ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หัวตะพาน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หัวตะพาน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หัวตะพาน ,ร้านดอกไม้ หัวตะพาน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

ร้านดอกไม้ หัวตะพาน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หัวตะพาน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หัวตะพาน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หัวตะพาน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หัวตะพาน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หัวตะพาน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หัวตะพาน
วัดเค็งใหญ่
เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดเวียงหลวง
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดเหล่าขวาว
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโคกเลาะ
หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโนนแคน
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโนนค้อทุ่ง
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโนนค้อน้อย
หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโนนผักหวาน
จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโนนหนามแท่ง
คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี
คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี
จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโพนเมืองน้อย
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดโพนขวาว
จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดไชยคำ
คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดขุมเหล็ก
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดคำข่า
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดคำน้อย
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดคึมน้อย
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดชะแงะ
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดดอนว่าน
หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดดู่ใน
จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดบ่อชะเนง
หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดบ้านเก่าบ่อ
หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดบ้านเป้า
เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดบ้านชาด
เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดบ้านดู่
เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดบุบผามาลา
คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดบูรพา
รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดปัญจสมณาราม
รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดป่าบึงศิลาราม
เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดป่าหนองไหล
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดพระศรีเจริญ
หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดรัตนวารี
รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดศรีคุณคันธรส
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดศรีทอง
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดศรีบุญเรือง
คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดศรีมงคล
คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดสระรังษี
รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดสร้างถ่อใน
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดสร้างถ่อนอก
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดสวนสวรรค์
หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดสันติวนาราม
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดสิทธิยาราม
หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดหนองเทา
จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดหนองแก้ว
หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดหนองแสง
รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดหนองแอวมอง
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดหนองงูเหลือม
เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดหนองจอก
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดหนองยอ
จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดหัวดง
เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วัดอัมพวัน
รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ
โรงเรียนใน อ.หัวตะพาน
โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนจิกดู่วิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่
โรงเรียนบ้านเค็งใหญ่หนองงูเหลื่อม
โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านเวียงหลวง
โรงเรียนบ้านเสียว
โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านโพนขวาว
โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
โรงเรียนบ้านคำข่า
โรงเรียนบ้านคำน้อย
โรงเรียนบ้านชะแงะ
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านดอนว่าน
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา
โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองขอน
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
โรงเรียนประชารัฐวิทยา
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...