ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ท่าตูม จ.สุรินทร์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ท่าตูม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ท่าตูม จ.สุรินทร์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าตูม จ.สุรินทร์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ท่าตูม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ท่าตูม ,ร้านดอกไม้ ท่าตูม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าตูม จ.สุรินทร์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ท่าตูม จ.สุรินทร์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ท่าตูม จ.สุรินทร์

ร้านดอกไม้ ท่าตูม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ท่าตูม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ท่าตูม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ท่าตูม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ท่าตูม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ท่าตูม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ท่าตูม
วัดแจ้งสว่าง(ตากลาง)
กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดโนนรังราษฎร์ศิริ(โนนสูง)
บะ ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์ชัย
หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์ทอง
กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์บัลลังก์(บ้านบัลลังก์)
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์พฤกษาราม
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์ศรี
กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด
หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปริง)
บะ ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์สว่างโพนครก
โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพธิ์หิมวันต์
บะ ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพนขวาว
โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
วัดโพนบุ
พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดกุดมะโน
โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
วัดจำปาราม
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดจำปาสะเอิง
โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
วัดจำปาหนองบัว
หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
วัดชายทุ่ง
พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดดอนทายิการาม
พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดตลาดไทร
หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
วัดนาดีพัฒนา
พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดนิโครธาราม
บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
วัดบ้านเอือด
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดบึงแก
เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
วัดบึงละหาร
โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
วัดบูรพาราม
หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
วัดปทุมทอง
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดปทุมศิลาวารี
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู)
หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
วัดป่าท่าตูม
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดพรมเทพ
พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดพระพุทธบาทพนมดิน
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดรัตนมงคล(ตระมุง)
กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดลักษณาศรม
บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
วัดวรรณรังษี
หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
วัดศรีสว่างทุ่งโก
หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
วัดศาลาลอย(บ้านยางกระจับ)
พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดสระบัวแดง
ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
วัดสว่างน้ำคำ(บ้านน้ำคำ)
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วัดสว่างหนองแวง
เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
วัดสว่างอารมณ์(บ้านเฉนียง)
บะ ท่าตูม สุรินทร์
วัดสว่างอารมณ์(บ้านโสมน)
บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
วัดสว่างอุดมท่าศิลา
เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
วัดสุนทรธรรมาราม
บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
วัดสุวรรณราษฎร์ศรัทธารมย์
หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
วัดสุวรรณอินทอง
เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
วัดหนองแสง
บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
วัดหนองบึง
กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
วัดหนองยาง
เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
วัดอัมพาวารินทร์
หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
โรงเรียนใน อ.ท่าตูม
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
โรงเรียนช้างบุญวิทยา
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเฉนียง
โรงเรียนบ้านเมืองแก
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านเอือด
โรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนบ้านโนนโพ
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโพนขวาว
โรงเรียนบ้านโพนครก
โรงเรียนบ้านโพนงอย
โรงเรียนบ้านโพนทา
โรงเรียนบ้านโสมน
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด
โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านกุดมะโน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านจันทร์งาม
โรงเรียนบ้านชายทุ่ง
โรงเรียนบ้านตระมูง
โรงเรียนบ้านตากลาง
โรงเรียนบ้านตาทิตย์
โรงเรียนบ้านตานบ
โรงเรียนบ้านตาฮะ
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านทุ่งโก
โรงเรียนบ้านธรรมษา
โรงเรียนบ้านนานวล
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านบอน
โรงเรียนบ้านบะ
โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านบัวโคก
โรงเรียนบ้านบุผาง
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านปรีง
โรงเรียนบ้านปอหมัน
โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านพิงพวย
โรงเรียนบ้านภูดิน
โรงเรียนบ้านม่วงมูล
โรงเรียนบ้านยางกระจับ
โรงเรียนบ้านลุงปุง
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสะเอิง
โรงเรียนบ้านสาโรช
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่
โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย
โรงเรียนบ้านหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่85
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ
โรงเรียนบ้านหมากมี่
โรงเรียนบ้านหัวพี
โรงเรียนบ้านอาคุณ
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...