ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เสาไห้ จ.สระบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เสาไห้ จ.สระบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เสาไห้ จ.สระบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เสาไห้ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เสาไห้ ,ร้านดอกไม้ เสาไห้ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เสาไห้(63A-5220)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5220
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งดอกไม้ เสาไห้
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสาไห้(63A-5219)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5219
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งดอกไม้ เสาไห้
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสาไห้(63A-5218)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5218
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งดอกไม้ เสาไห้
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสาไห้(63A-5217)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5217
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งดอกไม้ เสาไห้
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสาไห้(63A-5216)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5216
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งดอกไม้ เสาไห้
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสาไห้(63A-5215)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5215
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งดอกไม้ เสาไห้
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสาไห้(63A-5212)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5212
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งดอกไม้ เสาไห้
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เสาไห้(63A-5202)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เสาไห้
บริการส่งดอกไม้ เสาไห้
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เสาไห้ จ.สระบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เสาไห้ จ.สระบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เสาไห้ จ.สระบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เสาไห้ จ.สระบุรี

ร้านดอกไม้ เสาไห้ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เสาไห้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เสาไห้ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เสาไห้ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เสาไห้ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เสาไห้ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เสาไห้
วัดเขาแก้ว
ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี
วัดเขาดินใต้
หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
วัดเจ้าฟ้า
สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
วัดเชิงราก
เริงราง เสาไห้ สระบุรี
วัดเพชร
บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
วัดเสาไห้
เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี
วัดโคกกระท้อน
งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี
วัดโคกกะพี้
หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
วัดโพธิ์
พระยาทด เสาไห้ สระบุรี
วัดไผ่ล้อม
สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
วัดจันทบุรี
เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี
วัดชัน
บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
วัดชุ้ง
เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี
วัดต้นตาล
ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี
วัดตะเฆ่
ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
วัดท่าช้างเหนือ
ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี
วัดท่าช้างใต้
ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี
วัดบัวงาม
เริงราง เสาไห้ สระบุรี
วัดบ้านโคก
ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
วัดบ้านกลาง
ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
วัดบ้านซุ้ง
เริงราง เสาไห้ สระบุรี
วัดบ้านยาง
บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
วัดบำเพ็ญพรต
หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
วัดปากบาง
งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี
วัดป่าสัก
ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี
วัดพระยาทด
พระยาทด เสาไห้ สระบุรี
วัดพะเยาว์
ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี
วัดม่วงงาม
ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
วัดม่วงฝ้าย
หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
วัดมะกรูด
ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
วัดศรีอุทัย
บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
วัดสมุหประดิษฐ์
สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
วัดสวนดอกไม้
สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
วัดสูง
เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี
วัดหนองจิก
พระยาทด เสาไห้ สระบุรี
วัดห้วยบุญ
ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี
วัดห้วยหวาย
หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
วัดอัมพวัน
ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี
โรงเรียนใน อ.เสาไห้
โรงเรียนเสาไห้
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองกะเบา
โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)
โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)
โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)
โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)
โรงเรียนวัดบ้านยาง
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)
โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู2501)
โรงเรียนวัดห้วยหวาย
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...