ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองหนองคาย จ.หนองคาย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองหนองคาย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองหนองคาย จ.หนองคาย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองหนองคาย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองหนองคาย ,ร้านดอกไม้ เมืองหนองคาย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองหนองคาย จ.หนองคาย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

ร้านดอกไม้ เมืองหนองคาย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองหนองคาย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองหนองคาย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองหนองคาย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองหนองคาย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองหนองคาย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองหนองคาย
วัดเกษตรศิริ
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเกาะแก้ว
สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเขตนิมิต
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเขตอุดม
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเจริญสมณกิจ
หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเตยนิมิต
หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเทพจันทรังษี
หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเทพนิมิตวนาราม
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเทพพลประดิษฐาราม
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเทพวราราม
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเนินพระเนาวนาราม
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดเหล่ามีชัย
มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโกเสยเขต
ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโชคอำนวยพร
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโนนอุดมหนองแจ้ง
เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโพธิ์ชัย(โพธิชัย)
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโพธิ์ตาก
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโพธิ์ศรี
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโพธิสมภาร
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโพนโป่ง
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดโพนงาม
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดกัปปาสิกวัน
หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดกุกุรัตนาราม
ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดกุศลนารี
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดคำแค
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดจอมมณี
มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดจันทรสามัคคี
มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดชัยพร
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดชัยราษฎร์เจริญสงฆ์
หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดชุมแพ
ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดดงเวน
สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดดงพระเจ้าพรหมวิหาร
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดดอนมนต์
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดตนเย็นนา
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดทุ่งสว่าง
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดธรรมรัตนากร
สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดธรรมสามัคคี
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดธาตุบุ
ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดนาฬิกวนาวาส
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดนิมิตธรรม
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดบ่อน้ำสถิตย์
สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดบ้านเดื่อใต้
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดบำเพ็ญวิหารธรรม
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดบุญเรืองสุวรรณณาราม
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดปทุมวนาราม(หนองบัว)
กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดประชาอุปถัมภ์
กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่าโรงบ่ม
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่าชัยมงคล
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่าดอนช้างเผือก
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่านามกุล
ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่าวังธรรม
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่าศรีวิลัย
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่าอุดมคงคานิมิต
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดป่าอุดมพร
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพนาสณฑ์
สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพระไชยเชษฐาธิราช
กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพระธาตุบังพวน
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพระธาตุบุ
ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพระประดิษฐ์
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพิเศษสังฆาลัย
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพุทธไสยาสน์
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดพุทธนิคม
สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดมงคลศรีเจริญ
สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดมงคลศิลาคุณ
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดมงคลสมณกิจ
สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดมหาประชา
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดมัชฌิมประดิษฐ์
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดมีชัยท่า
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดมีชัยทุ่ง
มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดยอดแก้ว
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดยอดแก้ว
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดยางคำ
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดรัตนวาปี
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดราษฎร์จำนงค์
เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดราษฎร์บำรุง
กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดรุ่งเรืองธรรม
สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดรุ่งอรุณวนาราม
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดลำดวน
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดวนาภิรมย์
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดวรเขตวนาราม
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดวาปีเกษตร
สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดวาปีประดิษฐ์
เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดวาฬุกรมณีท่า
หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดวาฬุกรมณีทุ่ง
หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีเจริญ
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีเมือง
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีคุณเมือง
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีชมชื่น
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีชมชื่น
เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีชมชื่น
เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีบัวบาง
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีบัวบาน
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีบุญเรือง
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีมงคลธรรมาราม
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีรัตนานุกูล
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีวราพร
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีวิไล
สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีษะเกษ
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีสมพร
หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีสว่าง
สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีสว่างโคกคำ
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีสุมังคล์
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีอุบลเขต
กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศาลาคำ
หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศาสนกิจบริหาร
กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศาสนูปถัมภ์
สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศิริมงคล
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศิริวาลุกาลัย
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศิลาเขตอุดม
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศิลาโบราณ
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศิลาธิคุณ
หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสนทนาธรรมาราม
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสมประศักดิ์
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสระแก้ว
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสร้างประทาย
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสว่างพัฒนานุกูล
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสหธรรมิกาวาส
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสหมิตรอุปถัมภ์
หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสามัคคี
หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสามัคคีเจริญธรรม
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสายชลมณฑาราม
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสาลวรรณนิมิต
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสาวสุวรรณาราม
เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสิริมหากัจจายน์
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสุขสว่าง
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสุธรรมนิมิต
กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสุภกิจเจริญ
เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดสุริยวงศาวาส
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดหนองเคร่า
กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดหายโศก
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอนุวันประดิษฐ์
หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอรัญญิกาวาส
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอรุณรังษี
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอุดมผลาผล
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอุดมมหาวัน
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอุดมวันประดิษฐ์
สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอุดมสรรพผล
ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอุทุมพร
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอุบลวนาราม
สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดอุปถัมภ์
หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
โรงเรียนใน อ.เมืองหนองคาย
โรงเรียนเซนต์ปอบลหนองคาย
โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา
โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
โรงเรียนกวนวันวิทยา
โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
โรงเรียนจอมมณี
โรงเรียนจันทราราม
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์
โรงเรียนนิคมศึกษาแผนกอนุบาล
โรงเรียนนิคมศึกษาแผนกอนุบาล
โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา
โรงเรียนบ้านเดื่อใต้
โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา
โรงเรียนบ้านเมืองบาง
โรงเรียนบ้านเมืองหมี(พรหมวิทยา)
โรงเรียนบ้านเวียงคุก
โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง
โรงเรียนบ้านดงเจริญ
โรงเรียนบ้านนาคลอง
โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
โรงเรียนบ้านบงวิทยา
โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านสร้างพอก
โรงเรียนบ้านสวยหลง
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองหมื่น
โรงเรียนบ้านหนาด(คุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนพระธาตุบังพวน
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
โรงเรียนมีชัยวิทยา
โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14
โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
โรงเรียนสหลราษฎร์อนุบาล
โรงเรียนสีกายวิทยาคม
โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
โรงเรียนหัวหาดวิทยา
โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
โรงเรียนหินโงมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลโสมนัส
โรงเรียนอนุบาลดาวส่องแสง
โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลสาริกา
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี
โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา
โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...