ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ลี้ จ.ลำพูน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ลี้
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ลี้ จ.ลำพูน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ลี้ จ.ลำพูน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ลี้ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ลี้ ,ร้านดอกไม้ ลี้ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ลี้ จ.ลำพูน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ลี้ จ.ลำพูน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ลี้ จ.ลำพูน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ลี้ จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ ลี้ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ลี้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ลี้ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ลี้ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ลี้ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ลี้ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ลี้
วัดแท่นคำ
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดแม่เทย
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดแม่แนต
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดแม่ตืน
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดแม่ป้อก
ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
วัดแม่หว่างต้นผาง
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดแม่หว่างบน
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดแม่หว่างลุ่ม
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดแม่อีไฮ
ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
วัดก้อทุ่ง
ก้อ ลี้ ลำพูน
วัดก้อยืน
ก้อ ลี้ ลำพูน
วัดนากลาง
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดนาทราย
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดบ้านแวน
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดบ้านโฮ่ง
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดบ้านกลาง
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดบ้านบวก
ดงดำ ลี้ ลำพูน
วัดบ้านปาง
ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
วัดบ้านปู
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดบ้านฮั่ว
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดป่าไผ่
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
วัดป่าคา
ดงดำ ลี้ ลำพูน
วัดปางส้าน
ดงดำ ลี้ ลำพูน
วัดป่าจี้
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
วัดป่าธรรมวิเวก
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดป่าหก
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดผาลาด
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดพระธาตุดวงเดียว
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดพระธาตุห้าดวง
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดพระบาทผาผึ้ง
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
นาทราย ลี้ ลำพูน
วัดพวงคำ
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดม่วงคำ
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดลี้หลวง
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดวังมน
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดสันโป่ง
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดสันป่าสัก
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดสันวิไล
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดสามัคคีธรรม
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
วัดหนองบัวคำ
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดหลวง
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดหล่ายหิน
ลี้ ลี้ ลำพูน
วัดห้วยแหน
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
วัดห้วยน้ำเย็น
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
วัดห้วยบง
ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
วัดห้วยศาลา
แม่ตืน ลี้ ลำพูน
วัดห้วยหญ้าไซ
ดงดำ ลี้ ลำพูน
วัดอัมพวัน
ลี้ ลี้ ลำพูน
โรงเรียนใน อ.ลี้
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน
โรงเรียนบ้านแม่เทย
โรงเรียนบ้านแม่แนต
โรงเรียนบ้านแม่กองวะ
โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง
โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
โรงเรียนบ้านแม่ลาน
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ
โรงเรียนบ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านกลาง(มิตรภาพ17)
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรสาขาเรือนแพ
โรงเรียนบ้านดงสักงาม
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านบวก
โรงเรียนบ้านปวงคำ
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านปาง
โรงเรียนบ้านปางส้าน
โรงเรียนบ้านป่าจี้
โรงเรียนบ้านปู
โรงเรียนบ้านผาต้าย
โรงเรียนบ้านผาลาด
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
โรงเรียนบ้านลี้
โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
โรงเรียนบ้านวังมน
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านสันวิไล
โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านหล่ายท่า
โรงเรียนบ้านห้วยแหน
โรงเรียนบ้านห้วยต้ม
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
โรงเรียนบ้านฮั่ว
โรงเรียนอนุบาลลี้
โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...