ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เดิมบางนางบวช ,ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5861)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5861
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5860)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5860
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5859)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5859
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5856)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5856
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5852)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5852
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5851)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5851
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5850)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5850
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5846)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5846
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5845)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5845
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5839)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5839
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5838)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5838
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5832)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5832
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5831)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5831
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5830)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5830
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5829)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5829
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5820)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5820
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5817)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5816)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5816
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5814)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5813)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5813
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5810)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5810
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66C-5804)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66C-5804
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5532)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5532
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5527)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5527
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5525)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5525
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5524)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5524
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5518)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5514)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5513)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5505)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5505
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5504)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช(66A-5503)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช
บริการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ร้านดอกไม้ เดิมบางนางบวช บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เดิมบางนางบวช ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เดิมบางนางบวช ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เดิมบางนางบวช นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เดิมบางนางบวช ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เดิมบางนางบวช
วัดเขาแสงสว่าง
นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดเขาใหญ่
เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดเขาดิน
เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดเขาน้อย
เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดเขานางบวช
นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดเขาพระ
เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดเดิมบาง
เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์ทอง
วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดใหม่คูเมือง
ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดไทรย์
หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดกร่างสามยอด
ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดกาบบัว
เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดกำมะเชียร
เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดขวางเวฬุวัน
ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดฉวาก
หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดดงพิกุล
ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดดอนเก้า
บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดดอนตาล
หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดดอนมะเกลือ
ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดตรอกตาโพธิ์
หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดท่าเตียน
เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดท่าช้าง
เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดท่าทอง
ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดท่านางเริง
นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดท่ามะนาว
ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดทุ่งกฐิน
บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดนางบวช
นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดน้ำพุ
หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ
บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดบ้านลาด
บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดประชุมสงฆ์
ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดปากดง
หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดปากดงท่าศาล
เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดปากน้ำ
ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดป่าสะแก
ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดมะขามเฒ่า
หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดยางนอน
ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดวังกุลา
เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดวังสำเภาล่ม
นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดวุ้งสุทธาวาส
ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดศรีทรงธรรม
ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดสระเมืองท้าว
ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดสามเอก
โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดหนองแขม
เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดหนองกระทุ่ม
หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดหนองหิน
หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดหัวเขา
หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดหัวนา
หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วัดอู่ตะเภา
หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
โรงเรียนใน อ.เดิมบางนางบวช
โรงเรียนถวิลวิทยา
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา7
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านแหลมสะแก
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองนา
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ
โรงเรียนวัดเขาพระ
โรงเรียนวัดเดิมบาง
โรงเรียนวัดไทร
โรงเรียนวัดกร่างสามยอด
โรงเรียนวัดกาบบัว
โรงเรียนวัดกำมะเชียร
โรงเรียนวัดกุ่มโคก
โรงเรียนวัดขุยโพธิ์
โรงเรียนวัดคูเมือง
โรงเรียนวัดฉวาก
โรงเรียนวัดดงพิกุล
โรงเรียนวัดดอนตาล
โรงเรียนวัดท่าเตียน
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนวัดท่าทอง
โรงเรียนวัดท่ามะนาว
โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
โรงเรียนวัดนางบวช
โรงเรียนวัดน้ำพุ
โรงเรียนวัดบ่อกรุ
โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์
โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
โรงเรียนวัดปากน้ำ
โรงเรียนวัดป่าสะแก
โรงเรียนวัดยางนอน
โรงเรียนวัดวังกุลา
โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสามเอก
โรงเรียนวัดหนองกรด
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดหัวเขา
โรงเรียนวัดหัวนา
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
โรงเรียนอนุบาลเขาพระ
โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...