ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พรรณานิคม จ.สกลนคร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พรรณานิคม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พรรณานิคม จ.สกลนคร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พรรณานิคม จ.สกลนคร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พรรณานิคม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พรรณานิคม ,ร้านดอกไม้ พรรณานิคม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พรรณานิคม(56A-4706)
(เฉพาะจังหวัดสกลนครเท่านั้น )
รหัส 56A-4706
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พรรณานิคม
บริการส่งดอกไม้ พรรณานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พรรณานิคม(56A-4701)
(เฉพาะจังหวัดสกลนครเท่านั้น )
รหัส 56A-4701
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พรรณานิคม
บริการส่งดอกไม้ พรรณานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พรรณานิคม จ.สกลนคร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พรรณานิคม จ.สกลนคร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พรรณานิคม จ.สกลนคร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พรรณานิคม จ.สกลนคร

ร้านดอกไม้ พรรณานิคม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พรรณานิคม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พรรณานิคม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พรรณานิคม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พรรณานิคม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พรรณานิคม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พรรณานิคม
วัดเขาวง
นาใน พรรณานิคม สกลนคร
วัดเทพสวัสดิ์
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดแจ้ง
ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
วัดแจ้งแสงอรุณ
นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
วัดแสนสำราญ
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดโนนสวรรค์
นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
วัดโนนสูง
นาใน พรรณานิคม สกลนคร
วัดโพธิ์คำ
นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี
บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
นาใน พรรณานิคม สกลนคร
วัดโพนธรรม
นาใน พรรณานิคม สกลนคร
วัดโพนบก
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดโสติถิผล
ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
วัดไทรทอง
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดไผ่ล้อม
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดกลาง
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดคำประมง
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดจันทร์
ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
วัดจินดามณี
นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
วัดชัยมงคล
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดตาลสุม
ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดถ้ำขาม
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดถ้ำพระนาใน
นาใน พรรณานิคม สกลนคร
วัดท่าวังหิน
เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
วัดทุมทอง
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดธาตุวังเวิน
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดนิวาสถาน
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดบะหัวเมย
บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
วัดป่ากลางโนนภู่
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดป่าดอนประดู่
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดป่านิโรธมรรคาลัย
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดป่าภูไทสามัคคี
พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
วัดป่ายอดแก้ว
บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
วัดป่าอุดมสมพร
พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
วัดพระธาตุโพนทอง
พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
วัดพระธาตุภูเพ็ก
นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
วัดพุทธาวาส
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดภูริทัตตถิราวาส
นาใน พรรณานิคม สกลนคร
วัดมหาสมณกิจภาวนา
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
วัดรัฐภูมิ
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดรัตนมงคล
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดราษฏร์ศรัทธา
บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีแก้ว
เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีจันทร์
นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีชมภู
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีธรรมราช
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีธรรมสมโพธิ์
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีรัตนาราม
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีราชไตรภรณ์
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีษะตะครอง
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีสวัสดิ์
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีสวาส
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
วัดศรีสุภักดิ์
พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
วัดศิริดำรงวนาราม
บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
วัดสมศรี
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
วัดสระพังทอง
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดสว่างจิตร
บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
วัดสว่างภูมิดล
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดสันติวัน
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดสันติสังฆาราม
สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วัดสามัคคีธรรม
เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
วัดสารีวาส
วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
วัดสิทธิบังคม
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดสุทธิมงคล
พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
วัดสุธรรมาราม
นาใน พรรณานิคม สกลนคร
วัดสุวรรณธาดาราม
นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
วัดสุวรรณวาลี
เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
วัดอัมพวนาราม
บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
วัดอาจาโรรังสี
ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
วัดอุฒาจารย์
พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
โรงเรียนใน อ.พรรณานิคม
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเชิงชุม
โรงเรียนบ้านเปือย(พรรณา)
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
โรงเรียนบ้านโนนพอก
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่
โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านขมิ้น
โรงเรียนบ้านคางฮุง
โรงเรียนบ้านคำแหว
โรงเรียนบ้านคำข่า
โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
โรงเรียนบ้านดอนกอย
โรงเรียนบ้านดอนม่วย
โรงเรียนบ้านตาลเลียน
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
โรงเรียนบ้านทิดไทย
โรงเรียนบ้านนาเลา
โรงเรียนบ้านนาใน
โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา
โรงเรียนบ้านนาตากาง
โรงเรียนบ้านนาสาวนาน
โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง
โรงเรียนบ้านบะหัวเมย
โรงเรียนบ้านบะฮี
โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
โรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุง
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนบ้านผักคำภู
โรงเรียนบ้านพอกใหญดอนต้นม่วง
โรงเรียนบ้านภูเพ็ก
โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม)
โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองหวาย(อ.พรรณานิคม)
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
โรงเรียนบ้านหินแตก
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
โรงเรียนบ้านอูนดง
โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...