ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด รัตนบุรี จ.สุรินทร์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ รัตนบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ รัตนบุรี จ.สุรินทร์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ รัตนบุรี จ.สุรินทร์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ รัตนบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่รัตนบุรี ,ร้านดอกไม้ รัตนบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ รัตนบุรี จ.สุรินทร์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ร้านดอกไม้ รัตนบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด รัตนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน รัตนบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ รัตนบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ รัตนบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด รัตนบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.รัตนบุรี
วัดเลียบ
ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดเหนือ
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
วัดแจ้ง
แก รัตนบุรี สุรินทร์
วัดโคกก่อง
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
วัดโพธิ์ศรี
เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดโพธิ์ศรีธาตุ
ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดโพนแคน
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
วัดใต้บูรพาราม
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
วัดใหม่บ้านยาง
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดกลาง
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
วัดคำศรี
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดจำปา
หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
วัดจำปามณี
เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดชัยศรีสะอาด
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดดอกจานรัตนาราม
ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดท่าอัมพวัน
กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
วัดทุ่งไทรขะยูง
ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
วัดทุ่งไทรขะยูง
ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
วัดทุ่งสว่าง
ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดทุ่งสะอาด
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดธรรมาวาส
ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดบ้านขาม
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
วัดบ้านดู่
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
วัดบ้านผือ
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
วัดบำเพ็ญธรรม
ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดบูรพาราม
หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
วัดประชาสามัคคี
เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดมุนาราม
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
วัดรัตนบุรี
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
วัดราษฎร์รัตนาราม
ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
วัดศรีลาวรรณ
ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดศิลาวรรณ
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสระกุด
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสระคู
แก รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสระบัว
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสร้างบก
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสว่าง
กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสว่าง
ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสว่างโนนแคน
ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสว่างโพธิ์ศรี
ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสว่างบ้านฝือ
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสว่างหนองกา
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสว่างหนองบัวทอง
หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสว่างอารมณ์
น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสี่เหลี่ยม
ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดสีนารมณ์
ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดหงษ์
ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดหนองแคนน้อย
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
วัดหนองกระทุง
เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดหนองคู
น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
วัดหนองบัวบาน(บัวบาน)
หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
วัดหนองผือ
เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดอรัญวารี
กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
วัดอรุณโรจน์
น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
วัดอัมพวัน
ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดอำนวยศรี
แก รัตนบุรี สุรินทร์
วัดอิสาณ
ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดอิสาณ
เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
วัดอุทุมพร(อุทุมพรน้ำเขียว)
น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
โรงเรียนใน อ.รัตนบุรี
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา15บ้านโกส้ม
โรงเรียนดอนแรดวิทยา
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
โรงเรียนธาตุศรีนคร
โรงเรียนบ้านเบิด
โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล
โรงเรียนบ้านแก(แกศึกษาวิทยา)
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
โรงเรียนบ้านแต้
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
โรงเรียนบ้านโนนทราย
โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู2503)
โรงเรียนบ้านขะยูง
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านช่อง
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนบ้านดงเปือย
โรงเรียนบ้านดอนแรต
โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านทับน้อย
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านนางเข็ม
โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านนาวอง
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา
โรงเรียนบ้านบอน
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา)
โรงเรียนบ้านผือน้อย
โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี
โรงเรียนบ้านม่วงหมาก
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านรัตนบุรี(อุทิศวิทยา)
โรงเรียนบ้านลำเพิญ
โรงเรียนบ้านสร้างบก
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด
โรงเรียนบ้านหนองกา(ประชารัฐพิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหาญฮี
โรงเรียนบ้านอาจญา
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
โรงเรียนรัตนบุรี
โรงเรียนรัตนวิทยาคม
โรงเรียนศูนย์ดนตรีไทย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...