ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองสุพรรณบุรี ,ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5532)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5532
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5527)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5527
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5525)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5525
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5524)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5524
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5518)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5514)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5513)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5505)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5505
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5504)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี(66A-5503)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองสุพรรณบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองสุพรรณบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองสุพรรณบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองสุพรรณบุรี
วัดเจ้าพระยาธรรมาราม
พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดแก้ว
ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดแค
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดโคกโคเฒ่า
โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์เจริญ
สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์คลาน
ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์คอย
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์ท่าทราย
บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์นางเทรา
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดโรงช้าง
ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดใหม่
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดใหม่รัตนเจดีย์
ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดไชนาวาส
ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดไตรรัตนาราม
ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดไทรงามธรรมธราราม
ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดไทรย์
ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดไผ่ขวาง
ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดไผ่ลูกนก
สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดกงจักร
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดกฎีทอง
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดการ้อง
สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดขวาง
ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดคันทด
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดจำปา
ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดจำปี
สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดชายทุ่ง(ทุ่ง)
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดชีสุขเกษม
พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดดอนเจดีย์
ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดดอนโพธิ์ทอง
ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดดอนกระรอก
ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดดอนกลาง
สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดดอนกุ่มทิพย์
ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดดอนตาล
ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดถ้ำสุทธาวาส
สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดท่าโขลง
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดธรรมมงคล
ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดนิเวศน์ปวราราม
โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดบางกุ้ง
บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดบางปลาหมอ
ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดบำรุงราษฎร์
ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดประชุมชน
บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดประตูสาร
ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดประสพสุข
ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดปราสาททอง
ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดป่าเลไลยก์(ป่าเลไลย์)
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดปู่บัว
สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์
สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพระธาตุ
ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพระนอน
พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพระรูป
ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพระลอย
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพร้าว
โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพันตำลึง
ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพิหารแดง
พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดพุทธมงคล
สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดภูเขาดิน
สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดมเหยงคณ์
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดม่วง
สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดมะนาว
ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดราษฎร์สามัคคี
ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดลาดกระจับ
ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดลาวทอง
สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดลุ่มบัว
บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดวรจันทร์
โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดวังพระนอน
ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดศรีบัวบาน
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดศรีษะเกษ
บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดศรีสันต์มณฑาราม(ไผ่แปลกแม่)
สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสกุณปักษี
สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสมอลม
สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสมอลม
ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสระปทุม
ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสวนแตง
สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสว่างอารมณ์
พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสองเขต
สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสองเขตสามัคคี(ลาดตาล)
ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสังฆจายเถร
สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสังฆมงคล
สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสามทอง
ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสามัคคีธรรม
สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสารภี
สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสารภี
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสำปะซิว
สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสุวรรณนาดี(ปากคลองงูเหลือม)
ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสุวรรณภูมิ
ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดหนองโสน
สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดหน่อพุทธางกูร
พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดอัมพวนาราม
บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดอินทร์เกษม
ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดอุทุมพราราม
ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดอู่ยา
ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โรงเรียนใน อ.เมืองสุพรรณบุรี
โรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททอง
โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนนเรศวรวิทยาลัย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา4
โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
โรงเรียนบ้านกิโลแปด
โรงเรียนบ้านดอนโพ
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
โรงเรียนยุ้งทองปฐมวัย
โรงเรียนวัดเขาดิน
โรงเรียนวัดแก้ว
โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
โรงเรียนวัดโพคอย
โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก
โรงเรียนวัดกุฎีทอง
โรงเรียนวัดคันทด
โรงเรียนวัดจำปี
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดดอนกลาง
โรงเรียนวัดดอนตาล
โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
โรงเรียนวัดประชุมชน
โรงเรียนวัดพระธาตุ
โรงเรียนวัดพร้าว
โรงเรียนวัดพันตำลึง
โรงเรียนวัดพิหารแดง
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดลาดกระจับ
โรงเรียนวัดลาดตาล
โรงเรียนวัดวรจันทร์
โรงเรียนวัดวังกุ่ม
โรงเรียนวัดวังพระนอน
โรงเรียนวัดศีรษะเกษ
โรงเรียนวัดสกุณปักษี
โรงเรียนวัดสระประทุม
โรงเรียนวัดสวนแตง
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
โรงเรียนวัดสามทอง
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี
โรงเรียนวัดหนองโสน
โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
โรงเรียนวัดหัวไผ่
โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
โรงเรียนวัดอู่ยา
โรงเรียนวิทยาศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนสหวิทย์
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...