ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วานรนิวาส จ.สกลนคร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วานรนิวาส
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วานรนิวาส จ.สกลนคร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วานรนิวาส จ.สกลนคร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วานรนิวาส บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วานรนิวาส ,ร้านดอกไม้ วานรนิวาส ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วานรนิวาส จ.สกลนคร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วานรนิวาส จ.สกลนคร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วานรนิวาส จ.สกลนคร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วานรนิวาส จ.สกลนคร

ร้านดอกไม้ วานรนิวาส บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วานรนิวาส ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วานรนิวาส ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วานรนิวาส ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วานรนิวาส นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วานรนิวาส ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วานรนิวาส
วัดเกาะฉิมพลี(เกาะสิมพลี)
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดเชตุพน
นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
วัดเสบุญเรือง
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดโคกแสง
คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
วัดโนนแพง
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดโนนชนะสังคม
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดโนนวิเวกศรีเมือง
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดโนนสว่าง
ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
วัดโนนสว่างภิรมย์
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดโนนอุดม
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี
นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพนแร่
นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพนงาม
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดโสภณธรรมาราม
นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
วัดใหม่อินทร์ภูมิ(ใหม่อินทภูมิ)
ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
วัดไตรภูมิ
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดกุดเรือคำ
คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
วัดขัวสูง
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
วัดคอนสวรรค์
คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
วัดคำสำราญ
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดจอมแจ้ง
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดจอมแจ้ง
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดจอมแจ้ง
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดจำปาศิลาวาส
นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
วัดดอนสวรรค์
คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
วัดดอนสวรรค์
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดตลิ่งเกษม
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
วัดธรรมนิเวศวนาราม
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดธาตุศรีทอง
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดบัวก่าย
ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
วัดบูรพานิวาส
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดประกวดศิริขันธ์
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดประชารังสรรค์
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดประชาสามัคคี
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าเยระมะณี
อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าติ้ว
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าติ้ว
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าศรีไพรวัลย์
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าศรีวิชัย
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าศรีสมพร
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าหัวนา
อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าอรัญญาวาส
นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
วัดป่าอรัญญิการาม
คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
วัดพรมวาศรี
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดพรสวรรค์
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดมรรคาคีรีขันธ์
คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
วัดวังบงสามัคคี
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีไพรวัลย์
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีชมชื่น
อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีชมชื่น
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีบุญธรรม
นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีมงคล
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีมงคล
หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีวิลัย
คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสมพร
หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสว่างวนาราม
คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสะอาด
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสะอาด
นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสะอาดดำรงค์ธรรม
นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสังวรณ์
ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสำราญ
คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสำราญ
อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
วัดศรีสุมังค์
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดศิริมงคล
เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
วัดสระเกษ
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
วัดสุทธาวาส
ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
วัดหัวนา
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
วัดอรัญวิเวก
นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
วัดอัมพวัน
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
วัดอินทรไชยวาสี
ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
โรงเรียนใน อ.วานรนิวาส
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย
โรงเรียนบ้านแก้ง
โรงเรียนบ้านโคกแสง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง
โรงเรียนบ้านโคกถาวร
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
โรงเรียนบ้านโนนแต้
โรงเรียนบ้านโนนแพง
โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม
โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
โรงเรียนบ้านกุดจิก
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขุนภูมิ
โรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านคูสะคาม
โรงเรียนบ้านจำปาดง
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนมูย
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
โรงเรียนบ้านตาดโตน
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาคอย
โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า
โรงเรียนบ้านนาจาร
โรงเรียนบ้านนาซอ
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น
โรงเรียนบ้านบะนกทา
โรงเรียนบ้านบะป่าคา
โรงเรียนบ้านบะสะแบง
โรงเรียนบ้านปลาหลาย
โรงเรียนบ้านยางคำ
โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม
โรงเรียนบ้านวังเวิน
โรงเรียนบ้านวังโพน
โรงเรียนบ้านวังบง
โรงเรียนบ้านวังหว้า
โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
โรงเรียนบ้านส้งเปือย
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองตากวย
โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านหนองนาหาร
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองสนม
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนบ้านห้วยแสง
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
โรงเรียนบ้านหินเหิบ
โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
โรงเรียนอนุบาลวัชรินทร์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...