ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ปราสาท จ.สุรินทร์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ปราสาท
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ปราสาท จ.สุรินทร์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปราสาท จ.สุรินทร์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ปราสาท บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ปราสาท ,ร้านดอกไม้ ปราสาท ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ปราสาท(68A-5720)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5720
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปราสาท
บริการส่งดอกไม้ ปราสาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปราสาท(68A-5717)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5717
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปราสาท
บริการส่งดอกไม้ ปราสาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปราสาท(68A-5715)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5715
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปราสาท
บริการส่งดอกไม้ ปราสาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปราสาท(68A-5709)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปราสาท
บริการส่งดอกไม้ ปราสาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปราสาท(68A-5704)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5704
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปราสาท
บริการส่งดอกไม้ ปราสาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปราสาท(68A-5703)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5703
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปราสาท
บริการส่งดอกไม้ ปราสาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปราสาท(68A-5701)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5701
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปราสาท
บริการส่งดอกไม้ ปราสาท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปราสาท จ.สุรินทร์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ปราสาท จ.สุรินทร์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ปราสาท จ.สุรินทร์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ปราสาท จ.สุรินทร์

ร้านดอกไม้ ปราสาท บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ปราสาท ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ปราสาท ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ปราสาท ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ปราสาท นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ปราสาท ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ปราสาท
วัดเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์
วัดเบญจศิลาราม
ไพล ปราสาท สุรินทร์
วัดเพชรบุรี
ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
วัดแจ้งสง่างาม
ไพล ปราสาท สุรินทร์
วัดโคกทมบรมจินดา
โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
วัดโคกลาว
ไพล ปราสาท สุรินทร์
วัดกันทราราม
กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์
วัดคฤห์ภูมิกาวาส
โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
วัดดอกบัวทอง
ปรือ ปราสาท สุรินทร์
วัดตะเคียน
บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
วัดตะเพรา(กิตติพัฒน์วนาราม)
โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
วัดตาเบา
ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
วัดตาลวก
กังแอน ปราสาท สุรินทร์
วัดตาวรตาเมาะ
โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
วัดนิคมเขต
ตานี ปราสาท สุรินทร์
วัดนิคมพัฒนาราม
ปรือ ปราสาท สุรินทร์
วัดบวรมงคล
ปรือ ปราสาท สุรินทร์
วัดบัลลังก์(บัลลังก์ศิลาอาสน์)
บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
วัดบ้านโชค
โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
วัดบ้านจบก
ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
วัดบ้านตาโสร์
บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
วัดบ้านตาโสร์
บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
วัดประชานิมิตนิคม3
โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
วัดประทุมทอง
ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
วัดปราสาทวารี
บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
วัดป่าตาปางสำราญจิต
สมุด ปราสาท สุรินทร์
วัดป่าห้วยเสนง
หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
วัดพระชีบัวแก้ว
หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
วัดมุนีนิรมิต
เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์
วัดราษฎร์เจริญผล
ไพล ปราสาท สุรินทร์
วัดละลมระไซร์
ปรือ ปราสาท สุรินทร์
วัดลำดวน(บ้านลำดวน)
ทมอ ปราสาท สุรินทร์
วัดวรรณวราราม
กังแอน ปราสาท สุรินทร์
วัดศรีลำยอง
ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
วัดศิลามะ
ทมอ ปราสาท สุรินทร์
วัดสว่างอารมณ์
ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
วัดสวายซอ
โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
วัดสะเดารัตนาราม
ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
วัดสามราษฎร์บำรุง
ทมอ ปราสาท สุรินทร์
วัดสี่เหลี่ยม
โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
วัดสีโค
กังแอน ปราสาท สุรินทร์
วัดสุขุมาลัย
บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์
วัดสุวรรณโภคาราม
ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
วัดสุวรรณวิจิตร
กังแอน ปราสาท สุรินทร์
วัดสุวรรณาราม
ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
วัดหนองจอก
ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
วัดหนองตาพระ
ปรือ ปราสาท สุรินทร์
วัดห่อซื่อ
กังแอน ปราสาท สุรินทร์
วัดอมรินทราราม
ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
วัดอมรินทราวารี(อังกัญโพธิ์)
โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
วัดอุทุมพร
ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
โรงเรียนใน อ.ปราสาท
โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
โรงเรียนโคกยางวิทยา
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
โรงเรียนไพลศึกษาคาร
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
โรงเรียนตาเบาวิทยา
โรงเรียนตานีวิทยา
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3
โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
โรงเรียนบ้านเสกกอง
โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)
โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
โรงเรียนบ้านโคกทม
โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
โรงเรียนบ้านโคลด
โรงเรียนบ้านโชค
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
โรงเรียนบ้านไทร
โรงเรียนบ้านกระวัน
โรงเรียนบ้านก็วล
โรงเรียนบ้านกะดาด
โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
โรงเรียนบ้านกำไสจาน
โรงเรียนบ้านกูน
โรงเรียนบ้านคลอง
โรงเรียนบ้านจบก
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
โรงเรียนบ้านจีกแดก
โรงเรียนบ้านตะคร้อ
โรงเรียนบ้านตาเตียว
โรงเรียนบ้านตาเบา
โรงเรียนบ้านตาเสาะ
โรงเรียนบ้านตานี
โรงเรียนบ้านตายัวะ
โรงเรียนบ้านตาวร
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านทำนบ
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนบ้านนาครอง
โรงเรียนบ้านบักดอก
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านปลัด
โรงเรียนบ้านพนม
โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
โรงเรียนบ้านมะเมียง
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านรันเดง
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
โรงเรียนบ้านลังโกม
โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา
โรงเรียนบ้านลำพุก
โรงเรียนบ้านสมุด
โรงเรียนบ้านสวาย
โรงเรียนบ้านสวายซอ
โรงเรียนบ้านสองสะโกม
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514)
โรงเรียนบ้านสีโค
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหนองหรี่
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนปราสาท
โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร
โรงเรียนมหาราช๔
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
โรงเรียนอมรินทราวารี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...