ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ศรีบุญเรือง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ศรีบุญเรือง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ศรีบุญเรือง ,ร้านดอกไม้ ศรีบุญเรือง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ร้านดอกไม้ ศรีบุญเรือง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ศรีบุญเรือง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ศรีบุญเรือง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ศรีบุญเรือง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ศรีบุญเรือง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ศรีบุญเรือง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ศรีบุญเรือง
วัดเจริญทรงธรรม
หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดเทพโพธาราม
หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดเทวีวรญาติ
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดโนนรัง(โนนรังก.)
ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดโนนรัง(โนนรังข.)
ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดโพธิ์ชัย
หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดโพธิ์ศิลา
ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดกุงศรีสันติยาราม(ดุงศรีสันติยาราม)
หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดจันทรประสิทธิ์
หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดจันทราราม
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดฐิติปัญญาราม
ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดทรงธรรมเจริญ
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดทรายทอง
ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดท่าชลาวาส
ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดทุ่งสว่าง
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดนครชัยศรี
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดบุพพวนาราม
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดบูรณศรีมาราม(บูรณะสีมาราม)
ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดประชามงคล
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดป่าเลไลก์
หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดป่ากลันทกาวาส
ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดป่าจุลบัณฑิตาราม
หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดป่าชัยมงคล
ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดป่าพุทธศิลาอาสน์
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดป่าสันติธรรม
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดพรหมวิหาร
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดภูพระวนาราม
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดมงคลอรัญญศรี
กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดรัตนมงคล
หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดราษฎร์บำรุง
โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดวิเศษมงคล
เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศรีแก้ว
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศรีจันทร์
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศรีชมพู
หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศรีวิลัยทุ่งสว่าง
ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศรีสะอาด
ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศรีอภัยวัน
ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศิรินทราวาส
โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศิริมงคล
ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศิริมงคล
หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดศิลาอาสน์
หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสวรรค์คงคา
หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสว่างเทพวนาราม
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสว่างชัยศรี
ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสว่างศรีสมพร
ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสว่างสามัคคี
ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสว่างอารมณ์
เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสว่างอำนวยพร
ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสะเทียนทอง
กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสามัคคีชัย
หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสามัคคีธรรม
ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสีลวิสุทธิ
ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสุเทพนาราม
โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสุขวนาราม
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสุนทราราม
หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสุริยวิทยาราม
เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสุวนาราม
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสุวรรณเขต
กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดหนองแก
กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดอรัญญาวาส
นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดอัมพวนาราม
โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โรงเรียนใน อ.ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา
โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์
โรงเรียนโนนคูณวิทยา
โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาด
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยา
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
โรงเรียนกุดหานสามัคคี
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก
โรงเรียนดอนปอวิทยา
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
โรงเรียนบ้านแกท่าวารี
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกสนั่น
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
โรงเรียนบ้านกุดแท่น
โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
โรงเรียนบ้านคอกวัว
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
โรงเรียนบ้านนาแพง
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านนาทับควาย
โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านบุ่งแก้ว
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านผาเสด็จ
โรงเรียนบ้านผาสุก
โรงเรียนบ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์
โรงเรียนบ้านฝายหิน
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
โรงเรียนบ้านมอใต้
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านวังแคน
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง
โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านวังไฮ
โรงเรียนบ้านวังคูณ
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน
โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง
โรงเรียนบ้านสำราญสุข
โรงเรียนบ้านหนองแตง
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองโน
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
โรงเรียนบ้านหนองคังคา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองอุ
โรงเรียนบ้านหนองอุสาขาบ้านเหล่านาดี
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง
โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ19)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทอง
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...