ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แก่งคอย จ.สระบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แก่งคอย จ.สระบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แก่งคอย จ.สระบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แก่งคอย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แก่งคอย ,ร้านดอกไม้ แก่งคอย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แก่งคอย(63A-5220)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5220
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งดอกไม้ แก่งคอย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แก่งคอย(63A-5219)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5219
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งดอกไม้ แก่งคอย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แก่งคอย(63A-5218)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5218
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งดอกไม้ แก่งคอย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แก่งคอย(63A-5217)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5217
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งดอกไม้ แก่งคอย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แก่งคอย(63A-5216)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5216
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งดอกไม้ แก่งคอย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แก่งคอย(63A-5215)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5215
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งดอกไม้ แก่งคอย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แก่งคอย(63A-5212)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5212
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งดอกไม้ แก่งคอย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แก่งคอย(63A-5202)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย
บริการส่งดอกไม้ แก่งคอย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แก่งคอย จ.สระบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แก่งคอย จ.สระบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แก่งคอย จ.สระบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แก่งคอย จ.สระบุรี

ร้านดอกไม้ แก่งคอย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แก่งคอย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แก่งคอย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แก่งคอย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แก่งคอย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แก่งคอย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แก่งคอย
วัดเกตุแก้ว
ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
วัดเขาแก้ววนารามล
ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
วัดเขาพระ
บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
วัดเขามันธรรมาราม
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดเขาลาดวนาราม
ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
วัดเขาสะท้อนสูง
ชะอม แก่งคอย สระบุรี
วัดเขาหินดาด
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดเตาปูน
เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
วัดแก่งคอย
แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
วัดแก่งป่าสัก
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดโคกกรุง
ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
วัดโคกสะอาด
ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
วัดโป่งมงคล
ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
วัดใหม่โพธิ์งาม
เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
วัดใหม่โพธิ์งาม
เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
วัดใหม่สามัคคี
ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ชะอม แก่งคอย สระบุรี
วัดขอนหอม
ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
วัดคลองไผ่สามัคคีธรรม
ชะอม แก่งคอย สระบุรี
วัดคำใหญ่
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดจำศีล
ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
วัดชำผักแพว
ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
วัดซับบอน
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดตาดใต้
ชะอม แก่งคอย สระบุรี
วัดตาลเดี่ยว
ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
วัดถ้ำเขาเขียว
หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
วัดถ้ำเต่า
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดถ้ำญาณสังวร
หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
วัดถ้ำประกายแก้ว
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดทับกวาง
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดท่าเกวียน
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดท่าเดื่อ
หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
วัดท่ากระเบา
บ้านธาตุ แก่งคอย สระบุรี
วัดท่าคล้อเหนือ
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดท่าคล้อใต้
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดท่ามะปราง
ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
วัดท่าศรีโพธิ์เหนือ
ท่าตูม แก่งคอย สระบุรี
วัดท่าศรีโพธิ์ใต้
ท่าตูม แก่งคอย สระบุรี
วัดท่าศาลา
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดท่าสบก
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดนาดี
ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
วัดนาบุญ
ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
วัดนิคมซอย25
หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านโป่ง
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านไร่
ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านช่อง
บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านช่องใต้
บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านดง
ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านธาตุเหนือ
บ้านธาตุ แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านธาตุใต้
บ้านธาตุ แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านป่า
บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านป่าใต้
บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
วัดบ้านม่วง
แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
วัดบำเพ็ญธรรม
เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
วัดบำเพ็ญบุญ
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดบำรุงธรรม
ชะอม แก่งคอย สระบุรี
วัดบึงไม้
ชะอม แก่งคอย สระบุรี
วัดบุใหญ่
ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
วัดปรางคล้อ
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดป่าเกษม
บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
วัดป่าไผ่
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดป่าไผ่
ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
วัดป่าดงพญาเย็น
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดป่าสว่างบุญ
ชะอม แก่งคอย สระบุรี
วัดผังพัฒนาราม
หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
วัดพระธาตุเจริญธรรม
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดพระพุทธบาทน้อย
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดราษฎร์พัฒนา
ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
วัดวังแพ
ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
วัดวังกวาง
บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
วัดวาลุการาม
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดศรีเทพนิมิตวนาราม
ชะอม แก่งคอย สระบุรี
วัดสองคอนเหนือ
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดสองคอนใต้
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดสองคอนกลาง
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดสามัคคีวราราม
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดสาย5ธรรมมงคล
หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
วัดสิทธิราช
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
วัดสีทาเหนือ
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดสีทาใต้
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดสุนทริกาวาส
ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
วัดหนองน้อย
สองคอน แก่งคอย สระบุรี
วัดหนองน้ำเขียว
ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
วัดหนองมะค่า
บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
วัดหนองสองห้อง
ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
วัดห้วยคงคาวราวาส
ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
วัดหาดสองแคว
ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
วัดหินซ้อนใต้
หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
โรงเรียนใน อ.แก่งคอย
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง๑(สมุห์พร้อม)
โรงเรียนแก่งคอย
โรงเรียนแสงวิทยา
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านช่อง
โรงเรียนบ้านซับบอน
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
โรงเรียนบ้านผังสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหินซ้อน
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)
โรงเรียนวัดเตาปูน
โรงเรียนวัดโคกกรุง
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
โรงเรียนวัดโป่งมงคล
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
โรงเรียนวัดขอนหอม
โรงเรียนวัดชำผักแพว
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า
โรงเรียนวัดท่าคล้อ
โรงเรียนวัดท่ามะปราง
โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
โรงเรียนวัดนาบุญ
โรงเรียนวัดบ่อโศรก
โรงเรียนวัดบ้านดง
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดบึงไม้
โรงเรียนวัดบุรีการาม
โรงเรียนวัดป่าไผ่
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...