ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บางปลาม้า ,ร้านดอกไม้ บางปลาม้า ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5532)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5532
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5527)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5527
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5525)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5525
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5524)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5524
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5518)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5514)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5513)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5505)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5505
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5504)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บางปลาม้า(66A-5503)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า
บริการส่งดอกไม้ บางปลาม้า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ร้านดอกไม้ บางปลาม้า บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บางปลาม้า ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บางปลาม้า ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บางปลาม้า ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บางปลาม้า นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บางปลาม้า ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บางปลาม้า
วัดเจ้าขาว
ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดเนินเกษม(โคกโก)
มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดเสาธง
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดเสาธงทอง
สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดแก้วตะเคียนทอง(ตะฆ่า)
ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดโคกโพธิ์
กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดโบสถ์
มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์ตะควน
วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์ลังกา
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์ศรี
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดใหม่พิณสุวรรณ
บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดไผ่เดี่ยว
วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดไผ่มุ้ง
วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดกกม่วง
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดกลาง
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดขวาง
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดขุนไกร
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดคลองโมง
องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดคลองขุด
วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดคูบัว
วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดช่องลม
ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดชีปะขาว
ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดดอกบัว
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดดอนกระเบื้อง
บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดดอนขาด
วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดดอนตาจีน
วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดดอนทอง
วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดดอนยอ
วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดดารา
ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดดาว
วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดตปะโยคาราม
มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดตะลุ่ม
มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดทรงกระเทียม
สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดทวิชาตาราม
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดทองขาหย่าง
ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดท่าเจริญ
บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดท่าตลาด
วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดทุ่งอุทุมพร
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดน้อย
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบางเลน
กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบางแม่หม้าย
บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบางใหญ่
บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบางจิก
วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบางยี่หน
ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบ้านเก่า
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบ้านด่าน
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบ้านสันดอน
วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบ้านสูตร
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบ้านหมี่
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดบึงคา
สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดป่าพฤกษ์
บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดพิพัฒนาราม
วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดมณีวรรณ
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดรอเจริญ
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดรางบัว
วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดราษฎร์บำรุง
ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดราษฎร์บูรณะ
กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดฤกษ์บุญมี
ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดลาดน้ำขาว
สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดลาดหอย
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดลานคา
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดลำบัว
จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดวังน้ำเย็น
วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดศพเพลิง
กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดศาลาท่าทราย
จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดศุขเกษม
บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดสวนหงษ์
บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดสังโฆสิตาราม(สังโฆ)
วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดสามัคคีธรรม
องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดสาลี
สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดสุขเกษม
มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดสูงสุฆารมหันตาราม
จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดองครักษ์
องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดอินทราวาส
บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
วัดอู่ทอง
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
โรงเรียนใน อ.บางปลาม้า
โรงเรียนกฤษณา
โรงเรียนคี่ตี้
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา2
โรงเรียนบางแม่หม้าย
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนบางปลาม้า
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านรางทอง
โรงเรียนวัดเสาธง
โรงเรียนวัดเสาธงทอง
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโพธิตะควน
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดขวาง
โรงเรียนวัดคลองโมง
โรงเรียนวัดคูบัว
โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
โรงเรียนวัดช่องลม
โรงเรียนวัดชีปะขาว
โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
โรงเรียนวัดดอนขาด
โรงเรียนวัดดอนตาจีน
โรงเรียนวัดดารา
โรงเรียนวัดดาว
โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
โรงเรียนวัดตะลุ่ม
โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
โรงเรียนวัดบางเลน
โรงเรียนวัดบางใหญ่
โรงเรียนวัดบางจิก
โรงเรียนวัดบ้านด่าน
โรงเรียนวัดบ้านหมี่
โรงเรียนวัดบึงคา
โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม
โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว
โรงเรียนวัดลานคา
โรงเรียนวัดลำบัว
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
โรงเรียนวัดศุขเกษม
โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดสาลี
โรงเรียนวัดสุขเกษม
โรงเรียนวัดองครักษ์
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2
โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...