ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองอำนาจเจริญ ,ร้านดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ร้านดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองอำนาจเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองอำนาจเจริญ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองอำนาจเจริญ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองอำนาจเจริญ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองอำนาจเจริญ
วัดเก่าน้ำคำ
ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดเชือกใน
นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดเชือกนอก
นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดเทพทวีธรรม
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดเทพมงคล
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดเหล่าพรวน
เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดเหล่าหนาด
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดแก้งกฐิน
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโคกกอก
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโคกก่อง
ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโคกค่าย
ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโคกช้างฮ้าย
นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโคกสว่าง
ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโคกสวาสดิ์
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโคกสูง
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโนนโพธิ์
โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโนนงาม
เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโนนดู่
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี
ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศิลา
โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดโสกโตน
โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดกนิษฐานนท์
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดกลาง
น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดกุดตากล้า
นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดกุดน้ำกิน
คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดกุดปลาดุก
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดคำมะโค้ง
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดคึมใหญ่
คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดจันทิมา
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดฉิมพลี
ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดดงสวาง
นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดดงสวาง
โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดดงสีโท
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดดอนเมย
นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดดอนแดง
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดดอนไร่
คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดดอนหวาย
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดถ้ำแสงแก้ว
เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดทองสวาท
นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดทับเมย
โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาเยีย
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาเรือง
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาแต้
คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาโพธิ์
นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาคำ
คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาคำ
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาผือ
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนายม
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาวัง
นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาวัด
นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาสีนวน
กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดนาอุดม
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดบ้านเดื่อ
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดบ้านก่อ
นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดบ้านดอนดู่
น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดบ้านบาก
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดบ้านหนองแซง(อำนาจเจริญ)
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดบูรพา
ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดบูรพา
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดป่าจันทน์
ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดป่าติ้ว
กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดป่าศรีสุขเกษม
โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดป่าสุขะวนาราม
ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดพระมงคลมิ่งเมือง
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดพันธวิชา
ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดพันธุเวศน์(พันธุเวสน์)
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดภูเขาขาม
คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดราสิยาราม
ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดวังแคน
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดศรีโพธิ์ชัย
ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดศรีโพธิ์ชัย
ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดศรีบุญเรือง
ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดศรีบุญเรือง
น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดศรีบุญยืน
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล
ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล
น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดสระเกษ
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดสร้างนกทา
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดสำราญนิเวศ
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดสี่แยกแสงเพชร
หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดสุวรรโณริส
น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองเรือ
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองแฝก
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองแสง
ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองแห่
นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองขาม
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองคลอง
ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองตาใกล้
ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองนาเทิง
นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองบัว
เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองปลิง
นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองมะแซว
หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองมะแซว
นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหนองหิน
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดหัวภู
คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดอัมพวัน
เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
โรงเรียนใน อ.เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา91(โคกจักจั่น)
โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว
โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร
โรงเรียนคำมะโค้งหนองแฝก
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
โรงเรียนนาผือโคกกอก
โรงเรียนนายมวิทยาคาร
โรงเรียนนาวังกุดตากล้า
โรงเรียนนาวังวิทยา
โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
โรงเรียนบ่อบุโปโล
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
โรงเรียนบ้านเชือก
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
โรงเรียนบ้านแก้งกฐิน
โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร
โรงเรียนบ้านโคกค่าย
โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนจาน
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านไก่คำ
โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์2)
โรงเรียนบ้านก่อนาดี
โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
โรงเรียนบ้านคำกลาง
โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล
โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ
โรงเรียนบ้านคึมใหญ่
โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงสวาง
โรงเรียนบ้านดงสีโท
โรงเรียนบ้านดอนเมย
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนไร่
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่
โรงเรียนบ้านทับเมย
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านนาเรือง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนบ้านนาสีนวน
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
โรงเรียนบ้านยางคำ
โรงเรียนบ้านวังแคน
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
โรงเรียนบ้านหัวภู
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
โรงเรียนพุทธอุทยาน
โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
โรงเรียนมิ่งมงคล
โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
โรงเรียนอนุบาลนพเก้า
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ2

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...