ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่ทะ จ.ลำปาง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่ทะ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่ทะ จ.ลำปาง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่ทะ จ.ลำปาง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่ทะ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่ทะ ,ร้านดอกไม้ แม่ทะ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แม่ทะ(53A-4511)
(เฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น )
รหัส 53A-4511
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ทะ
บริการส่งดอกไม้ แม่ทะ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ทะ(53A-4503)
(เฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น )
รหัส 53A-4503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ทะ
บริการส่งดอกไม้ แม่ทะ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ทะ(53A-4502)
(เฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น )
รหัส 53A-4502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ทะ
บริการส่งดอกไม้ แม่ทะ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่ทะ(53A-4501)
(เฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น )
รหัส 53A-4501
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่ทะ
บริการส่งดอกไม้ แม่ทะ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่ทะ จ.ลำปาง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่ทะ จ.ลำปาง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่ทะ จ.ลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่ทะ จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ แม่ทะ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่ทะ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่ทะ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่ทะ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่ทะ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่ทะ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่ทะ
วัดเวียงสวรรค์
แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
วัดแม่ทะ
แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
วัดแม่ทะหลวง
แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
วัดแม่ทาน
สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
วัดแม่ปุง
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
วัดแม่วะ
สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
วัดแม่อิบ
บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
วัดโป่งแน่น
บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
วัดกิ่วหลวง
บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
วัดดอนไฟ
ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
วัดดอนมูล
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดต๋อแก้ว
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
วัดถ้ำพระสบาย
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดท่าแหน
แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
วัดทุ่งตอน
วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
วัดนากวาง
ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
วัดนากว้าว
ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
วัดนาคตหลวง
ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
วัดนาดง
วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
วัดนาดู่หลวง
วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
วัดนาต๋ม
บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
วัดนาบง
ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
วัดนาฟาน
ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
วัดนายาบ
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดน้ำโจ้
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
วัดน้ำโท้ง
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดบอมธาตุ
บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
วัดบอมหลวง
บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านเด่น
สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านเหมี้ยง
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านเอียก
ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านใหม่
ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านก้อม
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านจว้าก
แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านด่าน
บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านทุ่ง
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านมาย
วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านหนอง
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านหลวง
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านหลุก
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านอ้อ
สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
วัดบ้านฮ่อม
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดปงหอศาล
ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
วัดป่าเพิ่มพูล
บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
วัดป่าจ่ำ
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
วัดป่าตันหลวง
ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
วัดป่าม่วง
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
วัดผาแมว
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดพรหมพิราม
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดพระธาตุสันดอน
วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
วัดพระบาทแม่ไทย
บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
วัดม่อนแสนศรี
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
วัดศรีถ้อย
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดศรีอ้วน
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดสบแม่นาง
สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
วัดสบไร่
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดสบทะ
ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
วัดสันฐาน
ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
วัดสันดอนแก้ว
สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
วัดสันดอยน้อย
บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
วัดสันนารินทร์
บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
วัดสันป่าเปา
บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
วัดสามขา
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดสุทธาวาส
ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
วัดหล่ายทุ่ง
นาครัว แม่ทะ ลำปาง
วัดห้วยมะเกลือ
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดหัวเสือ
หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
วัดฮ่องห้า
น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
โรงเรียนใน อ.แม่ทะ
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
โรงเรียนแม่ทะวิทยา
โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านเอียก-นาบง
โรงเรียนบ้านแม่ไทย
โรงเรียนบ้านแม่ทะ
โรงเรียนบ้านแม่ทาน
โรงเรียนบ้านแม่ปุง
โรงเรียนบ้านแม่วะ
โรงเรียนบ้านแม่อิบ(เรียนรวมบ้านบอม)
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง
โรงเรียนบ้านดอนไฟ
โรงเรียนบ้านทุ่งตอน
โรงเรียนบ้านนากวาง
โรงเรียนบ้านนากว้าว(กิ่ว)
โรงเรียนบ้านนาคต
โรงเรียนบ้านนาดง
โรงเรียนบ้านนาดู่
โรงเรียนบ้านนาต๋ม
โรงเรียนบ้านนายาบเรียนรวมวัดบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านน้ำโจ้
โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง
โรงเรียนบ้านบอม
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปางมะโอ
โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ
โรงเรียนบ้านผาแมว
โรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี
โรงเรียนบ้านสันดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านสันป่าเปา
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านหนอง
โรงเรียนบ้านหนองถ้อย
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลุก
โรงเรียนบ้านหัวเสือ
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
โรงเรียนบ้านฮ่องห้า
โรงเรียนป่าตันวิทยา
โรงเรียนวัดบ้านทุ่ง
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...