ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ อยุธยา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อยุธยา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อยุธยา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ อยุธยา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ อยุธยา ,ร้านดอกไม้ อยุธยา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5861)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5861
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5860)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5860
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5859)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5859
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5856)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5856
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5852)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5852
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5851)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5851
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5850)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5850
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5846)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5846
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5845)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5845
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5839)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5839
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5838)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5838
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5832)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5832
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5831)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5831
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5830)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5830
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5829)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5829
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5820)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5820
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5817)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5816)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5816
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5814)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5813)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5813
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5810)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5810
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32B-5804)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32B-5804
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32A-3017)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32A-3017
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32A-3015)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32A-3015
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32A-3014)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32A-3014
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ อยุธยา(32A-3006)
(เฉพาะจังหวัดอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32A-3006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อยุธยา
บริการส่งดอกไม้ อยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อยุธยา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด อยุธยา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อยุธยา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ อยุธยา

ร้านดอกไม้ อยุธยา บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อยุธยา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ อยุธยา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ อยุธยา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด อยุธยา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในอยุธยา
วัดเกตุ
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเก้าห้อง
ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะเลิ่ง
บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะแก้ว
กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดเขาดิน
ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดเขียนลาย
บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดเจดีย์แดง
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเจริญธรรม
ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดเจ้าเจ็ดใน
เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดเจ้าเจ็ดนอก
เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดเจ้าปลุก
เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดเชิงเลน
ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดเชิงท่า
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเชิงท่า
เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดเชียงรากน้อย
เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพกุญชร
บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพคันธาราม
โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพจันทร์ลอย
นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพธาราราม
เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพมงคล
เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพสนทวารี
บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพสุวรรณ
บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดเทพอุปการาม
ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดเปรมประชากร
เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดเรือแข่ง
บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดเวฬุวัน
โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดเวียง
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดเศวตศิลาราม
ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดเสด็จ
คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดเสนา
บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดเสนาสนาราม
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเสาธง
มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดเสาธงเก่า
เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดเสาธงใหม่
เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดแก้ว
แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดแก้วตา
บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดแก้วฟ้า
แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดแก้วสุวรรณ
ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดแค
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดแค
ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดแคท่าเรือ
ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดแจ้ง
มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดแจ้ง
พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดแดง
ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดแม่นางปลื้ม
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโขดเขมาราม
บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโคก
พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกเสือ
บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกโพธิ์
โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกกรวด
โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกกลาง
หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกจินดาราม
คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกจุฬา
สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกช้าง
อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกทอง
กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกม่วง
โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกมะยม
คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกสังข์
โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกหิรัญ
บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนด
บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนด
บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนด
ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนดเตี้ย
อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์
บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์
บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์
บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์
มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์
เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์
บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์พัทธสีมา
จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์สมพรชัย
ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดโบสถ์อินทราราม
ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดโปรดสัตว์
ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์
กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์
บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์
บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์
โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์เผือก
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์เผือก
โคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์เอน
โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์แตงเหนือ
โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์แตงใต้
โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ไทร
จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ทอง
บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ทอง
บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ทองหนองจิก
กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิผักไห่
ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ลอย
พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์ลำแพน
บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์สาวหาญ
โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์หอม
โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดโรงนา
น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดโสภณเจติการาม
คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดใบบัว
บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่เทพนิมิตร
สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่
กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่ชุมพล
นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่ต้านทาน
ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่ปากบาง
ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่สองห้อง
สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดใหม่หนองคต
วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่
หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่เตี้ย
บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่เตี้ย
คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่จ้น
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดไชยภูมิ
ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดไทรโสภณ
บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดไทรงาม
เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดไทรน้อย
ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่โสมนรินทร์
บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่ล้อม
สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่ล้อม
ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดไพฑูริย์ถนิมาราม
วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดไม้ตราสมาชิการาม
ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดไม้รวก
ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดกกแก้วบูรพา
กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดกระแซง
กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดกระโจมทอง
พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดกระโดงทอง
บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดกล้วย
กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง
ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง
นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง
มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง
วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง
บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลาง
บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางเกาะระกำ
บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางขุย
หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางคลองวัฒนาราม
เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางคลองสระบัว
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางทุ่ง
บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางปากกราน
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางรามัญ
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกษัตราธิราช
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกอไผ่
บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดกะสังข์
ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดกำแพง
บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดกำแพงแก้ว
สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีกรุ
ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีทอง
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีทอง
พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีประสิทธิ์
ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีลาย
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกุ่มแต้
สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอน
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอน
หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอนเหนือ
บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอนใต้
บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนจ่าธรรมาราม
ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนทราย
อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนทิพย์
ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนพรหม
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดขุมแก้ว
กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดคงษาสุทธาราม
ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดครุธาราม
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองตัน
บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองน้ำชา
ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองบุญ
น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดคลองพุทรา
บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดคานหาม
คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดค่าย
ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดจงกลณี
ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดจรเข้ไล่
ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดจอมเกษ
ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดจักราช
จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดจันทร์
บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดจันทร์ประเทศ
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดจันทาราม
กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดจำปา
จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดจุฬามณี
บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดฉัตรทองดำริธรรม
พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดช้าง
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดช้าง
ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดช่างเหล็ก
ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดช้างใหญ่
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดช้างใหญ่
ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดช่างทอง
เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดชายนา
เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดชีโพน
ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดชีปะขาว
บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดชุมแสง
จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดชุมพล
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดชุมพลนิกายาราม
บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดชูจิตธรรมาราม
สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดซึก
พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดญาณเสน
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดดงหวาย
ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดดอกไม้
หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนกลาง
พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนพัฒนาราม
วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนพุทรา
สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนลาน
ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดดอนหญ้านาง
ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดดาวคะนอง
โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดดุสิดาราม
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดต้นสะตือ
ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดตรีพาราสีมาเขต
สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดตลาด
หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดตลาดเกรียบ
ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดตองปุ
บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดตะเคียน
ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดตะโก
ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดตะโหนด
นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดตะกู
วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดตาลเอน
ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดตาลานเหนือ
ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดตาลานใต้
บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดตำหนัก
ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม
ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดตึก
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม
อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดตูม
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดถลุงเหล็ก
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดทรงกุศล
เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดทอง
พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดทอง
ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดทองจันทริการาม
พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดทองทรงธรรม
คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดทองบ่อ
ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดท่า
บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าโขลง
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดทางกลาง
ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดทางยาว
บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดทางหลวง
ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าดินแดง
ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าตอ
ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดท้าวอู่ทอง
บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าสุทธาวาส
ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดทำเลไทย
ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดทุ่งชาน
ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดทุ่งมล
หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดทุ่งศรีโพธิ์
บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมโชติการาม
บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมจริยา
ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมจักร์
วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมนาวา
เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมนิยม
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมรส
บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมสินธุ์โสภา
หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมาราม
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมาราม
สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดนกกระจาบ
วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดนครโปรดสัตว์
คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดนครหลวง
นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดนนทรีย์
พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดน้อมประชาสรรค์
ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดน้อย
ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดนาค
บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดนาค
พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดนาคสโมสร
ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดนาคู(สว่างอารมณ์)
นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดนางกุย
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดนางคุ่ม
ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดนางชี
บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดนาอุ่น
ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดน้ำเต้า
น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดน้ำเต้า
น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดนิเวศธรรมประวัติ
บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดบันได
บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบันไดช้าง
หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดบันลือธรรม
พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบัวงาม
จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบางเคียนวิเชียรฉาย
บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบางเดื่อ
บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบางเพลิง
บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบางแขยง
บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบางไทร
บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบางกะจะ
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดบางกะทิง
หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดบางคล้า
บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบางซ้ายใน
เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดบางซ้ายนอก
เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดบางนมโค
บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดบางบาล
บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดบางปลาหมอ
น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดบางม่วง
โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบางยี่โท
บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบางระกำ
บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบางสงบ
บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ
บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแค
บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแจ้ง
หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแดง
น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแถว
หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแป้ง
บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านแพน
สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านกลิ้ง
บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านขวาง
กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านช้าง
ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านชุ้ง
บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านดาบ
บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านพลับ
ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านพาด
สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านพาสน์
บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านม้า
บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านร่อม
บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านราม
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านสร้าง
บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านหว้า
บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านหีบ
บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดบ้านอ้อ
อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดบำรุงธรรม
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดบึง
วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบึงลัฎฐิวัน
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดบุญกันนาวาส
ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดปทุมวัน
หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่โลกเชฎฐ์
หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่ตะบอง
กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่ทรงธรรม
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดประมุง
บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดประสาท
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดปราสาททอง
ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดปรีดาราม
แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมแก้ว
บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมใหญ่
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมรามัญ
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดป่าโค
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดปากกราน
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดปากคลอง
หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดปากน้ำ
แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดป่าคา
โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดปิ่นแก้ว
ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดผดุงธรรม
ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดผึ่งแดด
ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดพนมยงค์
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิง
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพยอม
พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดพยาญาติ
เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดพรหมนิมิต
เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดพรหมนิวาส
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพระแก้ว
กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดพระขาว
พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดพระงาม
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพระงาม
บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดพระญาติการาม
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพระธาตุศรีรัตนาราม
บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดพระนอน
พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดพรานนก
โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดพร้าวโสภณาราม
นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดพิกุล
พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดพิชัยสงคราม
กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพุฒาวาส
หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดพุทไธศวรรย์
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดภาชี
ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดภูเขาทอง
ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมเหยงค์
ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดมเหยงคณ์
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมณฑป
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมณฑลประสิทธิ์
วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดมฤคทายวัน
เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดม่วง
โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดม่วงหวาน
มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดมหาโลก
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมหาพล
นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดมะขามโพลง
ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดมาบโพธิ์
ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดมาบพระจันทร์
หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดมารวิชัย
บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดยม
วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดยม
วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดยมนาตามธรรม
ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดยวด
บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดยางนม
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดย่านอ่างทอง
บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดร่มโพธิ์
คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดร้อยไร่
ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดระโสม
ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดรัตนชัย
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดรางจระเข้
บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดราชบรรทม
บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดราชบัวขาว
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดราชประดิษฐาน
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดรามพงศาวาส
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์นิยม
ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎรบรรจง
ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์บำเพ็ญ
บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์บำรุง
สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์ปุณณาราม
สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดฤาไชย
กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดลอดช่อง
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดละมุด
ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดชะโด
หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดชิด
ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดทราย
ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดบัวหลวง
สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดประทุมคงคาราม
หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดลาดระโหง
วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดลาย
บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดลำตะเคียน
ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดลำบัว
หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม
วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดลุ่ม
โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดวงษ์ฆ้อง
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดวงษ์สวรรค์
หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดวรโพธิ์
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม
บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดวัง
บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดวัง
มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดวังแดงเหนือ
วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดวังแดงใต้
วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดวังชะโด
วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดวิเวกวายุพัด
คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดวิมลสุนทร
ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดศรีโพธิ์
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดศรีประชา
ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดศรีภวังค์
ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดศักดิ์
ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดศาลาแดง
บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดศาลาปูน
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดศาลาลอย
ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดศิริสุขาราม
ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดศิวาราม
ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดสง่างาม
กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสฎางค์
ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดสนามไชย
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสนามไชย
สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสนามทอง
หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดสบสวรรค์
บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดสมณโกฎฐาราม
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสระเกษ
แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์
บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์
บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์
วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต
สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดสะแก
ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดสะตือ
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดสันติการาม
พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดสันติธรรมาราม
วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดสามเพลง
ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดสามเรือน
โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดสามเรือน
สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดสามไถ
สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสามกอ
สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดสามตุ่ม
สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดสามบัณฑิต
สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดสามวิหาร
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสำเภาล่ม
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสำพะเนียง
สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดสำมะกัน
แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสิงห์สุทธาวาส
บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสีกุก
น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดสีจำปา
ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสุเมธ
บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดสุคนธาราม
เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วัดสุคันธาราม
บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดสุทธาวาส
ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดสุทธิรุจิราราม
บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดสุธาโภชน์
บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดสุนทราราม
ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณเจดีย์
หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณเจดีย์
บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณดาราราม
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดหงษ์
หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองเครือบุญ
หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองเป้า
หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองแห้ว
ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองโคก
หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองโสน
สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองไม้ซุง
หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองกลาง
ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองนาง
ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองนางเก่า
โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองน้ำส้ม
หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองบัว
พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหนองลำเจียก
บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าโคก
หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าต่างใน
หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าต่างนอก
หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดหลวงพ่อเขียว
สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
วัดหลักชัย
หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดห้วยจรเข้
บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดหันตรา
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดหันสัง
หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดหัวเวียง
หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วัดหัวคุ้ง
ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดหัวหิน
ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
วัดอโยธยา
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดอนุกุญชราราม
ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดอมฤตสิทธาราม
อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
วัดอัมพวา
บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดอ่างทอง
ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดอินกัลยา
บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทอารี
ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทาราม
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทาราม
ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
วัดอุโลม
มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วัดอุทการาม
ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
วัดอุทัย
เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดอู่สำเภา
มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนในอยุธยา
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
โรงเรียนเชาวน์วัศ
โรงเรียนเชียงรากน้อย
โรงเรียนเทพประสิทธ์วิทยา
โรงเรียนเปรมฤทัย
โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์)
โรงเรียนเสริมปัญญา(ไวยกัญญาอนุเคราะห์)
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนแสนโกศินนุสรณ์
โรงเรียนโคกตาพรหม
โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
โรงเรียนไตรราชวิทยา
โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา3
โรงเรียนกลางคลอง27
โรงเรียนคชเวกวิทยา
โรงเรียนคลองจิก(สุขสินนุเคราะห์)
โรงเรียนคอตัน
โรงเรียนคอตันคลอง27
โรงเรียนคู้สลอด2(ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร(มิตรภาพที่57)
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
โรงเรียนชายนาพัฒนา(สำเนียงสนิทอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
โรงเรียนตำหนักเพนียด
โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล)
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)
โรงเรียนนครหลวง'อุดมรัชต์วิทยา'
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบางไทร
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
โรงเรียนบางบาล
โรงเรียนบางปะหัน
โรงเรียนบางปะอิน
โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์๑)
โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย
โรงเรียนบ้านเป็ด
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย
โรงเรียนบ้านข่อยโทน
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่2
โรงเรียนบ้านคู้คด
โรงเรียนบ้านช้าง
โรงเรียนบ้านดอนข่อย(คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
โรงเรียนบ้านบางพลี(บุศย์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านพลับ(วิสุทธิวังราช)
โรงเรียนบ้านลำแดง
โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองโคก(อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหาดทราย
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์
โรงเรียนประชาผดุงวิทย์(ฟ้อนฟุ้งอุทิศ)
โรงเรียนประชาศึกษา
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนประสาทวิทย์
โรงเรียนประสาทศิลป์
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนปราสาททองวิทยา
โรงเรียนปากกรานพิทยา
โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข)
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
โรงเรียนภาชี(สุนทรวิทยานุกูล)
โรงเรียนมหาราช(ประชานิมิต)
โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
โรงเรียนมุสลิมบำรุง
โรงเรียนมุสลิมอยุธยา
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
โรงเรียนรอซีดี
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
โรงเรียนราษฎร์บํารุง
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์
โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
โรงเรียนลาดงาวิทยาคม(ปลั่งฤกษ์จารี)
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)
โรงเรียนลาดบัวหลวง(ประชาบรรลือฤทธิ์)
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
โรงเรียนวัดเกตุ(ประชาราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง
โรงเรียนวัดเขียนลาย(ทองคำวิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดเจริญธรรมเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดนอก
โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก(เติมรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดเชิงเลน
โรงเรียนวัดเชิงท่า
โรงเรียนวัดเทพคันธาราม
โรงเรียนวัดเทพมงคล
โรงเรียนวัดเทพสนทวารี
โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ
โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า(ถึงสุขประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์)
โรงเรียนวัดแก้วตา
โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ
โรงเรียนวัดแค
โรงเรียนวัดแจ้ง
โรงเรียนวัดโขดเขมาราม
โรงเรียนวัดโคก
โรงเรียนวัดโคก(ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
โรงเรียนวัดโคกกรวด(ไตรราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา)
โรงเรียนวัดโคกมะยม
โรงเรียนวัดโคกสังข์(ประชานุกูล)
โรงเรียนวัดโตนด
โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน(ราษฏร์สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์(วิบูลย์บำรุง)
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)
โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
โรงเรียนวัดใหญ่(สามไถผาสุขประเสริฐ)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
โรงเรียนวัดใหม่(ประพิตรประชาคาร)
โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน
โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต่งตั้ง)
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
โรงเรียนวัดไก่จ้น
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไทรโสภณ
โรงเรียนวัดไทรงาม
โรงเรียนวัดไทรน้อย
โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
โรงเรียนวัดกระแชง(จันทไพโรจน์วิทยา)
โรงเรียนวัดกระโจมทอง
โรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี)
โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม
โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
โรงเรียนวัดกษัตราธิราช
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
โรงเรียนวัดกะสังข์(พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
โรงเรียนวัดกุฎีลาย
โรงเรียนวัดกุ่มแต้
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
โรงเรียนวัดขวิด
โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม
โรงเรียนวัดขุนทิพย์(สาครราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดคงษา(ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดคานหาม
โรงเรียนวัดค่าย(เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดคู้สลอด
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิ์วิทยา)
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดจําปา
โรงเรียนวัดจำปา
โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)
โรงเรียนวัดช้าง
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ)
โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
โรงเรียนวัดชีปะขาว(รัฐราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดดอนกลาง
โรงเรียนวัดดอนประดู่
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม
โรงเรียนวัดดอนพุดซา
โรงเรียนวัดดอนลาน
โรงเรียนวัดดาวคะนอง
โรงเรียนวัดดุสิดาราม
โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
โรงเรียนวัดตลาด
โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา)
โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)
โรงเรียนวัดตะกู(เมตตาชนูปการ)
โรงเรียนวัดตะบอง(ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดตาลเอน(โศถนชนูปถัมภ์)
โรงเรียนวัดตาลานเหนือ
โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา)
โรงเรียนวัดตูม
โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก
โรงเรียนวัดทรงกุศล
โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดทองทรงธรรม(สามัคคีนฤมิต)
โรงเรียนวัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดทางยาว
โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนวัดท่าดินแดง
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดทำใหม่
โรงเรียนวัดทำใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดธรรมจริยา
โรงเรียนวัดธรรมนาวา
โรงเรียนวัดธรรมมิกราชวิทยา
โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา
โรงเรียนวัดนกกระจาบ(ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนนทรีย์
โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดนาค
โรงเรียนวัดนาคสโมสร(โบราณญาณบํารุง)
โรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร)
โรงเรียนวัดนางคุ่ม
โรงเรียนวัดนางชี
โรงเรียนวัดนาอุ่น
โรงเรียนวัดน้ำเต้า
โรงเรียนวัดน้ำเต้า(อุดมราษฎร์นิมิต)
โรงเรียนวัดบันไดช้าง
โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
โรงเรียนวัดบัวงาม
โรงเรียนวัดบางเคียน
โรงเรียนวัดบางเดื่อ
โรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ)
โรงเรียนวัดบางกะทิง
โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก
โรงเรียนวัดบางนมโค(ปานอุทิศ)
โรงเรียนวัดบางบาล
โรงเรียนวัดบางปลาหมอ(ราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านแค
โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง
โรงเรียนวัดบ้านแถว(ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์
โรงเรียนวัดบ้านแพน(ศรีรัตนานุกูล)
โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง
โรงเรียนวัดบ้านช้าง
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)
โรงเรียนวัดบ้านดาบ
โรงเรียนวัดบ้านม้า
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
โรงเรียนวัดบ้านหว้า(ชมพูวิทยา)
โรงเรียนวัดบ้านหีบ
โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดบึง
โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส
โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฎ์
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
โรงเรียนวัดประมุง(แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดปราสาททอง
โรงเรียนวัดปรีดาราม
โรงเรียนวัดปากกราน
โรงเรียนวัดปากคลอง(ประชามหาราช)
โรงเรียนวัดปากน้ำ(ไตรคามสามัคคี)
โรงเรียนวัดป่าคา(เจริญอรุณราษฎร์)
โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว
โรงเรียนวัดผดุงธรรม
โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
โรงเรียนวัดพระแก้วโสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดพระงาม
โรงเรียนวัดพระงาม
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
โรงเรียนวัดพรานนก
โรงเรียนวัดพรานนก
โรงเรียนวัดพะยอม
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
โรงเรียนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดมเหยงค์
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชานุกูล)
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนวัดม่วงหวาน
โรงเรียนวัดมาบโพธิ์
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์
โรงเรียนวัดมารวิชัย(เกษมปกาสิตอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดยม
โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม
โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง(นิยมประมุข)
โรงเรียนวัดรางจระเข้
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม(นิติเกษตรบำรุง)
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี
โรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษา)
โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนวัดลาดชะโด
โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดลาดทราย
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา)
โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
โรงเรียนวัดลาดระโหง
โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)
โรงเรียนวัดลำตะเคียน(วิริยศึกษา)
โรงเรียนวัดลำพระยา(แช่มช้อยวิทยา)
โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์
โรงเรียนวัดวรนายกรังสรรค์
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ(แจ่มวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดวังชะโด
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด
โรงเรียนวัดวิมลสุนทร
โรงเรียนวัดศรีโพธิ์(เริงทรัพย์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดศรีประชา
โรงเรียนวัดศรีภวังค์
โรงเรียนวัดศักดิ์(ราษฏร์สามัคคี)
โรงเรียนวัดศาลาลอย
โรงเรียนวัดศิริสุขาราม
โรงเรียนวัดศิวาราม
โรงเรียนวัดสง่างาม
โรงเรียนวัดสฎางค์
โรงเรียนวัดสนามไชย
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่180
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดสะตือ
โรงเรียนวัดสามเพลง
โรงเรียนวัดสามเรือน
โรงเรียนวัดสามเรือน(จนทสโรอนุสสรณ์)
โรงเรียนวัดสามกอ
โรงเรียนวัดสามตุ่ม
โรงเรียนวัดสามบัณฑิต
โรงเรียนวัดสำมะกัน
โรงเรียนวัดสีกุก(สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนวัดสุคนธาราม
โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม
โรงเรียนวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์)
โรงเรียนวัดสุนทราราม
โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
โรงเรียนวัดหญ้าไทร(ราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ
โรงเรียนวัดหนองเป้า
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
โรงเรียนวัดหนองกลาง
โรงเรียนวัดหนองนาง
โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดหนองลำเจียก
โรงเรียนวัดหน้าโคก(วิสุทธิศึกษา)
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน(จงนิลอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดหันตรา
โรงเรียนวัดหัวเวียง(เขมสุทธิวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
โรงเรียนวัดหัวหิน
โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม
โรงเรียนวัดอมฤต(สิทธิประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดอัมพวา(วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดอินกัลยา
โรงเรียนวัดอินทอารี
โรงเรียนวัดอินทาราม(คำเทศวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดอุโลม(วิสูตรอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดอุทการาม
โรงเรียนวัดอุทัย(เชาวนวิทยา)
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนวิทยานนท์
โรงเรียนศรีบางไทร
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา
โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง
โรงเรียนสาคลีวิทยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
โรงเรียนสุนทรวิทยา
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง)
โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย
โรงเรียนอนุบาลเสนา
โรงเรียนอนุบาลชมสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอรุณประเสริฐ
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
โรงเรียนอุทัย
โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อยุธยา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...