ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองสุรินทร์ ,ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์(68A-5720)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5720
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์(68A-5717)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5717
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์(68A-5715)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5715
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์(68A-5709)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์(68A-5704)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5704
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์(68A-5703)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5703
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์(68A-5701)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5701
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์
บริการส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ร้านดอกไม้ เมืองสุรินทร์ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองสุรินทร์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองสุรินทร์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองสุรินทร์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองสุรินทร์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองสุรินทร์
วัดเทพนิมิตร
ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดเพี้ยราม
เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดแจรนสัมพันธ์
ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดแสงธรรม
ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดแสงบูรพา
สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโคกกรวด
ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโคกบัวไรย์
เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโคกบัวราย
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโคกพระ
นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโคกสำโรง
ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโคกอารักษ์
เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโพธิญาณรังสี
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี
สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโพธิ์สลาด
ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดโยธาประสิทธิ์
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดไตรรัตนาราม
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดกลาง
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดกะทมวนาราม
นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดกัลยาณโกมุท
แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดคฤห์
สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดคุ้มเหนือ
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดจอมสุทธาวาส
เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดจอมสุรินทร์
แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดจำปา
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดจุมพลสุทธาวาส
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดฉางข้าว
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดชัยบุรี
เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดชัยประโคม
สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดดงมัน
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดดอนวิเวก
นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดตาเตน
แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดตาตอม
สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดตำปูง
นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดตุงคนิวาส
ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดทับกระบือ
สำโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดทุ่งโพธิ์
ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดทุ่งสว่าง
เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดนาบัว
นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดนารายณ์บุรินทร์
สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดนาสม
เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดนาสาม
นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดบรมสุข
ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดบ้านเฉนียง(ป่าโคกหม่อน)
เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดบ้านเสม็ด
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดบ้านกรอน
เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดบ้านว่าน
ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดบูรพาราม
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดประทุมเมฆ
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดประทุมธรรมชาติ
แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดประทุมศรัทธา
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดประสพสุข
บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดปราสาท
ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดปราสาทศีลาราม
เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดปะตาเมาะ
ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดป่าเจริญผล
สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดป่าไตรวิเวก
นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดป่านิมิตมงคล
ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดป่าบวรสังฆาราม
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดป่าสมใจธรรมาราม
แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดพนมศิลาราม
นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดพระยาไกรศร
เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดพิฤกทักษิณ
ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดภูพรสวรรค์
บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดมงคลรัตน์
ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดมูลานิเวศน์
ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดระกาไกรสร
เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดระกาคืน
นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดราชวิถี
เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดรามวราวาส
ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดราษฎร์เจริญผล
แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดราษฎร์แจ่มจันทร์
สำโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดละเอาะกะทมพัฒนา
เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดลำชี
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดศรีธรรมาราม
นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดศรีรัตนาราม
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดศาลาลอย
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดศิริจันทร์
เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดศิรินทราราม
นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดศิลารมณ์
ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดศีลาราม
สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดสลักได
สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดสว่างงาม
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดสว่างอารมณ์
สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดสามัคคี
ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดสำโรง
ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดสุเขตตาราม
นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดสุนทรอุทิศ
สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดสุภาลัย
ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดหนองกระดาน
ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดหนองบัว
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดหลักวอ
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดหัวตะพาน
เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดอังกัญโคกบรรเลง
บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดอาม็อง
ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วัดอุดมประชาราษฎร์(อุดรประชาราษฏร์)
แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
โรงเรียนใน อ.เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
โรงเรียนเมืองที
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
โรงเรียนเสกวิทยาคม
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่๑๑
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
โรงเรียนนาดีวิทยา
โรงเรียนนาบัววิทยา
โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านเทนมีย์
โรงเรียนบ้านเพี้ยราม
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแกใหญ่
โรงเรียนบ้านแกน้อย
โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ1)
โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง
โรงเรียนบ้านโคกเพชร
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
โรงเรียนบ้านโคกพระ
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์
โรงเรียนบ้านโดนโอก
โรงเรียนบ้านโดนออง
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไถงตรง
โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิตร)
โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
โรงเรียนบ้านกันแสง
โรงเรียนบ้านกาเกาะ
โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านขนาด
โรงเรียนบ้านขยอง
โรงเรียนบ้านขามระกา
โรงเรียนบ้านคอโค
โรงเรียนบ้านคาบ
โรงเรียนบ้านจักจรูก
โรงเรียนบ้านจันรม
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านตระแบก
โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย
โรงเรียนบ้านตระแสง
โรงเรียนบ้านตะตึงไถง
โรงเรียนบ้านตะบัล
โรงเรียนบ้านตั้งใจ
โรงเรียนบ้านตาเตน
โรงเรียนบ้านตาเปาว์
โรงเรียนบ้านตาเพชร
โรงเรียนบ้านตาอ็อง
โรงเรียนบ้านตำปูง
โรงเรียนบ้านทะนงชัย
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านนาเกา
โรงเรียนบ้านนาเสือก
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)
โรงเรียนบ้านบรมสุข
โรงเรียนบ้านบุทม
โรงเรียนบ้านบุฤาษี
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
โรงเรียนบ้านประปืด
โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ2)
โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่58
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ
โรงเรียนบ้านพันธุลี
โรงเรียนบ้านระเภาว์
โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น
โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์74)
โรงเรียนบ้านระกาสังแก
โรงเรียนบ้านระหาร
โรงเรียนบ้านรัตนะ
โรงเรียนบ้านราม
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก
โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านลุมพุก
โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โรงเรียนบ้านสลักได
โรงเรียนบ้านสวาย
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองกง
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน
โรงเรียนบ้านหนองกัว
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ3)
โรงเรียนพญารามวิทยา
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์
โรงเรียนมหิธรวิทยา
โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
โรงเรียนวัดประสพ
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
โรงเรียนศรีไผทสมันต์
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
โรงเรียนสุรินทรศึกษา
โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม)
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...