ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด โพนพิสัย จ.หนองคาย สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ โพนพิสัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ โพนพิสัย จ.หนองคาย
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โพนพิสัย จ.หนองคาย) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ โพนพิสัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่โพนพิสัย ,ร้านดอกไม้ โพนพิสัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โพนพิสัย จ.หนองคาย )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด โพนพิสัย จ.หนองคาย เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด โพนพิสัย จ.หนองคาย ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ โพนพิสัย จ.หนองคาย

ร้านดอกไม้ โพนพิสัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด โพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน โพนพิสัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ โพนพิสัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ โพนพิสัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด โพนพิสัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.โพนพิสัย
วัดเจริญผล
เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
วัดเจริญผล
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดเจริญศรี
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดเจริญศรีสมพร
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดเทพรังษี
ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดเทพาราม
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดเทวดาราม
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดเรืองศรี
บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
วัดเรืองศรี
บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
วัดเสริมสุข
บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
วัดโคกสุข
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดโคกหัวภู
เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
วัดโนนศิลา
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดโนนสว่าง
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดโพธิการาม
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดโพธิ์งาม
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดโพธิ์ชัย
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดโพธิมณฑาราม
สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
วัดโพธิยาราม
บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
วัดโพธิ์ศรี
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดโพธิ์ศรีสมพร
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดโพนสัน
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดโสภาพิมุข
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดไทย
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดไทรทองวนาราม
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดไผ่สีสุก(บ้านไผ่)
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดกลุ่มพัฒนา
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดข้องไก่
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดคงกระพันชาตรี
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดคำเจริญ
บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
วัดคำจำปา
บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
วัดคุยลุมพุก
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดจอมเพชร
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดจอมตาล
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดจอมทอง
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดจอมนาง
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดจำปาศักดิ์
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดจินดามณี
เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
วัดจุมพลเมือง
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดชัยมงคล
ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดชัยมงคลยาราม(ชัยมงคล)
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดชัยราม(ชยาราม)
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดชัยศรีเจริญ
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดดงม่วย
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดดอนธาตุ
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดทรงศิริพัฒนาราม
บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดทิพย์อัมพวัน
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดทีปาราม
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดทุ่งธาตุ
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดธงชัย
บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
วัดนวติตถาราม
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดนาเพียงน้อย
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดนาเพียงน้อย
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดนาเพียงน้อย
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดนาตาล
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดนาตาลเหนือ
ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดนาสมัย
เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
วัดนิคมดงบัง
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดบ้านเดื่อ
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดบ้านโนนฤาษี
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดบ้านอ่าง
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดประชากร
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดประชาบาล
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดประทุมเทพวนาราม
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดปัจจันตบุรี
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดป่าเวนศรี
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดป่าโนนสะอาด
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดป่าดงเย็น
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา
เซิม โพนพิสัย หนองคาย
วัดผดุงสุข
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดพระธาตุอุปมุง
เซิม โพนพิสัย หนองคาย
วัดภิรมยาราม
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดมณีโคตร
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดมัชฌิมวิจิตร
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดมัชฌิมาวาส
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดยอดแก้ว
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดร่องถ่อน
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดราษฎร์นารี
สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
วัดวุฒิกาวาส
บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
วัดศรีเกิด
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดศรีบุญเรือง
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดศรีมงคล
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดศรีวิลัย
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดศรีอุดมพร
นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
วัดสมสะอาด
เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
วัดสมุหนาค
ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
วัดสร้างฤาษี(ป่าส่างฤาษี)
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
วัดสังฆิกาวาส
ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดสายทอง
เซิม โพนพิสัย หนองคาย
วัดสายทอง
เซิม โพนพิสัย หนองคาย
วัดสายทอง
เซิม โพนพิสัย หนองคาย
วัดสิงห์ทองเจติยาราม
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดสุขประชา
ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดสุคันธวารี
ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดหนองเรือคำ
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดหลวง
วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
วัดห้วยน้ำเย็น
เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
วัดอรัญวาสี
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดอรุณรังษี
กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
วัดอันธวัน
สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
วัดอาณัตติการาม
สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
วัดอุทุมพร
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
โรงเรียนใน อ.โพนพิสัย
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
โรงเรียนบ้านเซิม
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ
โรงเรียนบ้านแป้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลางสาขาคำอินแปลง
โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกหัวภู
โรงเรียนบ้านโนนฤาษี
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
โรงเรียนบ้านกุดแกลบ
โรงเรียนบ้านกุดบง
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านคำจำปา
โรงเรียนบ้านคำตอยูง
โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
โรงเรียนบ้านคำปะกั้งสาขาบ้านดงอ่าง
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
โรงเรียนบ้านดงสระพัง
โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย
โรงเรียนบ้านนาเมย
โรงเรียนบ้านนาตาล
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
โรงเรียนบ้านนาหนัง
โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
โรงเรียนบ้านนิคมดงบังสาขาบ้านนามะเฮียว
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านปัก
โรงเรียนบ้านปักหมู
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
โรงเรียนบ้านวัดหลวง
โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว
โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก
โรงเรียนบ้านหนองแหวน
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านหาดสั่ง
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
โรงเรียนสันติรักษ์
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
โรงเรียนอนุบาลจักรพันธ์
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...