ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ อ่างทอง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อ่างทอง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อ่างทอง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ อ่างทอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ อ่างทอง ,ร้านดอกไม้ อ่างทอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5861)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5861
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5860)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5860
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5859)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5859
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5856)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5856
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5852)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5852
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5851)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5851
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5850)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5850
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5846)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5846
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5845)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5845
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5839)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5839
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5838)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5838
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5832)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5832
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5831)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5831
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5830)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5830
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5829)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5829
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5820)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5820
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5817)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5816)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5816
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5814)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5813)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5813
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5810)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5810
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(71A-5804)
(เฉพาะจังหวัดอ่างทองเท่านั้น )
รหัส 71A-5804
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง
บริการส่งดอกไม้ อ่างทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อ่างทอง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด อ่างทอง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อ่างทอง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ อ่างทอง

ร้านดอกไม้ อ่างทอง บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ่างทอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ อ่างทอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ อ่างทอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด อ่างทอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในอ่างทอง
วัดเกตุ
สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
วัดเกษทอง
สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
วัดเกาะ
บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดเขาแก้ว
องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดเขาบวช
ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง
วัดเขียน
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดเจ้าบุญเกิด
เทวราช ไชโย อ่างทอง
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
วัดเชิงหวาย
หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดเทวราช
เทวราช ไชโย อ่างทอง
วัดเยื้องคงคาราม
เทวราช ไชโย อ่างทอง
วัดเรไร
สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
วัดเสาธงทอง
จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดเอกราช
เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
วัดแก้วกระจ่าง
สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
วัดแจ้ง
ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดแจ้ง
บางปลากด ป่าโมก อ่างทอง
วัดแปดแก้ว
หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดแม่นาง
ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดแสนสุข
บางปลากด ป่าโมก อ่างทอง
วัดแสวงหา
แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
วัดโคกพุทรา
โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดโคศุภราช
คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดโบสถ์
ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดโบสถ์
โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง
วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา
บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดโบสถ์วรดิตถ์
ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง
วัดโบสถ์สายทอง
สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
วัดโบสถ์อัมพวา
ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง
วัดโพธิ์เกรียบ
สามง่าม โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดโพธิ์เอน
รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดโพธิ์เอน
คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดโพธิ์ทอง
คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดโพธิ์ทูล
จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดโพธิธรรมโชติยาราม
ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดโพธิ์ราษฎร์
บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดโพธิ์วงษ์(โพธิวงศ์)
บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดโพธิ์ศรี
คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดโพสะโสภณ
โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดโล่ห์สุทธาวาส
ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดใหม่
ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดใหม่ทางข้าม
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดไชโย
ไชโย ไชโย อ่างทอง
วัดไชยภูมิ
ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง
วัดไชยสงคราม
บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดไตรรัตนาราม
ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดไทรย์
ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดไทรย์นิโคธาราม
จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
วัดไทรยืด
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดไผ่แหลมธรรมาราม
ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
วัดไผ่ล้อม
ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดไผ่วง
ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดไพรวัลย์
บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดไร่
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดกระทุ่มราย
บ้านรี เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดกลาง
หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดกลาง
หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดกลาง(กลางพุฒนิมิต)
บ่อแร่ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดกำแพง
หลักฟ้า ไชโย อ่างทอง
วัดกำแพง
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดกำแพงมณี
ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดกุญชรชาติการาม
นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
วัดขวิด
อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดข่อย
โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดขุนอินทประมูล
อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดขุมทอง
ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดคลองพูล
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดคลองสำโรง
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดคำหยาด
คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดงิ้วราย
ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดจันทร์
ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดจันทร์นิรมิตร
ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดจันทร์มณี
วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
วัดจันทรังษี
หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดจันทราราม
โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดจำปาหล่อ
จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดจุฬามุนี
องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดชัยมงคล
ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดชัยสิทธาราม
ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง
วัดช้าง
บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดช้าง
ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดดอนกระต่าย
ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
วัดดาวดึงษ์
หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดต้นทอง
ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดต้นสน
ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดตลาดใหม่
ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดตะเคียน
เทวราช ไชโย อ่างทอง
วัดตาลเจ็ดช่อ
ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดตูม
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดถนน
โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง
วัดทองเลื่อน
แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
วัดท้องคุ้ง
โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดทองหลาง(ทองกลาง)
องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
บ่อแร่ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดทางเรือ
ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดทางพระ
ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดท่าช้าง
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดท่าชุมนุม
โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง
วัดท่าตลาด
อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดท้ายย่าน
ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดท่าสามัคคี
องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดท่าสุทธาวาส
บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
วัดท่าอิฐ
บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดทำนบ
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดนรสิงห์
นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
วัดนอก
คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดน้อย
ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดนางเล่ว
ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง
วัดนางในธัมมิการาม
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดนางชำ
คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดน้ำพุสิทธาราม
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดน้ำอาบ
อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดบางจัก
บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดบางศาลา
ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง
วัดบ้านเพชร
แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
วัดบ้านแก
ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
วัดบ้านกลาง
หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดบ้านกุ่ม
โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดบ้านป่า
ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง
วัดบ้านพราน
ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
วัดบ้านสร้าง
บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดบ้านอิฐ
บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดบุญเกิด
โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดบุญศิริวิทยาราม
อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดปทุมคงคา(ประทุมคงคาราม)
หลักฟ้า ไชโย อ่างทอง
วัดปราสาท
ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
วัดปราสาท
นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
วัดปลดสัตว์
บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดป่าโมก
ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง
วัดป่ามุนี
อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดฝาง
ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดพวงทอง
แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
วัดพัฒนา
บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
วัดพานิช
บางปลากด ป่าโมก อ่างทอง
วัดพายทอง
สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
วัดพิจารณ์โสภณ
โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง
วัดพินิจธรรมสาร
บางปลากด ป่าโมก อ่างทอง
วัดมงคลธรรมนิมิตต์
มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
วัดมธุรสติยาราม
บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดม่วง
หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดม่วงคัน
รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดมหาดไทย
มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดมหานาม
ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง
วัดมะขาม
จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
วัดมะนาวหวาน
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดยาง
ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง
วัดยางซ้าย
ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดยางทอง
บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดยางมณี
องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดยางมณี
ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดรัตนาราม
จำลอง แสวงหา อ่างทอง
วัดรางฉนวน
วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
วัดราชปักษี
โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดราชสกุณา
ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดริ้วหว้า
บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
วัดรุ้ง
บ้านรี เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดละมุดสุทธิยาราม
ไชโย ไชโย อ่างทอง
วัดลั่นทม
รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดลาดเค้า
นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
วัดลาดเป็ด
ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดลานช้าง
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดลิ้นทอง
มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดวงษ์ภาศนาราม
ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
วัดวงษ์สุวรรณ
อบทม สามโก้ อ่างทอง
วัดวังน้ำเย็น
วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
วัดวันอุทิศ
ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดวิเศษไชยชาญ(วิเศษชัยชาญ)
ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดวิหารแดง
บางปลากด ป่าโมก อ่างทอง
วัดศรีกุญชร
ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดศรีมณฑป
จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
วัดศรีมหาโพธิ
โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง
วัดศาลาดิน
ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดศีลขันธาราม
อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
เทวราช ไชโย อ่างทอง
วัดสกุณาราม
ไชโย ไชโย อ่างทอง
วัดสนธิธรรมิการาม
หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดสนาม
ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสนามชัย
ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดสระเกษ
ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง
วัดสระแก้ว
บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
วัดสว่างอารมณ์
ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง
วัดสว่างอารมณ์
สามง่าม โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดสามโก้
สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
วัดสามขาว
อบทม สามโก้ อ่างทอง
วัดสามประชุม
บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดสำโรง
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสิงห์
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสิทธาราม
สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสีบัวทอง
สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
วัดสี่ร้อย
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดสุธาดล
บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดสุวรรณเสวริยาราม
ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดสุวรรณราชหงษ์
องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
วัดหนองกร่าง
ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
วัดหนองยาง
วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
วัดหมื่นเกลา
วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
วัดหลวงสุนทราราม
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดหลักแก้ว
หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดห้วยโรง
ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดห้วยคันแหลม
ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดหัวตะพาน
หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดหัวทุ่ง
มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
วัดหัวสะแกตก
จำลอง แสวงหา อ่างทอง
วัดหัวสะแกออก
จำลอง แสวงหา อ่างทอง
วัดหินงอก
สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดอบทม
ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดอรัญญิกาวาส
บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดอ้อย
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วัดอัมพวัน
ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง
วัดอ่างทอง
บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดอินทราวาส
สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
โรงเรียนในอ่างทอง
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา6
โรงเรียนไผ่วงวิทยา
โรงเรียนกระทุ่มราย
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
โรงเรียนบ้านชะไว
โรงเรียนบ้านดอนกร่าง
โรงเรียนบ้านดอนตาวง
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
โรงเรียนบ้านศาลาดิน
โรงเรียนบ้านหนองเสือ
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์
โรงเรียนวัดเกตุ
โรงเรียนวัดเกษทอง
โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
โรงเรียนวัดเซิงหวาย
โรงเรียนวัดเทวราช
โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
โรงเรียนวัดเอกราช
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
โรงเรียนวัดแปดแก้ว
โรงเรียนวัดโคกพุทรา
โรงเรียนวัดโคศุภราช
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโพทูล
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
โรงเรียนวัดไชโย
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนวัดไทรย์
โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
โรงเรียนวัดไผ่แหลม
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนวัดไผ่วง
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดข่อย
โรงเรียนวัดขุมทอง
โรงเรียนวัดคลองพูล
โรงเรียนวัดคลองสำโรง
โรงเรียนวัดคำหยาด
โรงเรียนวัดงิ้วราย
โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร
โรงเรียนวัดจันทร์มณี
โรงเรียนวัดจันทราราม
โรงเรียนวัดจำปาหล่อ
โรงเรียนวัดจุฬามุนี
โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
โรงเรียนวัดดอนกระต่ายทอง
โรงเรียนวัดต้นทอง
โรงเรียนวัดตลาดใหม่
โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
โรงเรียนวัดถนน
โรงเรียนวัดทองเลื่อน
โรงเรียนวัดทองกลาง
โรงเรียนวัดท่า
โรงเรียนวัดท่าโขลงมิตรภาพที่135
โรงเรียนวัดทางพระ
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
โรงเรียนวัดท่าตลาด
โรงเรียนวัดท้ายย่าน
โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดท่าอิฐ
โรงเรียนวัดทำนบ
โรงเรียนวัดน้อย
โรงเรียนวัดนางเล่ว
โรงเรียนวัดนางชำ
โรงเรียนวัดน้ำพุ
โรงเรียนวัดน้ำอาบ
โรงเรียนวัดบางจักร
โรงเรียนวัดบางศาลา
โรงเรียนวัดบ้านเพชร
โรงเรียนวัดบ้านแก
โรงเรียนวัดบ้านป่า
โรงเรียนวัดบ้านพราน
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
โรงเรียนวัดบ้านอิฐ
โรงเรียนวัดบุญเกิด
โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
โรงเรียนวัดปลดสัตว์
โรงเรียนวัดป่ามุนี
โรงเรียนวัดพายทอง
โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
โรงเรียนวัดม่วงคัน
โรงเรียนวัดมหาดไทย
โรงเรียนวัดมหานาม
โรงเรียนวัดมะขาม
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
โรงเรียนวัดยาง
โรงเรียนวัดยางช้าย
โรงเรียนวัดยางทอง
โรงเรียนวัดยางมณี
โรงเรียนวัดยางมณี
โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนวัดรางฉนวน
โรงเรียนวัดราชปักษี
โรงเรียนวัดราชสกุณา
โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดละมุด
โรงเรียนวัดลั่นทม
โรงเรียนวัดลาดเค้า
โรงเรียนวัดลาดเป็ด
โรงเรียนวัดลานช้าง
โรงเรียนวัดลิ้นทอง
โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
โรงเรียนวัดวันอุทิศ
โรงเรียนวัดศรีกุญชร
โรงเรียนวัดศรีบัวทอง
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
โรงเรียนวัดศาลาดิน
โรงเรียนวัดศีลขันธาราม
โรงเรียนวัดสนธิธรรม
โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดสว่าง
โรงเรียนวัดสามโก้
โรงเรียนวัดสามขาว
โรงเรียนวัดสามประชุม
โรงเรียนวัดสิทธาราม
โรงเรียนวัดสี่ร้อย
โรงเรียนวัดสุวรรณ
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
โรงเรียนวัดหนองกร่าง
โรงเรียนวัดหนองยาง
โรงเรียนวัดหมื่นเกลา
โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนวัดหลักแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยโรง
โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
โรงเรียนวัดหัวตะพาน
โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
โรงเรียนวัดอบทม
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์
โรงเรียนสนิทวิทยา
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร3)
โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
โรงเรียนอนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกขกา
โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลสามโก้(บ้านลำสนุ่น)
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ่างทอง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...