ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร ,ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02A-0078)
รหัส 02A-0078
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02A-0082)
รหัส 02A-0082
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02A-0083)
รหัส 02A-0083
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02A-0086)
รหัส 02A-0086
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02A-0093)
รหัส 02A-0093
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02A-0094)
รหัส 02A-0094
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02A-0095)
รหัส 02A-0095
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02A-0096)
รหัส 02A-0096
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02B-0099)
รหัส 02B-0099
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02B-0100)
รหัส 02B-0100
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02B-0103)
รหัส 02B-0103
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02B-0104)
รหัส 02B-0104
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02B-0107)
รหัส 02B-0107
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02B-0122)
รหัส 02B-0122
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02B-0123)
รหัส 02B-0123
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02B-0125)
รหัส 02B-0125
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02C-0171)
รหัส 02C-0171
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02C-0172)
รหัส 02C-0172
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02C-0175)
รหัส 02C-0175
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02C-0176)
รหัส 02C-0176
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02D-0192)
รหัส 02D-0192
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02D-0198)
รหัส 02D-0198
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02D-0199)
รหัส 02D-0199
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02D-0210)
รหัส 02D-0210
ราคา 4000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4907)
รหัส 02E-4907
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4920)
รหัส 02E-4920
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4921)
รหัส 02E-4921
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4922)
รหัส 02E-4922
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4923)
รหัส 02E-4923
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4924)
รหัส 02E-4924
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4928)
รหัส 02E-4928
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4929)
รหัส 02E-4929
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4938)
รหัส 02E-4938
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4939)
รหัส 02E-4939
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร(02E-4942)
รหัส 02E-4942
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
บริการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กรุงเทพมหานคร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร

ร้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กรุงเทพมหานคร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กรุงเทพมหานคร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กรุงเทพมหานคร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในกรุงเทพมหานคร
วัดเกาะ
บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดเกาะสุวรรณาราม
คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดเกียรติประดิษฐ์
บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วัดเครือวัลย์
วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดเจริญธรรมาราม
สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดเจ้ามูล
วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดเจ้าอาม
บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดเจียระดับ
ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดเชิงเลน
บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดเทพธิดาราม
สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดเทพนารี
บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดเทพนิมิตต์
สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วัดเทพพล
บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดเทพลีลา
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดเทพากร
บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดเทวราชกุญชร
วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดเทวสุนทร
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
วัดเทวีวรญาติ
วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดเปาโรหิตย์
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดเพลง
บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดเพลง
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดเพลง
บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดเพลงวิปัสสนา
บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดเรไร
คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดเรืองยศสุทธาราม
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดเลา
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดเวตวันธรรมาวาส
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดเวฬุราชิณ
บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดเวฬุวนาราม
สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วัดเศวตฉัตร
บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดเสมียนนารี
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
วัดเอี่ยมวรนุช
บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดแก้ว
บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดแก้วแจ่มฟ้า
มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
วัดแก้วไพฑูรย์
บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดแจงร้อน
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วัดแป้นทองโสภาราม
สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดแสนเกษม
คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดแสนสุข
มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดแสมดำ
แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดโกมุทพุทธรังสี
ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัดโคกจ้าหล่า
ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดโคนอน
บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดโตนด
บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดโบสถ์
ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดโพธิ์
บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดโพธิ์เรียง
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดโพธิ์แก้ว
จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดโพธิ์แมนคุณาราม
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัดโพธิทอง
บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดโมลีโลกยาราม
วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดโลกานุเคราะห์
จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดโสมนัสวิหาร
วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดใต้
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่
บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่เจริญราษฎร์
คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่เทพนิมิตร
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่กระทุ่มล้ม
ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่ช่องลม
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่ทองเสน
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่พิเรนทร์
วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่ยายนุ้ย
ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดใหม่อมตรส
บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดไก่เตี้ย
ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดไชยทิศ
บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม
ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดไตรรัตนาราม
อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วัดไทร
บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดไทร
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดไผ่เงินโชตนาราม
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดไผ่เลี้ยง
หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
วัดไผ่ตัน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
วัดกก
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดกระโจมทอง
บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดกระจัง
ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดกระจับพินิจ
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดกระทุ่ม
ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
วัดกระทุ่มราย
กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดกลางดาวคนอง
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดกันตทาราราม
ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดกันมาตุยาราม
สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดกัลยาณมิตร
วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดกาญจนสิงหาสน์
คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดกำแพง
แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดกำแพง
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดกำแพง
บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดกุนนทีรุทธาราม
ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
วัดกุศลสมาคร
สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดขุมทอง
ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดคณิกาผล
ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดครุฑ
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดคฤหบดี
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดคลองเตยใน
คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วัดคลองเตยนอก
คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วัดคลองครุ
คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร
วัดคลองบ้านใหม่
สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วัดคุณแม่จันทร์
ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
วัดคู้บอน
บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดคูหาสวรรค์
คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดจอมสุดาราม
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดจักรวรรดิราชาวาส
จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดจันทร์ใน
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดจันทร์นอก
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดจันทรสโมสร
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดจันทวงศาราม(กลาง)
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วัดจันทาราม
บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดจำปา
บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดจินดิตวิหาร
ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดฉัตรแก้วจงกลณี
บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดฉิมทายกาวาส
ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดชนะสงคราม
ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดช่องนนทรี
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัดช่องลม
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัดชัยฉิมพลี
บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดชัยชนะสงคราม
สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดชัยพฤกษมาลา
ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดชัยภูมิการาม
จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดชัยมงคล
รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดช่างเหล็ก
คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดชำนิหัตถการ
รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดชิโนรสาราม
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดดงมูลเหล็ก
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดดวงแข
รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดดอกไม้
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัดดอน
ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร
วัดด่าน
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัดดาวคนอง
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดดาวดึงษาราม
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดดิสหงษาราม
มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วัดดิสานุการาม
วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดดีดวด
วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดดุสิดาราม
อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดตรีทศเทพ
บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดตลิ่งชัน
คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดตะโน
บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดตะกล่ำ
หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร
วัดตะล่อม
คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดทอง
ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดทอง
บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดทอง
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดทองเนียม
หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร
วัดทองเพลง
คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดทองธรรมชาติ
คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดทองนพคุณ
คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดทองบน
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัดทองศาลางาม
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดทองสัมฤทธิ์
แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดทองสุทธาราม
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดทัศนารุณสุนทริการาม
มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วัดท่าข้าม
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดท่าพระ
วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดทิพพาวาส
ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดทิพย์วารีวิหาร
วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดทุ่งเศรษฐี
ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
วัดทุ่งครุ
ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์)
ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
วัดธรรมคุณาราม
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
วัดธรรมาภิรตาราม
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดธาตุทอง
พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัดนก
คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดนครป่าหมาก
ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดนรนาถสุนทริการาม
วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดนวลจันทร์
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วัดนวลนรดิศ
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดน้อยใน
ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดน้อยนพคุณ
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดน้อยนางหงษ์
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดนาคกลาง
วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง
จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดนาคปรก
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดนางชี
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดนางนอง
บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดนายโรง
อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดนินสุขาราม
บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร
วัดนิมมานรดี
บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดบรมนิวาส
รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดบวรนิเวศวิหาร
บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดบวรมงคล
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดบัวผัน
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดบางเตย
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วัดบางเพ็งใต้
มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบางเสาธง
บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดบางแวก
คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดบางโคล่นอก
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดบางโพโอมาวาส
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดบางไส้ไก่
หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบางกระดี่
แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดบางขุนเทียนใน
จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดบางขุนเทียนกลาง
จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดบางขุนเทียนนอก
จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดบางขุนนนท์
บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดบางนาใน
บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
วัดบางนานอก
บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
วัดบางน้ำชน
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบางบอน
บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร
วัดบางบัว
อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วัดบางบำหรุ
อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดบางประทุนนอก
บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดบางปะกอก
บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วัดบางพลัด
บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดบางมดโสธราราม
บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วัดบางยี่ขัน
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดบางสะแกใน
ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบางสะแกนอก
ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบำเพ็ญเหนือ
มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบำรุงรื่น
คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดบึงทองหลาง
วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
วัดบึงบัว
ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดบุคคโล
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบุญรอดธรรมาราม
บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
วัดบุญศรีมุนีกรณ์
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วัดบุณยประดิษฐ์
บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร
วัดบุปผาราม
วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบุรณศิริมาตยาราม
ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม)
อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดปทีปพลีผล
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดปทุมคงคา
สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดปทุมวนาราม
ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดประเสริฐสุทธาวาส
บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วัดประชาบำรุง
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดประชาระบือธรรม
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดประชาศรัทธาธรรม
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดประดิษฐาราม
หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดประดู่ในทรงธรรม
วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดประดู่ฉิมพลี
วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดประดู่บางจาก
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดประยุรวงศาวาส
วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดประสาท
บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดประสาทบุญญาวาส
วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดปรินายก
บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดปริวาศ
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัดปลูกศรัทธา
ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดปากน้ำ
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดปากน้ำฝั่งใต้
คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดปากบึง
คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดปุรณาวาส
ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัดผ่องพลอยวิริยาราม
บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
วัดพรพระร่วงประสิทธิ
ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดพรหมรังษี
แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดพรหมรังษี
สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วัดพรหมวงศาราม
ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดพระไกรสีห์
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วัดพระพิเรนทร์
บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดพระยาทำ
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดพระยายัง
ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดพระยาสุเรนทร์
สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดพระราม9กาญจนาภิเษก
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วัดพระศรีมหาธาตุ
อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วัดพลมานีย์
ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดพลับพลาชัย
ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดพิกุล
บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดพิชยญาติการาม
สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดพิชัย
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม
ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดพุทธบูชา
บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วัดภคินีนาถ
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดภาณุรังษี
บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดภาวนาภิรตาราม
บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดภาษี
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัดมกุฎกษัตริยาราม
บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดมงคลวราราม
บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดมงคลสมาคม
สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดมณฑป
ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดม่วง
หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร
วัดม่วงแค
บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
วัดมหรรณพาราม
เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดมหาบุศย์
สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วัดมหาพฤฒาราม
มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
วัดมะกอก
บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดมะพร้าวเตี้ย
คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดมะลิ
บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดมังกรกมลาวาส
ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดมัชฌันติการาม
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดยางบางจาก
คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดยางสุทธาราม
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดยานนาวา
ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร
วัดยายร่ม
บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดรวกบางบำหรุ
บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดรวกสุทธาราม
บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดระฆังโฆสิตาราม
ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดรัชฎาธิษฐาน
คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดรางบัว
บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดราชโกษา
ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดราชโอรสาราม
บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดราชคฤห์
บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดราชนัดดาราม
บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชบุรณะ
วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชผาติการาม
วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดราชวรินทร์
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดราชสิงขร
วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดราชสิทธาราม
วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดราชาธิวาสวิหาร
วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดราษฎร์นิยมธรรม
คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดราษฎร์บำรุง
ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดราษฎร์บำรุง
หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร
วัดราษฎร์บูรณะ
บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร
วัดละครทำ
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดลาดกระบัง
ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดลาดบัวขาว
บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดลาดบัวขาว
สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
วัดลาดปลาเค้า
จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วัดลาดพร้าว
ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วัดลานบุญ
ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดลำกะดาน
สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดลำต้อยติ่ง
ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดลำนกแขวก
แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดลำผักชี
ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดลำพะอง
ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดลำวังคาสุทธาวาส
ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดลุ่มเจริญศรัทธา
ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร
วัดวงษ์ลาภาราม
หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
วัดวชิรธรรมสาธิต
บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
วัดวรจรรยาวาส
วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดวิเศษการ
ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดวิจิตรการนิมิตร
คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดวิมุตยาราม
บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดศรีเอี่ยม
บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
วัดศรีกุเรชา
แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดศรีนวล
หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
วัดศรีบุญเรือง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม
สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดศรีสุดาราม
บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดศาลาแดง
บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร
วัดศาลาครืน
บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร
วัดศิริวัฒนาราม
บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดสน
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วัดสมณานัมบริหาร
สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดสมรโกฎิ
ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดสร้อยทอง
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดสระเกศ
บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดสระบัว
รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดสวนพลู
บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดสะแกงาม
แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดสะพาน
บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดสะพาน
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วัดสังเวชวิศยาราม
วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดสังข์กระจาย
วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดสังฆราชา
ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดสันติธรรมาราม
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดสัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดสัมมาชัญญาวาส
บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วัดสามง่าม
คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดสามพระยา
วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดสามัคคีธรรม
วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
วัดสามัคคีสุทธาวาส
บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดสายอำพันธ์เอมสาร
สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วัดสารอด
ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วัดสิงห์
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดสิงห์
บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดสิตาราม
คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดสิริกมลาวาส
ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วัดสีกัน
สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วัดสีชมพู
คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดสีสุก
บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดสีหไกรสร
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดสุขใจ
สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดสุคันธาราม
สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดสุทธาโภชน์
ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดสุทธาราม
บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดสุทธาวาส
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดสุทธาวาส
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดสุทธิวราราม
ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร
วัดสุทธิสะอาด
สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดสุธรรมวดี
แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดสุนทรธรรมทาน
วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัดสุวรรณ
คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดสุวรรณคีรี
อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดสุวรรณประสิทธิ์
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วัดสุวรรณาราม
ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดหงส์รัตนาราม
วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดหนองแขม
หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
วัดหนองใหญ่
สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดหนองจอก
กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร
วัดหนัง
บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดหลวงพ่อโอภาสี(บางมด)
บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วัดหลักสาม
หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
วัดหลักสี่
ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วัดหัวกระบือ
ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วัดหัวลำโพง
สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร
วัดหิรัญรูจี
หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดอนงคาราม
สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดอนัมนิกายาราม
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดอภัยทายาราม
ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วัดอมรคีรี
บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดอมรทายิการาม
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดอมราวราราม
คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดอมรินทราราม
ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดอยู่ดีบำรุงธรรม
ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร
วัดอรุณราชวราราม
วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดอัปสรสวรรค์
ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดอัมพวัน
ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดอัมพวา
บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดอ่างแก้ว
บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดอาวุธวิกสิตาราม
บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วัดอินทรวิหาร
บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดอินทราวาส
บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดอินทาราม
บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดอุดมรังสี
หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
วัดอุทัยธรรมาราม
ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัดอุทัยธาราม
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วัดอุภัยราชบำรุง
ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดอู่ตะเภา
ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกื้อวิทยา
โรงเรียนเขมะสิระอนุสรณ์
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
โรงเรียนเจริญผลวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา
โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา
โรงเรียนเจริญศึกษา
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา
โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์
โรงเรียนเซนต์เทเรซา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนเซนต์จอห์น
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์
โรงเรียนเทพเสนาอนุบาล
โรงเรียนเทพกาญจนา
โรงเรียนเทพปัญญา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพวิทยา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
โรงเรียนเทพอักษร
โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
โรงเรียนเบญจมินทร์
โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
โรงเรียนเปรมสันต์
โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
โรงเรียนเผดิมศึกษา
โรงเรียนเผยอิง
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
โรงเรียนเพาะปัญญาและโรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา
โรงเรียนเมตตาวิทยา
โรงเรียนเมืองทองนิเวศน์
โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล
โรงเรียนเยาวชนศึกษา
โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
โรงเรียนเรวดี
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา
โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา(ขอหยุดทำการสอน)
โรงเรียนเลิศหล้า
โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล
โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์
โรงเรียนเสนานิคม
โรงเรียนเสริมปัญญา
โรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
โรงเรียนแจ่มศึกษา
โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม
โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
โรงเรียนแย้มสอาด
โรงเรียนแสงมณี
โรงเรียนแสงสุวรรณ
โรงเรียนแสงหิรัญ
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
โรงเรียนแสงอรุณ
โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา
โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย
โรงเรียนโกวิทธำรง
โรงเรียนโกศลวิทยา
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนโชติกาญจน์
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล
โรงเรียนโรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่
โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์
โรงเรียนโรจนนิมิตแผนกมัธยม
โรงเรียนโสมาภา
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
โรงเรียนใจรักอนุบาล
โรงเรียนใจรักอนุบาลดอนเมือง
โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
โรงเรียนไทยประสาทวิทยา
โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
โรงเรียนกงลี้จงชัน
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย
โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน
โรงเรียนกฤษฎาวิทย์
โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต
โรงเรียนกว่างเจ้า
โรงเรียนกสิณธรวิทยา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ไกรอำนวยวิทยา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์
โรงเรียนกอบวิทยา
โรงเรียนกัลยวิทย์
โรงเรียนกาญจน์มณี
โรงเรียนกานดา
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนกุลวรรณศึกษา
โรงเรียนกุศลศึกษา
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล
โรงเรียนขจรศึกษา
โรงเรียนขุมทองวิทยา
โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา
โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา
โรงเรียนคลองเตยวิทยา
โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ
โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา
โรงเรียนจรวยพรวิทยา
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
โรงเรียนจันทรวิชา
โรงเรียนจันทรวิทยา
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
โรงเรียนจันทศิริวิทยา
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
โรงเรียนจำนงค์พิทยา
โรงเรียนจำนงค์วิทยา
โรงเรียนจำรูญพิทยา
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนจิ้นเตอะ
โรงเรียนจินดานุกุล
โรงเรียนจินดาพงศ์
โรงเรียนจินดามณี
โรงเรียนจินดาอักษร
โรงเรียนจี้จึ้ง
โรงเรียนฉัตรวิทยา
โรงเรียนช่างอากาศอำรุง
โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา
โรงเรียนชาญกิจวิทยา
โรงเรียนชาญวิทย์
โรงเรียนชาตศึกษา
โรงเรียนชาลีสมุทร
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนชินวร
โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
โรงเรียนซินไตท้ง
โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก
โรงเรียนฐานปัญญา
โรงเรียนดรุโณทยานแผนกสามัญ
โรงเรียนดรุณวัฒนา
โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา
โรงเรียนดรุณอักษร
โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท
โรงเรียนดลวิภา
โรงเรียนดวงวิภา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนดาราทร
โรงเรียนดาริกา
โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์
โรงเรียนดิลกศึกษา
โรงเรียนดุสิตวิทยา
โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
โรงเรียนตรีวิทยา
โรงเรียนถนอมบุตร
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
โรงเรียนถาวรวิทยาคาร
โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทวีธาภิเศก2
โรงเรียนทวีวัฒนา
โรงเรียนทวีวัฒนา
โรงเรียนทองพูน
โรงเรียนทับทอง
โรงเรียนทิวไผ่งาม
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
โรงเรียนธนบุรีศึกษา
โรงเรียนธนศิลป์
โรงเรียนธนะนันทนา
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน
โรงเรียนธำรงวิทย์
โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์
โรงเรียนนรธิปพิทยา
โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์
โรงเรียนนราทร
โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี
โรงเรียนนฤมิตวิทยาธนบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนวลวรรณศึกษา
โรงเรียนนันทนศึกษา
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
โรงเรียนนารีนิรมล
โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์
โรงเรียนนิธิปริญญา
โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา
โรงเรียนนิลประพันธ์
โรงเรียนนีรชาศึกษา
โรงเรียนนีรนาทวิทยา
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)๒
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)๔
โรงเรียนบพิธวิทยา
โรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์ศึกษา
โรงเรียนบัณฑืตวิทยา
โรงเรียนบางโพศึกษา
โรงเรียนบางกอกศึกษา
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนบางอ้อศึกษา
โรงเรียนบ้านครัววิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
โรงเรียนบำรุงวิชา
โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี
โรงเรียนบำรุงศึกษา
โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา
โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา
โรงเรียนบุญเสริมวิทยาธนบุรี
โรงเรียนบุญยาจารย์
โรงเรียนบุญฤดี
โรงเรียนบูรณ์วิทย์
โรงเรียนบูรณะศึกษา
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์
โรงเรียนประเวศพิทยาคาร
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา
โรงเรียนประไพพัฒน์
โรงเรียนประจักษ์วิทยา
โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนประทุมนุสรณ์
โรงเรียนประภามนตรี
โรงเรียนประมุขวิทยา
โรงเรียนประยงค์วิทยา
โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา
โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน
โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชนแผนกอนุบาล
โรงเรียนประสาทวุฒิ
โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา
โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
โรงเรียนปริญญาทิพย์
โรงเรียนปวีณาหงสกุลการบริบาล
โรงเรียนปัญจทรัพย์
โรงเรียนปัญญาภรณ์
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
โรงเรียนปัญญาวิทยา
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา
โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท
โรงเรียนปิ่นวัฒนา
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
โรงเรียนปิยะมิตร
โรงเรียนปิยะวิทยาตลิ่งชัน
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
โรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยาดอนเมือง
โรงเรียนผ่องอำไพศึกษา
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนพรประสาทวิทยา
โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ
โรงเรียนพรสุดามีนบุรี
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนพระโขนงวิทยา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี)
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์
โรงเรียนพัฒนวิทย์
โรงเรียนพัฒนวิทย์
โรงเรียนพัฒนศึกษา
โรงเรียนพันธะวัฒนา
โรงเรียนพันธะศึกษา
โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนพิพัฒนา
โรงเรียนพิมลวิทย์
โรงเรียนพิมานวิทย์
โรงเรียนพิริยะโยธิน
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนภักดีวิทยา
โรงเรียนภัสสรานุบาล
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
โรงเรียนภาษานุสรณ์ธนบุรี
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา
โรงเรียนภูมิสุขศึกษา
โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา
โรงเรียนมณีวัฒนา
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
โรงเรียนมังคละศึกษา
โรงเรียนมัญชรีวิทยา
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนมาเรียลัย
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โรงเรียนมาลากฤตยวิทยา
โรงเรียนมีนบุรีศึกษา
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์
โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยสมุสลิม
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
โรงเรียนยุวพุทธพิทยา
โรงเรียนยุหมินพัฒนา
โรงเรียนระเบียบศึกษา
โรงเรียนรักษาราชวิตร
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนรัตนกุลอนุบาล
โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ
โรงเรียนราขวัตรวิทยา
โรงเรียนราชดำริ
โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
โรงเรียนราชินี
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
โรงเรียนฤดีศึกษา
โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒
โรงเรียนลักษณเกียรติศึกษา
โรงเรียนลาซาล
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
โรงเรียนวชิรสิน
โรงเรียนวชิรานุบาล
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวรนาถวิทยา
โรงเรียนวรมงคล
โรงเรียนวรรณวิทย์
โรงเรียนวรรธนะวิทย์
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา
โรงเรียนวรสารพิทยา
โรงเรียนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา
โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนะศึกษา
โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์บางสะแก
โรงเรียนวัดแสนสุข
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดด่าน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนวัดน้อยใน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดม่วงแค
โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)
โรงเรียนวัดรางบัว
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
โรงเรียนวัดลิงขบ
โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนวัดสังเวช
โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุวรรณ
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
โรงเรียนวัลยา
โรงเรียนวาสุเทวี
โรงเรียนวิชัยวิทยา
โรงเรียนวิทยานนท์
โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
โรงเรียนวิริยาลัย
โรงเรียนวิศาลวิทย์
โรงเรียนวีรสุนทร
โรงเรียนวีระพิทยา
โรงเรียนวีระวิทย์
โรงเรียนศรีดรุณ
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนศรีวิกรณ์
โรงเรียนศรีอนุบาล
โรงเรียนศรีอยุธยา
โรงเรียนศรีอุลัย
โรงเรียนศิริกุลพิทยา
โรงเรียนศิริธนศึกษา
โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
โรงเรียนศิริพรรณวิทยา
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
โรงเรียนศิริมงคลศึกษาแผนกอนุบาล
โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
โรงเรียนศิริสุขวิทยา
โรงเรียนศิลปบำรุง
โรงเรียนศิลปวัฒนา
โรงเรียนศิษย์วัฒนา
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนศึกษาพัฒนา
โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์
โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา
โรงเรียนศุภวรรณ
โรงเรียนศุภวิทย์
โรงเรียนส่งเสริมวิทยา
โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น
โรงเรียนสตรีเนติศึกษา
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี
โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล
โรงเรียนสตรีจุลนาค
โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์แผนกอนุบาล
โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์
โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา
โรงเรียนสตรีวรนาถ
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสตรีวิทยา๒
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา
โรงเรียนสตรีศรีบำรุง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสถาพรศึกษา
โรงเรียนสนธิศึกษา
โรงเรียนสมถวิล
โรงเรียนสมบุญวิทย์
โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา
โรงเรียนสมฤทัย
โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา
โรงเรียนสมาหารศึกษา
โรงเรียนสมิตสันต์
โรงเรียนสมิทธิโชติ
โรงเรียนสมิทธิพงษ์
โรงเรียนสรรพาวุธบำรุง
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
โรงเรียนสวนเด็ก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนนันทวัน
โรงเรียนสวนบัว
โรงเรียนสวนมิสกวัน
โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
โรงเรียนสวนลุมพินี
โรงเรียนสวนอนันต์
โรงเรียนสหนิยมวิทยา
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา
โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์
โรงเรียนสากลศึกษาบางแค
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
โรงเรียนสารินันท์ศึกษา
โรงเรียนสิงฟ้า
โรงเรียนสิงหวัฒนาวิทยา
โรงเรียนสิรอักษรธนบุรี
โรงเรียนสิริเทพ
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา
โรงเรียนสุโรจน์วิทยา
โรงเรียนสุขเนตร
โรงเรียนสุจิณณ์วดี
โรงเรียนสุดใจวิทยา
โรงเรียนสุทธิบงกข
โรงเรียนสุธรรมศึกษา
โรงเรียนสุนีพิทยา
โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม
โรงเรียนสุภัทรา
โรงเรียนสุภาคมวิทยา
โรงเรียนสุภาคมศึกษา
โรงเรียนสุภาวดี
โรงเรียนสุรวิทยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสุริยานุสรณ์
โรงเรียนสุวกูลพิทยา
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุชแผนกอนุบาล
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย
โรงเรียนอนุบาลเกษม
โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง
โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์
โรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย
โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางบัว
โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า
โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ
โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี
โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น
โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ
โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร
โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท
โรงเรียนอนุบาลเทพสุดา
โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์
โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา
โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า
โรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร
โรงเรียนอนุบาลเยี่ยมนุข
โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ
โรงเรียนอนุบาลเรืองอุไร
โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน
โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร
โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตรบางขุนเทียน
โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์
โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี
โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช
โรงเรียนอนุบาลเอกชัย
โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช
โรงเรียนอนุบาลแก้ว
โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา
โรงเรียนอนุบาลแก้วหฤทัย
โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด
โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร
โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแสงทองอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ
โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์
โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลโกศล
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย
โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว
โรงเรียนอนุบาลโชติมา
โรงเรียนอนุบาลใจดี
โรงเรียนอนุบาลใจทิพ
โรงเรียนอนุบาลในปราณี
โรงเรียนอนุบาลไทรทอง
โรงเรียนอนุบาลไผ่งาม
โรงเรียนอนุบาลไสวตาแตง
โรงเรียนอนุบาลกรสุภา
โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร
โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาลกุลนรี
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์
โรงเรียนอนุบาลกุลพร
โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา
โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ
โรงเรียนอนุบาลคุณแม่
โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า
โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์
โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
โรงเรียนอนุบาลจันทร์
โรงเรียนอนุบาลจารุเวช
โรงเรียนอนุบาลจารุณี
โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์
โรงเรียนอนุบาลจิดาภา
โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา
โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์
โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม
โรงเรียนอนุบาลจินดาพร
โรงเรียนอนุบาลจินดามณี
โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์
โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์
โรงเรียนอนุบาลจิรภา
โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์
โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์
โรงเรียนอนุบาลจุไรลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์
โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
โรงเรียนอนุบาลฉัตรฉวี
โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น
โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์
โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์
โรงเรียนอนุบาลชินวร
โรงเรียนอนุบาลชุติมา
โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส
โรงเรียนอนุบาลซื่อตรง
โรงเรียนอนุบาลฐนิตา
โรงเรียนอนุบาลณฤดี
โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลดรุณา
โรงเรียนอนุบาลดรุณาลัย
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต
โรงเรียนอนุบาลดวงปัญญา
โรงเรียนอนุบาลดารวี
โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์
โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน
โรงเรียนอนุบาลดิสกล
โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ
โรงเรียนอนุบาลถนอมรัก
โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์
โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์
โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย
โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์
โรงเรียนอนุบาลทอสี
โรงเรียนอนุบาลทักษิณา
โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว
โรงเรียนอนุบาลทัศนีวรรณ
โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี
โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์
โรงเรียนอนุบาลทิวไผ่งาม
โรงเรียนอนุบาลธนวรรณ
โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน
โรงเรียนอนุบาลธนามาศ
โรงเรียนอนุบาลธนินทร
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์
โรงเรียนอนุบาลธีรชาต
โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์
โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์
โรงเรียนอนุบาลนกน้อย
โรงเรียนอนุบาลนครธน
โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ
โรงเรียนอนุบาลนริทร
โรงเรียนอนุบาลนฤมล
โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร
โรงเรียนอนุบาลนวลทอง
โรงเรียนอนุบาลน้องหนู
โรงเรียนอนุบาลนันทิยา
โรงเรียนอนุบาลนัยนา
โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์
โรงเรียนอนุบาลนิรมล
โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศิลป์
โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์
โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ
โรงเรียนอนุบาลบัวขาว
โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรัก
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย
โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว
โรงเรียนอนุบาลบ้านครู
โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย
โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์
โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน
โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
โรงเรียนอนุบาลบ้านยิ้ม
โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก
โรงเรียนอนุบาลบ้านริมคลอง
โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน
โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์
โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์
โรงเรียนอนุบาลบุษกร
โรงเรียนอนุบาลบุษรา
โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา
โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป์
โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ
โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู
โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์
โรงเรียนอนุบาลปราณมงคล
โรงเรียนอนุบาลปราณี
โรงเรียนอนุบาลปริญญา
โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลปาณยา
โรงเรียนอนุบาลปานตา
โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร
โรงเรียนอนุบาลปิยะพันธุ์
โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์
โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ
โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ
โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล
โรงเรียนอนุบาลพรนภา
โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ประดู่1
โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์
โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพร้อม
โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์
โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม
โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว
โรงเรียนอนุบาลพลินสุต
โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร
โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลพัสวี
โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก
โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน
โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพิรินทร
โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด
โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา
โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร
โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์
โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา
โรงเรียนอนุบาลมานิรมล
โรงเรียนอนุบาลมารี
โรงเรียนอนุบาลมารียา
โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก
โรงเรียนอนุบาลมีเพียร
โรงเรียนอนุบาลมีลำใย
โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหซษน
โรงเรียนอนุบาลยุคลธร
โรงเรียนอนุบาลยุพาพรรณ
โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร
โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์
โรงเรียนอนุบาลยูรดา
โรงเรียนอนุบาลรักลูก
โรงเรียนอนุบาลรังรอง
โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล
โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
โรงเรียนอนุบาลรัศมีสุข
โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล
โรงเรียนอนุบาลราชเดช
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลรุ่งวิทยา
โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์
โรงเรียนอนุบาลฤชากร
โรงเรียนอนุบาลฤทธิไกร
โรงเรียนอนุบาลฤทธินี
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ
โรงเรียนอนุบาลลีนา
โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว
โรงเรียนอนุบาลลูกหนู
โรงเรียนอนุบาลวชิรราช
โรงเรียนอนุบาลวรพิม
โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น
โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวรวรรณา
โรงเรียนอนุบาลวังทอง
โรงเรียนอนุบาลวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาธีรศิษย์
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลวัฒนี
โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม
โรงเรียนอนุบาลวันทา
โรงเรียนอนุบาลวัลลภา
โรงเรียนอนุบาลวาณีบางเขน
โรงเรียนอนุบาลวารุณี
โรงเรียนอนุบาลวิมลโรจน์
โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์
โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร
โรงเรียนอนุบาลศรินทิพย์
โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์
โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนวล
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา
โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์
โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลศิริกานต์
โรงเรียนอนุบาลศุภพร
โรงเรียนอนุบาลศุภะวิทยา
โรงเรียนอนุบาลสมใจ
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี
โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา
โรงเรียนอนุบาลสมิทธ์
โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์
โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ
โรงเรียนอนุบาลสวนสยาม
โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสังสิทธิ
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลสัมมากร
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
โรงเรียนอนุบาลสายทอง
โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์
โรงเรียนอนุบาลสายสุดา
โรงเรียนอนุบาลสาริน
โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง
โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย
โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี
โรงเรียนอนุบาลสุดนรี
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน
โรงเรียนอนุบาลสุนทร
โรงเรียนอนุบาลสุนรา
โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุนิภา
โรงเรียนอนุบาลสุนี
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา
โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร
โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย
โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก
โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว
โรงเรียนอนุบาลอโณทัย
โรงเรียนอนุบาลอธิพร
โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต
โรงเรียนอนุบาลอนุบาลร่มเย็น
โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์
โรงเรียนอนุบาลอภิสรา
โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
โรงเรียนอนุบาลอรจิตต์
โรงเรียนอนุบาลอรณิชา
โรงเรียนอนุบาลอรียา
โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์
โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล
โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์
โรงเรียนอนุบาลอาภาภิรมย์
โรงเรียนอนุบาลอารีย์
โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์
โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช
โรงเรียนอนุบาลอำภาพร
โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์
โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม
โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข
โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก
โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์
โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์
โรงเรียนอมาตยกุล
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
โรงเรียนอยู่วิทยา
โรงเรียนอรรถมิตร
โรงเรียนอรรถวิทย์
โรงเรียนอักษรเจริญ
โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์
โรงเรียนอัมพวันศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โรงเรียนอาทรศึกษา
โรงเรียนอานันท์วิทยา
โรงเรียนอำนวยพิทยา
โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา
โรงเรียนอำนวยศิลป์
โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
โรงเรียนอำนวยศิลป์ศึกษา
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
โรงเรียนอิสสละฟียะฮ์วิทยาลัย
โรงเรียนอุดมศาสตร์พัฒนา
โรงเรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนอุทัยวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...