตูม
นาหอ ด่านซ้าย เลย
วัดพระธาตุศรีสองรัก
ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
วัดมัชฌิมาราม
โคกงาม ด่านซ้าย เลย
วัดราษฎร์บำรุง
วังยาว ด่านซ้าย เลย
วัดราษฎร์สามัคคี
อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
วัดศรัทธาธรรม
โป่ง ด่านซ้าย เลย
วัดศรีเจริญพัฒนา
นาหอ ด่านซ้าย เลย
วัดศรีชมชื่น(ห้วยน้ำมี)
ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
วัดศรีชมภู
ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
วัดศรีบุญเรือง
นาหอ ด่านซ้าย เลย
วัดศรีพรหม
โป่ง ด่านซ้าย เลย
วัดศรีภูมิ
นาหอ ด่านซ้าย เลย
วัดศรีมงคล
นาหอ ด่านซ้าย เลย
วัดศรีสว่าง
โป่ง ด่านซ้าย เลย
วัดศรีสะอาด
ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
วัดศรีสะอาด
นาหอ ด่านซ้าย เลย
วัดสว่างวัฒนา(สว่างพัฒนา)
โป่ง ด่านซ้าย เลย
วัดสว่างอารมณ์
นาหอ ด่านซ้าย เลย
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา
นาดี ด่านซ้าย เลย
วัดสันติธรรม
กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
วัดหัวนายุง
ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
โรงเรียนใน อ.ด่านซ้าย
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
โรงเรียนด่านซ้าย
โรงเรียนบ้านเครือคู้
โรงเรียนบ้านแก่งครก
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)
โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม)
โรงเรียนบ้านโคกงาม
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่งชี
โรงเรียนบ้านโพนสูง
โรงเรียนบ้านโพนหนอง
โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน
โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ
โรงเรียนบ้านกกจาน
โรงเรียนบ้านกกสะตี
โรงเรียนบ้านชั่งสี่
โรงเรียนบ้านด่านดู่
โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว
โรงเรียนบ้านตูบค้อ
โรงเรียนบ้านถ้ำพระ
โรงเรียนบ้านทับกี่
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส
โรงเรียนบ้านนาเจียง
โรงเรียนบ้านนาข่า
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาทอง
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
โรงเรียนบ้านนาลานข้าว
โรงเรียนบ้านนาหมูม่น
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำพุง
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
โรงเรียนบ้านปากแดง
โรงเรียนบ้านปากโป่ง
โรงเรียนบ้านปากหมัน
โรงเรียนบ้านปางคอม
โรงเรียนบ้านป่าม่วง
โรงเรียนบ้านป่าสะแข
โรงเรียนบ้านผึ้ง
โรงเรียนบ้านวังเป่ง
โรงเรียนบ้านวังเวิน
โรงเรียนบ้านวังบอน
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านศาลาน้อย
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย
โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหินแลบ
โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...