ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ อู่ทอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่อู่ทอง ,ร้านดอกไม้ อู่ทอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5532)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5532
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5527)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5527
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5525)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5525
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5524)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5524
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5518)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5514)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5513)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5505)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5505
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5504)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อู่ทอง(66A-5503)
(เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น )
รหัส 66A-5503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง
บริการส่งดอกไม้ อู่ทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ร้านดอกไม้ อู่ทอง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด อู่ทอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อู่ทอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ อู่ทอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ อู่ทอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด อู่ทอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.อู่ทอง
วัดเขากระจิว
บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขากำแพง
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขากุฏิ
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาดีสลัก
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาถ้ำเสือ
จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาถ้ำโกปิดทอง
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาทำเทียม
อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม
อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาวงศ์
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเทพคีรีวงศ์(เทพคีรีวงศาราม)
จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโคกยายเกตุ
อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโคกสำโรง
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโนนหนองแปน
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโบสถ์วิทยาคาร
ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโป่งพรานอินทร์
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโพธาราม
จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์เขียว
บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์เงิน
จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์ทองเจริญ
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโภคาราม
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโสภาวราราม
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดใหม่สิทธาวาส
ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม
เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดกกม่วง
บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดกลางบ้านดอน
บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดคณฑี
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดคลองตัน
สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดคอกวัว
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดคีรีเจริญผล
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดคีรีรัตนาราม
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดจันทราวาส
กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดจำปา
บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดชัฏดงคำ
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดชัยเภรีย์
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดชัยมงคล
สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดดอนไฟไหม้
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดดอนมะเกลือ
ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดดอนหอคอย
ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดท่าพระยาจักร์
อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดทุ่งกระเจ็ด
ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดทุ่งดินดำ
บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดทุ่งตลิ่งชัน
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดนันทวัน
สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดบ่อคู่
สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดบ้านกล้วย
กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดบ้านดงน้อย
บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดปฐมเจดีย์
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดปทุมวนาราม
จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดปทุมสราวาส
อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดปทุมสูตยาราม
สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดปัญจมิตรชลิตาราม
สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดปากแสก
เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดพลับพลาไชย
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดยางไทยเจริญผล
บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดยางยี่แส
กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดยางสว่างอารมณ์
บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดศรีพร
ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดศิริวรรณาราม
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดสระกร่างเจริญธรรม
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดสระบัวทอง
บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดสระพังลาน
สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดสระยายโสม
สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดสามัคคีธรรม
กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองกระโซ่
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองกระทิง
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองตาลัย
พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองตาสาม
อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองบัว
จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองยายทรัพย์
สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองหลุม
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหลวง(ร้าง)
ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดห้วยคู้
ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดห้วยด้วน
หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดอู่ทอง
อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
โรงเรียนใน อ.อู่ทอง
โรงเรียนดอนคาวิทยา
โรงเรียนบ้านเขากำแพง
โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์
โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
โรงเรียนบ้านดอนพุทรา
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
โรงเรียนบ้านรางโพธิ์
โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองแหน
โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง
โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
โรงเรียนปรีดาวิทย์
โรงเรียนพลับพลาไชย
โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
โรงเรียนรัตนไพศาล
โรงเรียนรัตนศึกษา
โรงเรียนวัดเขาดีสลัก
โรงเรียนวัดเขาพระ
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
โรงเรียนวัดโคกสำโรง
โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร
โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
โรงเรียนวัดโภคาราม
โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร
โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส
โรงเรียนวัดกกม่วง
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
โรงเรียนวัดคณฑี
โรงเรียนวัดคลองตัน
โรงเรียนวัดคอกวัว
โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล
โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
โรงเรียนวัดจันทราวาส
โรงเรียนวัดจำปา
โรงเรียนวัดช่องลม
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนสุโข
โรงเรียนวัดนันทวัน
โรงเรียนวัดบ่อคู่
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
โรงเรียนวัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
โรงเรียนวัดสระพังลาน
โรงเรียนวัดสระยายโสม
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดหนองตาสาม
โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
โรงเรียนวัดหนองหลุม
โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี
โรงเรียนสมถวิลอนุบาล
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...