ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองลำพูน จ.ลำพูน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองลำพูน จ.ลำพูน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน จ.ลำพูน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองลำพูน ,ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน จ.ลำพูน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองลำพูน จ.ลำพูน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองลำพูน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองลำพูน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองลำพูน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองลำพูน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองลำพูน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองลำพูน
วัดเจดีย์ขาว
ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเจ้าชัย
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเชตวัน
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเชตวัน
ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเชตวันธรรมาราม
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเทพาราม
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเสาหิน
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเหมืองกวัก
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเหมืองง่า
เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเหมืองจี้ใหม่
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดเหมืองจี้หลวง
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดแม่ร่องน้อย
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดไก่แก้ว
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดไชยมงคล
ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดกมลธัชชยาราม
ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดกอข่อย
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
วัดกอม่วง
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดกิ่วมื่น
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดกู่เรือง(กู่เรื่อง)
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดกู่เหล็ก
ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดขี้เหล็ก
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดจักรคำภิมุข
ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดจามเทวี
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดจำกู่
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดจำขี้มด
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดชัยชนะ
ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดชัยมงคล
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดชัยสถาน
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดช่างฆ้อง
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดช้างรอง
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดช้างสี
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดดอนแก้ว
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดดอยกาศ
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดดอยกุศล
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดดอยติ
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดดอยน้อย
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดต้นแก้ว
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดต้นแงะ
ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดต้นโชค
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดต้นปัน
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
วัดต้นผึ้ง
เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดทุ่งยาว
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดธงสัจจะ
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดน้ำโค้ง
หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดน้ำบ่อเหลือง
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดน้ำพุ
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ่อโจง
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านเส้ง
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านแจ่ม
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านแป้น
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านขว้าง
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านตอง
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านป่าเป้า
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านม่วง
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านม้า
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านรั้ว
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านหลวย
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านหลุก
เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบ้านหลุก
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบุปผาราม
ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดบูชา
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
วัดปงชัย
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดประตูโขง
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดประตูป่า
ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าเส้า
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าเห็ว
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าแดด
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าไม้แดง
เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าขาม
หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าขาม
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าซางน้อย
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าตอง
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าตึง
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าตึงงาม
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่าม่วง
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดป่ายางริมปิง
ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดปูเลย
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดผามวัว
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดพญาผาบ
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดพระคงฤาษี
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดพระธาตุดอยแต
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดพระธาตุทรายทอง
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดพระยืน
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดพระสิงห์เคิ่ง
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดพันตาเกิน
ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดมหาวัน
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดมะเขือแจ้
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดรมณียาราม
ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดร่องส้าว
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดริมร่อง
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดล้องเดื่อ
ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดล่ามช้าง
ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดวังทอง
เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีเมืองยู้
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีคำ
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีชุม
บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีดอนตัน
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีดอนทอง
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีทรายมูล
หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีบังวัน
ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีบัวบาน
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีบุญเรือง
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีบุญชู
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีบุญยืน
เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีปิงชัย
ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีสองเมือง
เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดศรีสุพรรณ
ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสวนดอก
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสะแล่ง
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสังฆาราม
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันคะยอม
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันคะยอม
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันดอนรอม
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันต้นธง
ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันต้นผึ้ง
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันป่าเหียง
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันป่ายางหน่อม
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันป่าสัก
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันมะโก
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันมะกรูด
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันริมปิง
ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสันหลวง
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสุพรรณรังษี
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสุมนารามหนองเหียง
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
วัดสุวรรณาราม
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองเต่า
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองเรือ
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองเส้ง
ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองไซ
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองจาง
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองช้างคืน
หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองซิว
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองท่า
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองปลาขอ
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองป่าเหมือด
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองหนาม
หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองหล่ม
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหนองหอย
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหมูเปิ้ง
เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหริการาม
ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดห้วยม้าโก้ง
ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหัวขัว
เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
วัดหัวฝาย
หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
วัดอุโมงค์
อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
วัดฮ่องกอม่วง
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
โรงเรียนใน อ.เมืองลำพูน
โรงเรียนเชตวันหนองหมู
โรงเรียนเมธีวุฒิกร“วัดพระธาตุหริภุญชัย”
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
โรงเรียนใบบุญลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
โรงเรียนดรุณพัฒนา
โรงเรียนตำบลบ้านแป้น
โรงเรียนตำบลริมปิง
โรงเรียนบ้านเวียงยอง
โรงเรียนบ้านแป้น
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนบ้านขัวแคร่
โรงเรียนบ้านจำขี้มด
โรงเรียนบ้านจำบอน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านประตูโขง
โรงเรียนบ้านป่าเส้า
โรงเรียนบ้านป่าแก
โรงเรียนบ้านป่าขาม
โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย
โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้
โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง
โรงเรียนบ้านศรีย้อย
โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
โรงเรียนบ้านสันมะนะ
โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองหนาม
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
โรงเรียนบ้านอุโมงค์
โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
โรงเรียนมงคลวิทยาแผนกประถม
โรงเรียนมงคลวิทยาแผนกอนุบาล
โรงเรียนมงคลวิทยาแผนดมัธยม
โรงเรียนวัดเหมืองกวัก
โรงเรียนวัดเหมืองง่า
โรงเรียนวัดกอข่อย
โรงเรียนวัดกิ่วมื่น
โรงเรียนวัดกู่เส้า
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
โรงเรียนวัดจักรคำภิมุข
โรงเรียนวัดชัยชนะ
โรงเรียนวัดชัยสถาน
โรงเรียนวัดต้นโชค(บ้านฝายแป้น)
โรงเรียนวัดทุ่งยาว
โรงเรียนวัดน้ำพุ
โรงเรียนวัดบ่อโจง
โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม
โรงเรียนวัดบ้านขว้าง
โรงเรียนวัดบ้านม่วง
โรงเรียนวัดบ้านม้า
โรงเรียนวัดบ้านหลุก
โรงเรียนวัดประตูป่า
โรงเรียนวัดป่าแดด
โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน
โรงเรียนวัดป่ายาง
โรงเรียนวัดพันตาเกิน
โรงเรียนวัดร่องส้าว
โรงเรียนวัดล่ามช้าง
โรงเรียนวัดศรีชุม
โรงเรียนวัดศรีดอนตัน
โรงเรียนวัดศรีบังวัน
โรงเรียนวัดศรีบัวบาน
โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ
โรงเรียนวัดสบปะ
โรงเรียนวัดสะแล่ง
โรงเรียนวัดสันคะยอม
โรงเรียนวัดสันต้นธง
โรงเรียนวัดสันป่าสัก
โรงเรียนวัดสันมะกรูด
โรงเรียนวัดสันหลวง
โรงเรียนวัดหนองเหียง
โรงเรียนวัดหนองซิว
โรงเรียนวัดหนองท่า
โรงเรียนวัดหนองหล่ม
โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง
โรงเรียนวัดหัวฝาย
โรงเรียนวัดฮ่องกอก
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็ว)
โรงเรียนอนุบาลใบบุญ
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน
โรงเรียนอนุบาลธนรัตน์
โรงเรียนอนุบาลรพีเลิศ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลสาธิตวิทยา
โรงเรียนอรพินวิทยา
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...