ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บ้านโฮ่ง ,ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บ้านโฮ่ง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บ้านโฮ่ง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บ้านโฮ่ง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บ้านโฮ่ง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บ้านโฮ่ง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บ้านโฮ่ง
วัดเหล่ายาว
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดแพะโป่ง
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดแม่ลอบ
ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดแม่หาด
ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดกู่ขาว
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดครุฑเวฬุวัน
หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดดงมะเฟือง
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดดงฤาษี
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดดอนชัย
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดดอยแดน
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดดอยก้อม
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดท่ากอม่วง
หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดทุ่งโป่ง
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดทุ่งม่าน
ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดน้ำเพอะพะ
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดบ้านโฮ่งหลวง
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดบ้านล้อง
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดปทุมสราราม
ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดป่าขันติธรรม
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดป่าดำ
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดป่าธรรมาภิรมย์
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดป่าป๋วย
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดป่าพลู
ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดป่ายาง
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดพระเจ้าตนหลวง
ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดม่วงโตน
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดมะคับตอง
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดวังหลวง
ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดศรีเตี้ย
ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดสบล้อง
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดสันเจดีย์
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดสันเจดีย์ริมปิง
หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดหนองสะลิง
ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดหนองสูน
หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดหล่ายแก้ว
ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดห้วยแทง
ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดห้วยแพ่ง
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดห้วยกาน
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดห้วยน้ำดิบ
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดห้วยสะแหล
หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดห้วยหละ
ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
วัดห้วยห้า
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
โรงเรียนใน อ.บ้านโฮ่ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา48(บ้านทุ่งโป่ง)
โรงเรียนจิรพิทยา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
โรงเรียนบ้านแม่หาด
โรงเรียนบ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา
โรงเรียนบ้านดงฤาษี
โรงเรียนบ้านดอยแดน
โรงเรียนบ้านท่ากอม่วง
โรงเรียนบ้านป่าแป๋
โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
โรงเรียนบ้านป่าพลู
โรงเรียนบ้านม่วงโตน
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
โรงเรียนบ้านสันเจดีย์
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
โรงเรียนบ้านหนองเขียด
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
โรงเรียนบ้านหนองสูน
โรงเรียนบ้านห้วยแทง
โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
โรงเรียนบ้านห้วยหละ
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
โรงเรียนวัดวังหลวง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...