ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ท่าบ่อ จ.หนองคาย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ท่าบ่อ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ท่าบ่อ จ.หนองคาย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าบ่อ จ.หนองคาย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ท่าบ่อ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ท่าบ่อ ,ร้านดอกไม้ ท่าบ่อ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าบ่อ จ.หนองคาย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ท่าบ่อ จ.หนองคาย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ร้านดอกไม้ ท่าบ่อ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ท่าบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ท่าบ่อ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ท่าบ่อ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ท่าบ่อ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ท่าบ่อ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ท่าบ่อ
วัดเกษตรผล
ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดเจติยภูมิ
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดเทพมงคล
โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
วัดเทพมีชัย
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดเทวีวรญาติ
บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดเวฬุวัน
หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดเสวยสุขสำราญ
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดแก้วบัวบาน
โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
วัดแก้วพิจิตร
ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดโคกสว่าง
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดโนนศิลา
นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
วัดโนนสว่าง
บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดโพธิ์ยอย
บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดโพธิ์ศรี
บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดโพนสา
โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
วัดไทรเงินธรรมวาส
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดไทรคำ
บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดไพรสณฑ์สันติธรรม
โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
วัดกัสสปมธุโลม
บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดกุมภประดิษฐ์
โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
วัดจันทราราม
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดจำปาทอง
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดฉิมพลีวัน
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดดอนโพธิ์
โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
วัดดอนหมี
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดท่าเจริญ
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดท่าโพธิ์ธาราม
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดท่าคกเรือ
ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดท่าสำราญ
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดธรรมคุณ
ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดธาตุปากมาง
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดนาข่า
นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
วัดบ้านจอก
บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดบึงคชสาร
บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดบึงพลาราม
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดประภารังษี
นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
วัดปากท่อ
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดป่าศรีชมภู
บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดผาสุการาม
นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
วัดพระงามศรีมงคล
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดพระยืน
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดมัชฌิมสถิตย์
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดยางขาว
บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดลัฎฐิวัน
หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดลำดวน
บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีเทพเลิงสดวนาราม
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีชมชื่น
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีบุญเรือง
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีวิไล
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีสว่าง
หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีสะอาด
โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีสุธรรม
โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศรีสุวรรณ
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศิริอุปถัมภ์
โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดศิลาเลข
โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสร้อยพร้าว
บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสระแก้ว
ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสระวังทอง(สะวังทอง)
นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสระสุวรรณ
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสว่างธรรมาวาส
ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสักกวนาวาส
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสุขาราม
น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสุคนธาราม
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสุจิณณาภิรมย์
โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดสุวาริการาม
หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดหงษ์ทอง
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดหนองบัวทอง
นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
วัดหนองผือ
โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
วัดหนองยางคำ
กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
วัดอนันตวนาราม
บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดอรัญญวาสี
ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
วัดอัมพวัน
ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
โรงเรียนใน อ.ท่าบ่อ
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา
โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
โรงเรียนถ่อนวิทยา
โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเดื่อ
โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม
โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านโคกคอน
โรงเรียนบ้านโพนพระ
โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านกองนาง
โรงเรียนบ้านดงนาคำ
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
โรงเรียนบ้านน้อย
โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ
โรงเรียนบ้านนาดง
โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย
โรงเรียนบ้านนาบง
โรงเรียนบ้านน้ำโมง
โรงเรียนบ้านปากมาง
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านว่าน
โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองนาง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนวิชาชีพท่าบ่อ
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสาขาท่าบ่อ
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...