ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วังสะพุง จ.เลย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วังสะพุง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วังสะพุง จ.เลย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วังสะพุง จ.เลย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วังสะพุง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วังสะพุง ,ร้านดอกไม้ วังสะพุง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ วังสะพุง(52A-4405)
(เฉพาะจังหวัดเลยเท่านั้น )
รหัส 52A-4405
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วังสะพุง
บริการส่งดอกไม้ วังสะพุง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วังสะพุง(52A-4403)
(เฉพาะจังหวัดเลยเท่านั้น )
รหัส 52A-4403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วังสะพุง
บริการส่งดอกไม้ วังสะพุง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วังสะพุง(52A-4401)
(เฉพาะจังหวัดเลยเท่านั้น )
รหัส 52A-4401
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วังสะพุง
บริการส่งดอกไม้ วังสะพุง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วังสะพุง จ.เลย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วังสะพุง จ.เลย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วังสะพุง จ.เลย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วังสะพุง จ.เลย

ร้านดอกไม้ วังสะพุง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วังสะพุง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วังสะพุง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วังสะพุง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วังสะพุง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วังสะพุง
วัดเกาะแก้ว
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดโนนชัย
ปากปวน วังสะพุง เลย
วัดโนนศรีชมพู
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดโนนศรีสะอาด
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดโนนศิลา
ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดโนนสมบูรณ์
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดโนนสวรรค์
เขาหลวง วังสะพุง เลย
วัดโนนสว่าง
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดโนนสว่าง
ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดโนนสว่างพัฒนาราม
เขาหลวง วังสะพุง เลย
วัดโนนสำราญ
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดโพธิ์เย็น
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดโพธิ์เย็น
เขาหลวง วังสะพุง เลย
วัดโพธิ์ชัย
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดโพธิ์ชัย
ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
วัดโพธิ์ชัย
หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
วัดโพธิ์ชัยสุราราม
โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
วัดโพธิ์ศรี
เขาหลวง วังสะพุง เลย
วัดโพนงาม
ปากปวน วังสะพุง เลย
วัดโพนสว่าง
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดโพนสว่าง
เขาหลวง วังสะพุง เลย
วัดไตรมิตรวิทยาราม
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดกู่คำ
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดจอมมณี
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดจอมศรีสว่าง
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดจันทรังษี
ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดจำแลงพัฒนาราม
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดดอนทอง
หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
วัดดอยวิเวก
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดตะนาวศรี
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดถ้ำคูหาวารี
โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
วัดถ้ำป่าสัก
ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดถ้ำผาสิงห์
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดถ้ำผาหมากฮ่อ
ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดทองสว่างศรีนวล
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดทิพย์ชลธาวนาราม
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดธรรมจาริการาม
หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
วัดนาแกพัฒนาราม
ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
วัดนาดอกไม้
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดนาอีเลิศ
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดประชาราษฎร์นิมิต
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดประชาสรรค์
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดป่าเลไลยก์
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดป่าโคกมน
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดป่าโนนสมบูรณ์
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดป่าศรัทธารวม
ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดป่าสัมมานุสรณ์
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดผาแก้งยาว
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดพัทธสีมาราม
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดภูตูมวนาราม
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดยอดแก้ว
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดยอดธาตุ
ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
วัดรัตนรังษี
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดราษฎร์อุปถัมภ์
หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
วัดวังทรายทอง
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดวังสพุงพัฒนาราม
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดศรีเจริญ
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดศรีชมชื่น
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดศรีบุญเรือง
วังสะพุง วังสะพุง เลย
วัดศรีบุญเรือง
หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
วัดศรีมงคลวราราม
ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดศรีษะเกษ
ปากปวน วังสะพุง เลย
วัดศรีสว่าง
โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
วัดศรีสว่างจอมแจ้ง
เขาหลวง วังสะพุง เลย
วัดศรีสว่างดงเย็น(บ้านกกซ้อ)
ทรายขาว วังสะพุง เลย
วัดศรีสะอาด
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดศรีสันตยาราม
ปากปวน วังสะพุง เลย
วัดศรีอุดมวงศ์
ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดศรีอุทัย
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดศิริธราราม
โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
วัดศิริมงคล
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดศิลาวราราม
ผาน้อย วังสะพุง เลย
วัดสว่าง
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดสว่างสามัคคี
ปากปวน วังสะพุง เลย
วัดสะเพียนทอง(สะเทียนทอง)
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
วัดสังคมวิทยาราม
โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
วัดสิงห์ทอง
โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
วัดสิริปุญญาราม
หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
วัดอภิราษฎร์บำรุง
เขาหลวง วังสะพุง เลย
วัดอุทุมพรพัฒนา
ปากปวน วังสะพุง เลย
โรงเรียนใน อ.วังสะพุง
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4
โรงเรียนเซไลวิทยาคม
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
โรงเรียนบ้านเล้า
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน
โรงเรียนบ้านโคกแฝก
โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
โรงเรียนบ้านโคกมน
โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนนกกจาน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านกกซ้อ
โรงเรียนบ้านกกบก
โรงเรียนบ้านกุดแก
โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ
โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี
โรงเรียนบ้านขอนแก่น
โรงเรียนบ้านขอนยาง
โรงเรียนบ้านซำนกจิบ
โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก
โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนาซำแซง
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
โรงเรียนบ้านนาวัว
โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว
โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ
โรงเรียนบ้านน้ำค้อ
โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า
โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์
โรงเรียนบ้านบุ่งไสล่
โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ
โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย
โรงเรียนบ้านปากปวน
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านผาน้อย
โรงเรียนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านวังแท่น
โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
โรงเรียนบ้านหนองนอ
โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
โรงเรียนบ้านห้วยผุก
โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนอนุบาลประจันตะ
โรงเรียนอนุบาลวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...