ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ศีขรภูมิ ,ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ(68A-5720)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5720
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ
บริการส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ(68A-5717)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5717
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ
บริการส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ(68A-5715)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5715
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ
บริการส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ(68A-5709)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ
บริการส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ(68A-5704)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5704
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ
บริการส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ(68A-5703)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5703
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ
บริการส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ(68A-5701)
(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น )
รหัส 68A-5701
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ
บริการส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ร้านดอกไม้ ศีขรภูมิ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ศีขรภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ศีขรภูมิ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ศีขรภูมิ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ศีขรภูมิ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ศีขรภูมิ
วัดเวฬุวันหนองไผ่
ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดแจ้งสมรเทศ(บ้านหนองจิก)
หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดโคกลำดวน
หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดโนนแดง
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดโนนแดน
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดโบสถ์
กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดโพธิญาณบ้านอานันท์
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดโพธิ์สัตว์
หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดโสดารามบ่อน้ำใส
ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดโสภาเปรียง
จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดไพรจิกวราราม
กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดไพรษร
ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดกระโดนค้อ
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดกะลัน
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดกะลัน
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดกาเกาะ(กาเจาะ)
ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดกางของ
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดขวาวใหญ่
ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดคาละแมะ
คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดจอมรำหอก
หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดจารพัต
จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดช่างปี่
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดชูประศาสนาราม
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดดงถาวร
กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดทุ่งสว่างนารุ่ง(บ้านนารุ่ง)
นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดทุ่งสว่างหนองคู
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดนาท่ม
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดนาฮัง
หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบรมหรรษา
หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบัวโละ
หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบัวหวาย
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านโพธิ์
หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านข่า
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านจารย์
หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านตรมไพร
ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านตรึม
ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านสว่าง
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านสวาย
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านหัวแรต
ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านอาราง
นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบุกันแทน
หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดประทุน
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดประทุมวัน
จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดประทุมสว่าง(บ้านคล้อ)
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดปราสาท
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดป่าเทพประทาน
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดป่าเทพประทาน
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดป่าตามอ
ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดปิยธรรมาราม
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดผักไหม
ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดพรมศิลาแตล
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดพันษี
จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดยางเตี้ย
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดระเวียง
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดระแงง
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดศรีโพธาราม
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดศรีประทุมทองทุ่งบัว
ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดศรีวิหารเจริญ
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดศรีอาเสก
ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดศิริสะดอชัย
จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดศิริสัจจัง
หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง
กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสมบูรณ์
กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสระแก้วอายอง(บ้านอายอง)
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสว่างอารมณ์นาผึ้ง
หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสวาย
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสหราษฎร์บำรุง
ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสำโรง
ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสำราษฎร์สามัคคี
หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสิงห์ประชาราษฎร์หนองยาง
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสุทธาวาส
หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดสุนทรเทพนิมิตรก้านเหลือง
ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหนองเหล็ก
หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหนองกอง
ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหนองคู
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหนองจอก
คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหนองบัว
หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหนองสองห้อง
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหนองสองห้อง
ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหนองหิน
ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหลุมพุกหนองกุง
หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดห้วยโนนเจริญ
หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหัวเข่า
คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดหัวแรต
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดอัมพวันวนาราม
ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดอัมพวันวราราม
หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดอาวุธยุทธยาราม
แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
โรงเรียนใน อ.ศีขรภูมิ
โรงเรียนแงงกวง
โรงเรียนแตลศิริวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านขะเนก
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเปรียง
โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่
โรงเรียนบ้านแตล
โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน
โรงเรียนบ้านโคกสนวน
โรงเรียนบ้านโคกอาโพน
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง
โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
โรงเรียนบ้านกระดาน
โรงเรียนบ้านกะลัน
โรงเรียนบ้านกันจารย์
โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่
โรงเรียนบ้านกางของ
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านกุดหวาย
โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
โรงเรียนบ้านข่า
โรงเรียนบ้านคาละแมะ
โรงเรียนบ้านจารพัต
โรงเรียนบ้านจารย์
โรงเรียนบ้านช่างปี่
โรงเรียนบ้านดงถาวร
โรงเรียนบ้านดู่อาราง
โรงเรียนบ้านตรมไพร
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านตะเคียน
โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
โรงเรียนบ้านตะคร้อ
โรงเรียนบ้านทุ่งราม
โรงเรียนบ้านทุ่งรูง
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านนารุ่ง
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส
โรงเรียนบ้านบึงขวาง
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
โรงเรียนบ้านปะนอยไถง
โรงเรียนบ้านผักไหม
โรงเรียนบ้านพม่า
โรงเรียนบ้านพันษี
โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ์
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
โรงเรียนบ้านระเวียง
โรงเรียนบ้านระแงง(ศีขรภูมิวิทยาคม)
โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
โรงเรียนบ้านสวาย
โรงเรียนบ้านสะโน
โรงเรียนบ้านสังแก
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองขนาด
โรงเรียนบ้านหนองขวาว
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองท่ม
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ
โรงเรียนบ้านหัวแรต
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฏร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านอาวุธ
โรงเรียนบึงวิทยาคาร
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
โรงเรียนยางวิทยาคาร
โรงเรียนวังข่าพัฒนา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...