ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หนองแค จ.สระบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หนองแค จ.สระบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองแค จ.สระบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หนองแค บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หนองแค ,ร้านดอกไม้ หนองแค ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หนองแค(63A-5220)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5220
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งดอกไม้ หนองแค
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองแค(63A-5219)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5219
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งดอกไม้ หนองแค
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองแค(63A-5218)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5218
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งดอกไม้ หนองแค
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองแค(63A-5217)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5217
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งดอกไม้ หนองแค
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองแค(63A-5216)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5216
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งดอกไม้ หนองแค
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองแค(63A-5215)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5215
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งดอกไม้ หนองแค
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองแค(63A-5212)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5212
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งดอกไม้ หนองแค
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองแค(63A-5202)
(เฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น )
รหัส 63A-5202
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองแค
บริการส่งดอกไม้ หนองแค
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองแค จ.สระบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หนองแค จ.สระบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หนองแค จ.สระบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หนองแค จ.สระบุรี

ร้านดอกไม้ หนองแค บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หนองแค ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หนองแค ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หนองแค ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หนองแค นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หนองแค ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หนองแค
วัดเกาะกลาง
หนองแค หนองแค สระบุรี
วัดเขาน้อย
ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี
วัดเสนานฤมิตร
หนองแค หนองแค สระบุรี
วัดแก้วเกาะลอย
โคกตูม หนองแค สระบุรี
วัดโคกแดง
โคกตูม หนองแค สระบุรี
วัดโคกกลาง
โพนทอง หนองแค สระบุรี
วัดโคกมะตูม
หนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี
วัดโพนทอง
โพนทอง หนองแค สระบุรี
วัดโสรกโขมง
ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
วัดใหญ่วันนา
หนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี
วัดใหม่เทพนิมิตร
หนองโรง หนองแค สระบุรี
วัดไทยงาม
โคกแย้ หนองแค สระบุรี
วัดกระทงลอย
คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
วัดกุ่มหัก
กุ่มหัก หนองแค สระบุรี
วัดขอนชะโงก
คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
วัดคลองห้า(ราษฎร์ประดิษฐ์)
หนองโรง หนองแค สระบุรี
วัดชัยเฉลิมมิตร
คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์
คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
วัดท่าช้าง
หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
วัดทุ่งดินขอ
หนองปลิง หนองแค สระบุรี
วัดบกน้อย
บัวลอย หนองแค สระบุรี
วัดบ่อน้ำเค็ม
โคกแย้ หนองแค สระบุรี
วัดบัวลอย
บัวลอย หนองแค สระบุรี
วัดบ้านไผ่
หนองจิก หนองแค สระบุรี
วัดบ้านจาน
หนองนาก หนองแค สระบุรี
วัดบ้านยาง
ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
วัดบ้านลาด
ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี
วัดป่าบำเพ็ญธรรม
หนองนาก หนองแค สระบุรี
วัดพัชรบรรพตวราราม
ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
วัดมงคลทีปาราม
หนองแค หนองแค สระบุรี
วัดมุจลินทสราราม
ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี
วัดร่องแซง
หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
วัดราษฎร์เจริญ
หนองแขม หนองแค สระบุรี
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
หนองโรง หนองแค สระบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
วัดราษฎร์สามัคคี
โคกแย้ หนองแค สระบุรี
วัดศรีปทุม
หนองโรง หนองแค สระบุรี
วัดสนมไทย
โคกแย้ หนองแค สระบุรี
วัดสวนกล้วย
กุ่มหัก หนองแค สระบุรี
วัดสหมิตรมงคล
หนองแค หนองแค สระบุรี
วัดสันติวิหาร
โคกตูม หนองแค สระบุรี
วัดสันมะค่า
บัวลอย หนองแค สระบุรี
วัดหนองแซงใหญ่
โพนทอง หนองแค สระบุรี
วัดหนองโนน้อย
โคกตูม หนองแค สระบุรี
วัดหนองโรง
หนองโรง หนองแค สระบุรี
วัดหนองขนาก
หนองปลิง หนองแค สระบุรี
วัดหนองครก
หนองนาก หนองแค สระบุรี
วัดหนองจอกใหญ่
โคกแย้ หนองแค สระบุรี
วัดหนองจอกน้อย
โคกแย้ หนองแค สระบุรี
วัดหนองจิก
หนองจิก หนองแค สระบุรี
วัดหนองดินแดง
บัวลอย หนองแค สระบุรี
วัดหนองตะเฆ่
หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี
วัดหนองตาเดี้ยง
หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี
วัดหนองนาค
หนองนาก หนองแค สระบุรี
วัดหนองบอน
หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
วัดหนองปลากระดี่
หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
วัดหนองปลาหมอ
หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
วัดหนองปลิง
หนองปลิง หนองแค สระบุรี
วัดหนองผักชีเหนือ
โคกแย้ หนองแค สระบุรี
วัดหนองผักชีใต้
หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
วัดหนองพระบาง
หนองแค หนองแค สระบุรี
วัดหนองรี
หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี
วัดหนองสมัคร
โคกแย้ หนองแค สระบุรี
วัดหนองสะเดา
หนองปลิง หนองแค สระบุรี
วัดหนองอ่างทอง
หนองแขม หนองแค สระบุรี
วัดห้วยขมิ้น
ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี
วัดห้วยทราย
ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
วัดห้วยทองหลาง
ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี
โรงเรียนใน อ.หนองแค
โรงเรียนกลั่นวิทยา
โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดโคกกลาง
โรงเรียนวัดโพนทอง
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดคลองห้า
โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดบ้านไผ่
โรงเรียนวัดบ้านจาน
โรงเรียนวัดบ้านลาด
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดลำบัว
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองครก
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง
โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหนองผักชี
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามคคี
โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา)
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
โรงเรียนหินกองวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร(อนุบาลเลิศปัญญา)
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...