ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เถิน จ.ลำปาง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เถิน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เถิน จ.ลำปาง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เถิน จ.ลำปาง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เถิน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เถิน ,ร้านดอกไม้ เถิน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เถิน จ.ลำปาง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เถิน จ.ลำปาง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เถิน จ.ลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เถิน จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ เถิน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เถิน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เถิน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เถิน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เถิน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เถิน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เถิน
วัดเขาแก้ว
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดเด่นแก้ว
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดเวียง
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดเหล่าน้อย
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดเหล่าหลวง
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดแพะหลวง
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดแม่เติน
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดแม่เตี้ยะ
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดแม่แก่ง
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดแม่แสลม
เวียงมอก เถิน ลำปาง
วัดแม่ถอด
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดแม่ปะดอย
แม่ปะ เถิน ลำปาง
วัดแม่ปะหลวง
แม่ปะ เถิน ลำปาง
วัดแม่พุ
เวียงมอก เถิน ลำปาง
วัดแม่มอกดอย
แม่มอก เถิน ลำปาง
วัดแม่มอกหลวง
แม่มอก เถิน ลำปาง
วัดแม่มอกหัวน้ำ
แม่มอก เถิน ลำปาง
วัดแม่วะเด่นชัย
แม่วะ เถิน ลำปาง
วัดแม่วะกลาง
แม่วะ เถิน ลำปาง
วัดแม่วะหลวง
แม่วะ เถิน ลำปาง
วัดกุ่มเนิ้ง
แม่มอก เถิน ลำปาง
วัดดอนไชย
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดดอยน้อย
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดดอยป่าตาล
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดท่าเมล์ชัย
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดท่าใหม่
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดท่านาง
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดท่ามะเกว๋น
แม่ปะ เถิน ลำปาง
วัดท่าหลวง
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดนาเปี้ย
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดนาโป่งเหนือ
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดนาโป่งใต้
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดนาบ้านไร่
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดน้ำโท้ง
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดน้ำดิบ
แม่วะ เถิน ลำปาง
วัดบ้านดง
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดปากกอง
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดปางกุ่ม
แม่ปะ เถิน ลำปาง
วัดปางอ้า
เวียงมอก เถิน ลำปาง
วัดป่าตาล
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดพระธาตุดอยแดง
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดพระบาทแม่วะ
แม่วะ เถิน ลำปาง
วัดพระบาทนาเกลือ
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดล้อมแรด
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดวังหิน
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดศิลาวารี
เถินบุรี เถิน ลำปาง
วัดสบเติน(ตะวันตก)
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดสบเติน(ตะวันออก)
แม่ถอด เถิน ลำปาง
วัดสบคือ
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดสว่างอารมณ์
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดสะเลียมหวาน
เวียงมอก เถิน ลำปาง
วัดสะพานหิน
แม่มอก เถิน ลำปาง
วัดสันติสุขาราม
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดสันป่าค่า
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดสันป่าหนาด
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดสันหลวง
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดหนองเตา
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
วัดหนองห้า
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดห้วยเกี๋ยง
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดห้วยแก้ว
นาโป่ง เถิน ลำปาง
วัดห้วยริน
เวียงมอก เถิน ลำปาง
วัดหอรบ
เวียงมอก เถิน ลำปาง
วัดอุมลอง
ล้อมแรด เถิน ลำปาง
โรงเรียนใน อ.เถิน
โรงเรียนเถิน-ท่าผา
โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา
โรงเรียนแม่มอกวิทยา
โรงเรียนแม่วะวิทยา
โรงเรียนแสลมวิทยา
โรงเรียนธีรศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านเวียง
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านแม่เติน
โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ
โรงเรียนบ้านแม่แก่ง(สาขานาบ้านไร่วิทยา)
โรงเรียนบ้านแม่ปะ
โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย
โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้
โรงเรียนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านท่า
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
โรงเรียนบ้านท่าเวียง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น
โรงเรียนบ้านนาเบี้ย
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
โรงเรียนบ้านปางอ้า
โรงเรียนบ้านป่าตาล
โรงเรียนบ้านสบเติน(เรียนรวมแม่ถอดวิทยาทั้งโรง)
โรงเรียนบ้านสองแคว
โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสันหลวง
โรงเรียนบ้านหนองเตา
โรงเรียนบ้านหัวน้ำ
โรงเรียนบ้านอุมลอง
โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
โรงเรียนวังหินวิทยา
โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์
โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)
โรงเรียนอักษรศิลป์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...