ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พิชัย จ.อุตรดิตถ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พิชัย จ.อุตรดิตถ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พิชัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พิชัย ,ร้านดอกไม้ พิชัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6035)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6035
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6031)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6031
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6026)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6026
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6025)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6025
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6024)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6024
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6023)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6023
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6022)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6022
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6009)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6009
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6008)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6008
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6006)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6004)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6004
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิชัย(74A-6001)
(เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น )
รหัส 74A-6001
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิชัย
บริการส่งดอกไม้ พิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พิชัย จ.อุตรดิตถ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ร้านดอกไม้ พิชัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พิชัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พิชัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พิชัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พิชัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พิชัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พิชัย
วัดเกาะวารี
พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดเขาดินสุวรรณบาท
นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดเด่นกระต่าย
บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดเต่าไห
ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
วัดเอกา
คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
วัดโพธาราม
บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
วัดโพธิ์ดาราราม
บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
วัดโรงม้า
บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
วัดใหม่สามัคคีธรรม
ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
วัดไร่อ้อย
ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
วัดกองโค
คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
วัดขวางชัยภูมิ
คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
วัดคลองกล้วย
คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
วัดคลองกะพั้ว
บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดคลองละมุง
ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
วัดคลองละวาน
ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดคีรีวงกต
นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดชำตก
ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
วัดชำสอง
ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
วัดชำหนึ่ง
ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
วัดดอกไม้
ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดท่าไม้เหนือ
บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
วัดท่าดินแดง
ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
วัดนายาง
นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดนาอิซาง
นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดนาอิน
พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดบางนา
คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
วัดบ้านเกาะ
บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
วัดบ้านขอม
พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดบ้านดง
พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดบ้านดารา
บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
วัดบึงสัมพันธ์
บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
วัดบุพพาราม
พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดประชาศรัทธาธรรม
ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
วัดป่าแต้ว
คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
วัดป่ากะพี้
ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดพระยาปันแดน
พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดฟากบึง
นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม
ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
วัดมหาธาตุ
ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส
ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
วัดวังตอ
ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
วัดวังผักรุง
ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
วัดวังพะเนียด
ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดวังสะโม
บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
วัดวังสัมโม
บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
วัดศรีจำปาศักดิ์
ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดหน้าพระธาตุ
ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดหลักร้อย
นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
วัดหาดกำแพง
บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
โรงเรียนใน อ.พิชัย
โรงเรียนแหลมนกแก้ว
โรงเรียนไร่อ้อย
โรงเรียนจรัสศิลป์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคนสาขาวัดหาดกําแพง(รอยุบเลิก)
โรงเรียนชุมชนบ้านดง
โรงเรียนดาราพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่75
โรงเรียนบ้านในเมือง
โรงเรียนบ้านกองโค
โรงเรียนบ้านขอม
โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม
โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
โรงเรียนบ้านคลองกะชี
โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
โรงเรียนบ้านคลองละมุง
โรงเรียนบ้านคลองละวาน
โรงเรียนบ้านชําตก
โรงเรียนบ้านชําสอง
โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง
โรงเรียนบ้านดอนโพ
โรงเรียนบ้านดารา
โรงเรียนบ้านดินแดง
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ
โรงเรียนบ้านท่าสัก
โรงเรียนบ้านท่าสักสาขาบ้านเต่าไหใต้(รอยุบเลิก)
โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน
โรงเรียนบ้านนาคะนึง
โรงเรียนบ้านนายาง
โรงเรียนบ้านนาอิซาง
โรงเรียนบ้านนาอิน
โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
โรงเรียนบ้านป่าแต้ว
โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
โรงเรียนบ้านฟากบึง
โรงเรียนบ้านวังสะโม
โรงเรียนบ้านวังสําโม
โรงเรียนบ้านหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
โรงเรียนบ้านหลักร้อย
โรงเรียนบ้านหัวค่าย
โรงเรียนบ้านหาดทับยา
โรงเรียนพิชัย
โรงเรียนวัดโรงม้า
โรงเรียนวัดไร่อ้อย
โรงเรียนวัดไร่อ้อยสาขาบ้านวังตอ(รอยุบเลิก)
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
โรงเรียนวัดพญาปันแดน
โรงเรียนวัดวังผักรุง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...