ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองสระแก้ว
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองสระแก้ว บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองสระแก้ว ,ร้านดอกไม้ เมืองสระแก้ว ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ร้านดอกไม้ เมืองสระแก้ว บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองสระแก้ว ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองสระแก้ว ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองสระแก้ว นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองสระแก้ว ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองสระแก้ว
วัดเขาข่า
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเขามะกา
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเขาสิงโต
บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเจ็ดหลังสามัคคี
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเจริญสุข
หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเนินไทร
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเนินดินแดง
บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเนินผาสุก
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเนินสง่า
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเนินสวนอ้อย
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดเนินสะอาด
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดแก่งสีเสียด
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดแสงจันทร์
บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดโคกเจริญสุข
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดโคกนกขุนทอง
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดโคกปี่ฆ้อง
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดโคกมะตูม
หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดโคกสัมพันธ์
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดโคกสำราญ
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดโพธิ์ทอง
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดใหม่เหล่ากกโก
บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดใหม่ไพรวัลย์
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดใหม่ถาวร
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดกิโลสาม
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดกิโลสี่
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองเขาเทียน
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองไทร
หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองคันฉอ
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองน้ำเขียว
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองน้ำใส
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองบุหรี่
หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองบุหรีเหนือ
หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองปลาโด
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองผักขม
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองศรีเมือง
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองสมบัติ
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองหมากนัด
บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองหมี
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดคลองหอย
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดท่าเกษม
ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดท่าแยก
หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดท่ากระบาก
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดท่าช้าง
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดท่าระพา
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดทุ่งพระ
ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดทุ่งพลวง
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดทุ่งหินโคน
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดน้ำซับ
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดบะขมิ้นโคกสัมพันธ์
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดบ้านเนินเขาดิน
หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดบ้านด่าน
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดบ้านทัพพระ
สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดประชาสามัคคี
ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดป่าระกำ
ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดป่าศรีบุญเรือง
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดราษฎร์นิมิต
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดรีนิมิตร
บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดลุงพลู
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดวังจั่น
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดวิหารธรรม
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดศาลาลำดวน
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดสระแก้ว
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดสหกรณ์นิคมสระแก้ว
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดสี่แยก
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดสุขสำราญ
ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหนองไทรราษฎร์บำรุง
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหนองกะพ้อ
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหนองขี้เห็น
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหนองนกกะเรียน
ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหนองปัญหา
บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหนองมาตร
โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหนองสีซอ
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหนองหิน
ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
วัดหัวกุญแจ
ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
โรงเรียนใน อ.เมืองสระแก้ว
โรงเรียนเขาสิงโต
โรงเรียนชุมชนพัฒนา
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
โรงเรียนธรรมยานประยุต
โรงเรียนบ้านเขาข่า
โรงเรียนบ้านเขามะกา
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก
โรงเรียนบ้านแก้ง
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
โรงเรียนบ้านแสงจันทร์
โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
โรงเรียนบ้านกิโลสาม
โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
โรงเรียนบ้านคลองปลาโด
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์
โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
โรงเรียนบ้านคลองหมี
โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
โรงเรียนบ้านท่าเกษม
โรงเรียนบ้านท่าแยก
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าระพา
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านป่าระกำ
โรงเรียนบ้านลัดกะสัง
โรงเรียนบ้านลุงพลู
โรงเรียนบ้านวังจั่น
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน
โรงเรียนบ้านสี่แยก
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองกะพ้อ
โรงเรียนบ้านหนองข่า
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า
โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
โรงเรียนบ้านห้วย
โรงเรียนวนาสงเคราะห์
โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...