ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วังเหนือ จ.ลำปาง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วังเหนือ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วังเหนือ จ.ลำปาง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วังเหนือ จ.ลำปาง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วังเหนือ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วังเหนือ ,ร้านดอกไม้ วังเหนือ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วังเหนือ จ.ลำปาง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วังเหนือ จ.ลำปาง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วังเหนือ จ.ลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วังเหนือ จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ วังเหนือ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วังเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วังเหนือ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วังเหนือ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วังเหนือ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วังเหนือ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วังเหนือ
วัดเมืองตึงเหนือ
วังทอง วังเหนือ ลำปาง
วัดเมืองตึงใต้
วังทอง วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่เย็น
วังทอง วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่เฮียว
วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่โป่ง
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่ทรายเงิน
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่ลืน
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่สงเหนือ
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่สงใต้
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่สุขใน
วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่สุขนอก
วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
วัดแม่หีด
วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดไผ่เหนือ
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดไผ่กลาง
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดขันหอม
วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
วัดดอนแก้ว
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดต้นผึ้ง
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดทัพป่าเส้า
วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
วัดทุ่งเป้า
วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
วัดทุ่งปี้
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดทุ่งฝูง
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดทุ่งห้า
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดทุ่งฮั้ว
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดทุ่งฮี
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดบ้านใหม่
วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
วัดบ้านกวาง
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดบ้านก่อ
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดบ้านดง
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดบ้านฮ่าง
วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดปงถ้ำ
วังทอง วังเหนือ ลำปาง
วัดปงวัง
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดป่าแขม
วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
วัดป่าแหน่ง
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดป่าบง
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดป่าสัก
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดผาแดง
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดผาดิน
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดพระเกิด
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดม่อนเขาแก้ว
วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
วัดร่องเคาะ
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดวังมน
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
วัดสบแสด
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดสบม่า
วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
วัดสบลืน
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดห้วยก้อด
ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
วัดห้วยกันทา
ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
โรงเรียนใน อ.วังเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
โรงเรียนบ้านเมืองตึง
โรงเรียนบ้านแม่เย็น
โรงเรียนบ้านแม่โป่ง
โรงเรียนบ้านแม่พริก
โรงเรียนบ้านแม่ม่า
โรงเรียนบ้านแม่สง
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่หีด
โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้
โรงเรียนบ้านทุ่งฝูง
โรงเรียนบ้านทุ่งฮี
โรงเรียนบ้านปงถ้ำ
โรงเรียนบ้านป่าแขม
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านวังโป่ง
โรงเรียนบ้านวังใหม่
โรงเรียนบ้านวังมน
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
โรงเรียนปงวังวิทยา
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
โรงเรียนวังแก้ววิทยา
โรงเรียนวังทองวิทยา
โรงเรียนอนุบาลภินิตย์อัฐ
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...