ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ป่าซาง จ.ลำพูน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ป่าซาง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ป่าซาง จ.ลำพูน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ป่าซาง จ.ลำพูน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ป่าซาง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ป่าซาง ,ร้านดอกไม้ ป่าซาง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ป่าซาง จ.ลำพูน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ป่าซาง จ.ลำพูน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ป่าซาง จ.ลำพูน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ป่าซาง จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ ป่าซาง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ป่าซาง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ป่าซาง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ป่าซาง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ป่าซาง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ป่าซาง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ป่าซาง
วัดเกาะกลาง
บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
วัดเจดีย์สามยอด
บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
วัดแม่แรง
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดโป่งรู
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วัดกอค่า
ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
วัดกอม่วง
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
วัดฉางข้าวน้อยใต้
ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
วัดช้างค้ำ
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดดอนตอง
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดดอนน้อย
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดดอนหลวง
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดต้นแก้วอธิวราราม
บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
วัดตีนดอย
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดท่าต้นงิ้ว
ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
วัดท่าตุ้ม
ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
วัดธรรมสังเวช
ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
วัดนางเกิ้ง
ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
วัดน้ำดิบ
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
วัดบ้านเรือน
บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
วัดบ้านเหล่า
บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
วัดบ้านแพะ
ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
วัดบ้านใหม่
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วัดบ้านไร่(บ้านไร่หลวง)
ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
วัดบ้านก้อง
ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
วัดบ้านล้อง
ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
วัดบ้านหวาย
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดป่าเหียง
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดป่าแดด
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดป่าไผ่หลวง
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วัดปากล้อง
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
วัดป่าซางงาม
ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
วัดป่าตาล
ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
วัดป่าบุก
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดป่ารกฟ้า
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
วัดป่าสีเสียด
ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
วัดพระนอนม่อนช้าง
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดพาณิชสิทธิการาม
ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
วัดม่วงน้อย
ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
วัดม่อนมะหินศิลาราม
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วัดมะกอก
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดมะคับทอง(ไร่ดง)
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
วัดร่องช้าง
ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
วัดรัตนาราม
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
วัดวังกู่
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
วัดศรีชุม
บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
วัดสะปุ๋งน้อย
ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
วัดสะปุ๋งหลวง
ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
วัดสันกำแพง
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดสุวรรณวิหาร
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองเกิด
ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองเงือก
แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองเจดีย์
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองโจง
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองดู่
บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองผาขาว
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองผำ
ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองสมณะธาดา
นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองสร้อย
มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดหนองหอย
ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
วัดห้วยอ้อ
น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
วัดอินทขิล
ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
โรงเรียนใน อ.ป่าซาง
โรงเรียนเกียรติพงษ์วิทยา
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย
โรงเรียนบ้านแม่อาว
โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด
โรงเรียนบ้านโป่งรู
โรงเรียนบ้านไร่ดง
โรงเรียนบ้านกองงาม
โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น
โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
โรงเรียนบ้านดอนตอง
โรงเรียนบ้านน้ำย้อย
โรงเรียนบ้านป่าซาง
โรงเรียนบ้านป่าตาล
โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า
โรงเรียนบ้านมะกอก
โรงเรียนบ้านร่องช้าง
โรงเรียนบ้านร่องห้า
โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย
โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
โรงเรียนบ้านหนองเงือก
โรงเรียนบ้านหนองดู่
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว
โรงเรียนบ้านห้วยไฟ
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ
โรงเรียนป่าซาง
โรงเรียนวชิรป่าซาง
โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด
โรงเรียนวัดช้างค้ำ
โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว
โรงเรียนวัดท่าตุ้ม
โรงเรียนวัดนครเจดีย์
โรงเรียนวัดน้ำดิบ
โรงเรียนวัดบ้านเรือน
โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบ้านก้อง
โรงเรียนวัดบ้านดอน
โรงเรียนวัดบ้านหวาย
โรงเรียนวัดปากล้อง
โรงเรียนวัดป่าบุก
โรงเรียนวัดวังกู่
โรงเรียนวัดศรีชุม
โรงเรียนวัดหนองสมณะ
โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์
โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ศึกษา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...