ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สว่างแดนดิน จ.สกลนคร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สว่างแดนดิน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สว่างแดนดิน จ.สกลนคร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สว่างแดนดิน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สว่างแดนดิน ,ร้านดอกไม้ สว่างแดนดิน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สว่างแดนดิน จ.สกลนคร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ร้านดอกไม้ สว่างแดนดิน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สว่างแดนดิน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สว่างแดนดิน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สว่างแดนดิน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สว่างแดนดิน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สว่างแดนดิน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สว่างแดนดิน
วัดเกาะแก้ววราราม
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดเจริญชัย
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดเจริญสุข
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดเวฬุวัน
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดเวฬุวันสว่างธรรม
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดแจ้ง
ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดแจ้ง
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดแจ้ง
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดแจ้งวิสุทธาราม
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโคกสว่างวารีรมณ์
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโนนแสงทอง
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโนนจิก
ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโนนวารีบำเพ็ญธรรม
ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโนนวิเวก
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโนนสมบูรณ์
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโนนสะอาด
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโนนสีแก้ว
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพธาราม
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพธิ์กลาง
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพธิ์ชัยเจริญ
ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพธิ์ชุม
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีวราราม)
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพนทอง
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดโพนยูง
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดในธรรม
พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดไชยมงคล
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดไทรทอง
ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดกู่
พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดคันธารมณ์
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดคามวาสี
ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดคำเจริญวราราม
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดคำนาดี
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดคำบอน
บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดจิตตภาวัน
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดชัยชนะวราราม
บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดฐิติธรรมาราม
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดดงสวรรค์
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดดงสวรรค์
ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดดอนกรรม
พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดดอนม่วย(ป่าดอนม่วย)
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดตาลนิมิตร
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดทรายศรี
ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดท่าวารีวนาราม
บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดทุ่งเตาไห
ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดทุ่งสว่าง
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดธรรมสมโพธิ์
ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดธรรมิการาม
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดธาตุโคกคอน
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดธาตุโพนค้อ(ธาตุดงต้อง)
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดธาตุฝุ่น
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดนาบุญ
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบรมสุข
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบริบูรณ์
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบ่อร้าง(ป่าบ่อร้าง)
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบ้านเดื่อ
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบ้านเปือย
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบ้านง่อน
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบ้านตาล(ใหม่บ้านตาล)
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบ้านสามแยก
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบุราณเรือง
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบูรพา
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดบูรพาราม
หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดประชานิยม
หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดประสิทธิ์สามัคคี
บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าเลไลย์
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าแก้วชุมพล
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าโคกสว่าง
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าโนนเรือแวง
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าโนนสูง
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าโนนสูง
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าโมน
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าดงสวรรค์
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าบ้านปลวก
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าศรีเรือน
บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าหนองชาด
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าหนองชาด
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดป่าหนามแท่งใหญ่
บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดพันธ์ประดิษฐ
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดพุฒาราม
พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดมงคลไชยาราม
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดมงคลธรรมวาส
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดมัชฌิมบุรี
ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดมัชฌิมภูมิ
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดมาลานิมิตร
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดยางงาม
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดยางประชาสามัคคี
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดราชาวาส
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีโพนสูง
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีชมพู
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีธาตุการาม
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีปทุมพร
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีมงคล
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีรัตนาราม
ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีวิไลย์
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีวิลัย
แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีสระเกษ
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีสว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีสะอาด
โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศรีสะอาด
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดศิริทรงธรรม
ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสโมสร
หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสระแจ้ง
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสว่างดินแดน
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสว่างอารมณ์
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสันติวิมุตยาราม
ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสามัคคีท่าหลวง
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสามัคคีธรรม
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสามัคคีบำเพ็ญ
หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสีมาธิการาม
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสุจินต์ประชาราม
ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสุภบุปผาราม
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสุวรรณวิสุทธาราม
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสุวรรณศีลาราม
ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดสุวรรณาราม
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดหนองไผ่
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดหนองกุง
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดหนองตอกแป้น
ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดหนองหว้า
ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดหายโศก
โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดอโศการาม
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดอัมพวัน
คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดอัมพวัน
บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดอินทสุวรรณ
ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
วัดอุทุมวัน
ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
โรงเรียนใน อ.สว่างแดนดิน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเมธาศึกษา
โรงเรียนแวงพิทยาคม
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
โรงเรียนชุมพลศึกษา
โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแวง
โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
โรงเรียนบ้านโคกดินแดง
โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
โรงเรียนบ้านโคกสีไค
โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง
โรงเรียนบ้านโคกหลวง
โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนสูง
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
โรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านขาว
โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม
โรงเรียนบ้านค้อใต้
โรงเรียนบ้านคันชา
โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านคำเจริญวิทยา
โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
โรงเรียนบ้านคำไชยวาน
โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง
โรงเรียนบ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา)
โรงเรียนบ้านคำนาดี
โรงเรียนบ้านคำสะแนน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126
โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน
โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
โรงเรียนบ้านดอนยานาง(อ.สว่างแดนดิน)
โรงเรียนบ้านดอนหัน
โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
โรงเรียนบ้านตาล
โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย)
โรงเรียนบ้านตาลโกน
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านนาเตียง
โรงเรียนบ้านนางัว
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนาดินจี่(รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านบงใต้โนนรัง
โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนบ้านบึงโน
โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
โรงเรียนบ้านพันนา
โรงเรียนบ้านม้า
โรงเรียนบ้านยางคำ
โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.สว่างแดนดิน)
โรงเรียนบ้านหนองชาด
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
โรงเรียนบ้านหนองตาล
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ
โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว
โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหวาย(อ.สว่างแดนดิน)
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
โรงเรียนสว่างแดนดิน
โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกศินี
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณแทน

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...