ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองสกลนคร จ.สกลนคร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร จ.สกลนคร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองสกลนคร ,ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร(56A-4706)
(เฉพาะจังหวัดสกลนครเท่านั้น )
รหัส 56A-4706
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร
บริการส่งดอกไม้ เมืองสกลนคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร(56A-4701)
(เฉพาะจังหวัดสกลนครเท่านั้น )
รหัส 56A-4701
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร
บริการส่งดอกไม้ เมืองสกลนคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร จ.สกลนคร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ร้านดอกไม้ เมืองสกลนคร บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองสกลนคร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองสกลนคร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองสกลนคร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองสกลนคร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองสกลนคร
วัดเทพกัญญาราม
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดเหนือ
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดเหล่าปอแดง
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดเหล่ามะแงว
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดแจ้งแสงอรุณ
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดแจ้งสว่าง
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโคกเลาะน้อยวนาราม
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโคกก่อง
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโคกสูง
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโนนแจ้ง
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโนนสมบูรณ์
หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโนนสวรรค์
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโนนหอม
โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองลาด
หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิ์ศรีวราราม
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพธิสมพร(โพธิ์สมพร)
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพนแดง(บ้านโพนแดง)
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพนงาม(บูรพาภิรมย์)
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโพนยางคำ
โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโอภาสธรรมรมนิมิตร
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดโอภาสสกลธรรมาราม
ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดไชยศิริมงคล
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม
ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดไทรทอง
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดกกกอก
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดกกส้มโฮง
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดกกส้มโฮง
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดกลางศรีเชียงใหม่
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดกุดไผท
ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดกุดจิก
ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดขามเฒ่า
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดคูสนาม
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดฉิมพลี
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดชัยศรี
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดดงแต้
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดดงชน
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดดงชน(ป่าดงชน)
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดดงมะไฟ
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดดงมะไฟ
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดดอยด่านรัง
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดถ้ำผาแด่น
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดท่าเยี่ยม
โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดท่าช้างวัฒนาราม
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดน้อยจอมศรี
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดน้อยหัวคู
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดนาเวง
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดนาคำ
ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบัวศรี
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านแมด
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านกกส้มโฮง
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านดงพัฒนา
ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านดงพัฒนา
ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านดอนยาง
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านนายอ(นายอ)
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านนาอ้อย(นาอ้อย)
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านบอน
ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดบ้านห้วยยาง
ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดประชานิยม
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดประดู่ธรรมาวาส
ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดป่าแพง
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดป่านภาพิทักษ์
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดป่าภูธรพิทักษ์
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดป่าวิริยาราม
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดป่าสามัคคีธรรม
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดป่าหนองไผ่
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดพรหมหัวบึง
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร(พระธาตุเชิงชุม)
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดพระธาตุดุม
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดพระพุทธไสยาราม
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดพะเนาว์(บ้านพะเนาว์)
ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดพังเม็ก
งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดพิกาญจนาราม
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดภูดานฮัง
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดม่วงลาย
ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดยางอาจ
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดลำห้วยนาคำ
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดวงค์ศรีดาราม
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดวิสุทธิจินดา
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีโพนเมือง
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีจอมพล
โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีชมพู
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีชุมพล
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีทอง
ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีทัศน์
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีประดิษฐาราม(ศรีประดิษฐ์ฐาราม)
ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีปัญญาราม
หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีวิทยาลัย
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีษะทอง
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีสระเกษ
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีสระพังทอง
ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีสะอาด
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีสุขสำราญ
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศรีสุมังค์
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศิริชมภูเรืองรัตนาราม
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศิริทัศน์ดาราม
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศิริพัฒนาราม(ศรีพัฒนาราม)
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศิริมงคล
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสว่างเต็กสมบูรณ์
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสว่างรัตนาราม
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสว่างสามัคคี
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสว่างอารมณ์
หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสว่างอารมณ์
ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสอนประชาราม
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสะพานดำ
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสะพานศรี
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสะอาดสามัคคีธรรม
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสามัคคีธรรม
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสุปัฏชัยยาราม
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสุพรรณหงษ์วนาราม
ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสุมังคลาราม
พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดสุวรรณสามัคคี
ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดหนองแดง
เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดหนองไผ่
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดหนองทรายขาว
ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดหนองน้ำใส
โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดหนองบัวใหญ่
ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดหนองหอย
เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดห้วยปลาใย
โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดอัมพวัน
ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดอุดมมงคล
ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
โรงเรียนใน อ.เมืองสกลนคร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร
โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
โรงเรียนท่าแร่วิทยา
โรงเรียนท่าแร่วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวทอง)
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร
โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
โรงเรียนนายอวัฒนา
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
โรงเรียนนิรมลวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
โรงเรียนบ้านโพนก้างปลา
โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านโพนยางคำกรป.กลางพัฒนา
โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง
โรงเรียนบ้านกุดแข้
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว
โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี(ชุมชนพัฒนา)
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี
โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนากับแก้
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงสาขาบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านพะโค
โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ909กรป.กลางอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
โรงเรียนบ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง)
โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่สาขาบ้านโพนแดง
โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านหนองสระ
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล2
โรงเรียนห้วยทรายวิทยา
โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา
โรงเรียนอนุบาลโยธาวิทย์
โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา
โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์(สกลราษฎร์อนุบาล)
โรงเรียนอนุบาลนวลมณี
โรงเรียนอนุบาลประภัสสรสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา
โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...