ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองลำปาง จ.ลำปาง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองลำปาง จ.ลำปาง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง จ.ลำปาง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองลำปาง ,ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง(53A-4511)
(เฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น )
รหัส 53A-4511
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
บริการส่งดอกไม้ เมืองลำปาง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง(53A-4503)
(เฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น )
รหัส 53A-4503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
บริการส่งดอกไม้ เมืองลำปาง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง(53A-4502)
(เฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น )
รหัส 53A-4502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
บริการส่งดอกไม้ เมืองลำปาง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง(53A-4501)
(เฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น )
รหัส 53A-4501
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
บริการส่งดอกไม้ เมืองลำปาง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง จ.ลำปาง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองลำปาง จ.ลำปาง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองลำปาง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองลำปาง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองลำปาง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองลำปาง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองลำปาง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองลำปาง
วัดเกาะวาลุการาม
สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง
วัดเขาแก้ว
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดเข้าหมู่
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดเชตวัน
หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดเชียงราย
สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง
วัดเมืองมาย
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดเมืองศาสน์
สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง
วัดแจ่งหัวริน
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดแม่เฟือง
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดแม่ก๋ง
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดแม่กืย
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดแม่ต๋ำ
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดแม่ทรายคำ
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดแม่อาง
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดแสงเมืองมา
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดโทกหัวช้าง
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดใหม่นิคมเขต3
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดไชยมงคล
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดไชยสถาน
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดกล้วยหลวง
กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดกอกชุม
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดกาศเมฆ
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดกาศโป่ง
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดกู่เกวียน
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดกู่คำ
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดกู่สีขันฑ์
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดข่วงเปา
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดคะตึกเชียงมั่น
หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดค่ากลาง
บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดจองคำ
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดจอมเมือง
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดชมพูหลวง
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดช้างเผือก
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดช่างแต้ม
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดดอกบัว
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดดอกพร้าว
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดดำรงธรรม
สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดต้นต้อง
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดต้นธง
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดต้นมื่น
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดต้นยาง
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทรายเหนือ
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทรายใต้
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทรายมูล
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทับหมาก
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดท่าโทก
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดท่าขัว
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดท่าคราวน้อย
สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดท่ามะโอ
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดท่าล้อ
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดท่าวิมล
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งแหน้น
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งโค้ง
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งโจ้
บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งกล้วย
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งกู่ด้าย
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งปงเรือน
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งฝาง
บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งม่านเหนือ
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งม่านใต้
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดนาก่วมเหนือ
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดนาก่วมใต้
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดนางเหลียว
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดนาน้อย
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดนาป้อเหนือ
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดนาป้อใต้
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดน้ำโท้ง
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดน้ำล้อม
สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง
วัดนิคมสามัคคี
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบรรพตสถิต
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ่อแฮ้ว
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านเป้า
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านเหล่า
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านเอื้อม
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านแค่
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านแลง
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านใหม่
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านไร่
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านกาดใต้
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านค่าหลวง
บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านดง
สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านต้า
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านผึ้ง
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านฟ่อน
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านร้องต้นธง
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านลู
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านสัก
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านหมาก
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบ้านหัวทุ่ง
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบุญเกิด
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบุญยืน
หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบุญวาทย์วิหาร
หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดปงแสนทอง
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดปงวัง
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดปงสนุกเหนือ
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดปงสนุกใต้
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดปงอ้อม
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดประตูต้นผึ้ง
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดประตูป่อง
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดป่าเหียง
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดป่ากล้วย
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดป่าขาม
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดป่าดัวะ
หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดป่าตันกุมเมือง
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดป่าฝาง
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดป่ายะ
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดป่ารวก
หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดฝายน้อย
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระเจ้าทันใจ
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระเจ้านั่งแท่น
กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระแท่น
กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระธาตุเสด็จ
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระธาตุคว่ำหม้อ
บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระธาตุม่วงคำ
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระธาตุหมื่นครื้น
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระบาท
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระบาทเมืองมาย
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพิชัย
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพุทธสันติวิเวก
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดม่วงแงว
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดม่อนกระทิง
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดม่อนคีรีชัย
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดม่อนจำศีล
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดม่อนธาตุ
กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดม่อนพระยาแช่
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดม่อนสัณฐาน
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดมิ่งเมืองมูล
พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดย่าเป้า
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดร่องกอก
บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วัดลำปางกลาง
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดลำปางกลาง
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดวังเลียบ
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดวังหม้อ
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีเกิด
หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีไตรภูมิ
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีก้ำ
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีชุม
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีดอนชัย
ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีดอนมูลไชยสันฐาน
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีบุญเรือง
สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีบุญโยง
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีปงชัย
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีปรีดา
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีภูมิมา
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีรองเมือง
สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีล้อม
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดศรีหมวดเกล้า
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสบเฟือง
บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสบไพร
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสบค่อม
บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสบตุ๋ย
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสวนดอก
สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสันปินไชย
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสาหลวง
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสำเภา
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสิงห์ชัย
สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดสุขสวัสดิ์
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหนองเจริญ
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหนองร่อง
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหนองละคอน
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหนองห้า
พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหนองห้าตะวันตก
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหมอสม
ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหมื่นกาด
หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดห้วยเป้ง
บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดห้วยหลอ
ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดห้วยฮี
ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหัวข่วง
เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหัวทุ่ง
บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหัวฝาย
กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหัววัง
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดหาดเชี่ยว
บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
โรงเรียนใน อ.เมืองลำปาง
โรงเรียนเขลางค์นคร
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
โรงเรียนเซนต์ลานิแวค์ลำปาง
โรงเรียนเมืองมายวิทยา
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนไตรภพวิทยา
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านทราย
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
โรงเรียนธงชัยวิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม3
โรงเรียนบ้านเอื้อม
โรงเรียนบ้านแพะหนองแดง
โรงเรียนบ้านแม่เฟือง
โรงเรียนบ้านแม่อาง
โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ
โรงเรียนบ้านกาด
โรงเรียนบ้านกาศเมฆ
โรงเรียนบ้านจำค่า
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านท่าโทก
โรงเรียนบ้านท่าล้อ
โรงเรียนบ้านท่าส้มป่อย
โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย
โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านบุญนาค
โรงเรียนบ้านปงวัง
โรงเรียนบ้านปงสนุก
โรงเรียนบ้านป่าเหียง
โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง
โรงเรียนบ้านผาลาด
โรงเรียนบ้านพระบาท
โรงเรียนบ้านลำปางกลาง
โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า
โรงเรียนบ้านสบค่อม
โรงเรียนบ้านสำเภา
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหมอสม
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง
โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
โรงเรียนประชาวิทย์
โรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)
โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนพิชัยวิทยา(บ้านต้นยางมิตรภาพ14)
โรงเรียนพินิจวิทยา
โรงเรียนมัธยมราษฎร์วิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมวิทยา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนลำปางวิทยา
โรงเรียนวัดเสด็จ
โรงเรียนวัดแม่ทรายคำ
โรงเรียนวัดค่ากลาง
โรงเรียนวัดต้นต้อง
โรงเรียนวัดทุ่งโจ้
โรงเรียนวัดทุ่งกล้วย
โรงเรียนวัดนาน้อย
โรงเรียนวัดน้ำโท้ง
โรงเรียนวัดบ้านเป้า
โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ
โรงเรียนวัดบ้านแลง
โรงเรียนวัดบ้านสัก
โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง
โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
โรงเรียนวิชชานารี
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา)
โรงเรียนอนุบาลทิวฟ้า
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ(ลำปาง)
โรงเรียนอรุโณทัย
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...