ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ และ ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์ ,ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(27A-2629)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2629
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(27A-2622)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2622
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(27A-2616)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(27A-2615)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2615
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(27A-2606)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2606
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(27A-2602)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2602
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(27A-2601)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2601
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ บุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บุรีรัมย์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บุรีรัมย์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์

ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ บริการจัดส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บุรีรัมย์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บุรีรัมย์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บุรีรัมย์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บุรีรัมย์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บุรีรัมย์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดในบุรีรัมย์
วัดเกตุเหนือ
บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดเกาะแก้ว
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดเกาะแก้ว
สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดเขากระโดง
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดเขาคอก
เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดเขาพระอังคาร
เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดเขื่อนคงคา
โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดเจริญนิมิต
ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดเจริญราษฏร์บำรุง
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดเจริญสุข
เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดเทพกุญชร
บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดเทพทราวาส
แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
วัดเทพนิมิต
บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดเทพนิมิตร
หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดเทพประดิษฐ์
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดเทพประดิษฐ์
สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดเทพประดิษฐ์
หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดเทพพัฒนา
โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์
วัดเทพรังสรรค์
บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดเทพอำนวย
บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดเปรมสิริ
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดเมืองแฝก
เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดเมืองโพธิ์
ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดเมืองฝาง
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดเมืองฝ้าย
เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดเมืองยาง
เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์
วัดเย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดเวฬุนคราราม
เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดเวฬุวนาราม
ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดเวฬุวัน
ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดเสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดเสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดแก่นท้าว
บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดแจ้ง
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดแจ้งเมืองไผ่
เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดแจ้งสมรเทศ
ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดแท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์
วัดแพงพวย
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดแสงจันทร์วนาราม
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดแสลงโทน
แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดแสลงพัน
แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโกรกแก้ว
โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
วัดโกรกขี้หนู
ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโกรกประดู่
โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโคก
บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดโคกเกลา
โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคกเจริญ
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกเจริญ
จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดโคกเบง
บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดโคกเพชร
สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดโคกเพชร
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกเมือง
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดโคกเหล็ก
สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดโคกแก้วสองชั้น
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดโคกใหญ่
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกใหญ่
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโคกใหญ่
โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดโคกไม้แดง
สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดโคกกระเบา
สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดโคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดโคกกระชายใต้
สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดโคกกระสัง
บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดโคกกระหาด
ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์
วัดโคกกลาง
เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกกลาง
เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกกลาง
หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์
วัดโคกขมิ้น
โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดโคกงิ้ว
ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์
วัดโคกชาด
ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโคกชุม
จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดโคกตะแบก
อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดโคกตะโก
หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
วัดโคกตาเงิน
ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโคกตาพรม
ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดโคกปราสาท
เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดโคกพงาด
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดโคกมะขาม
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคกมะม่วง
โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์
วัดโคกมาบสมอ
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกยาง
ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์
วัดโคกยาง
บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดโคกย่าง
โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคกลอย
ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์
วัดโคกว่าน
ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดโคกศรี
นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดโคกสนวน
โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์
วัดโคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์
วัดโคกสว่าง
โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดโคกสว่าง
เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด
หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด
หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด
หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคกสิงห์
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)
โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดโคกอิสระ
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดโคน
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโนนเจริญ
โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดโนนเมือง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโนนแดง
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดโนนแดง
หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโนนกลาง
ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนงิ้ว
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดโนนมะงา
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนยานาง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโนนศรีคูณ
เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนศิลา
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโนนสมบูรณ์
หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดโนนสมบูรณ์
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนสวรรค์
บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดโนนสว่าง
บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดโนนสำราญ
โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโนนสำราญ
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดโนนสูง
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนสูงน้อย
หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดโพธาราม
ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
วัดโพธิ์
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโพธิ์
บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ไทร
กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์คงคา
บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์
วัดโพธิ์งาม
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ชัย
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทรายทอง
ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง
พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง
สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทองพระครู
พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ย่อย
บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ย้อย
ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ศรีทอง
เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ศรีธาราม
บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโพธิ์สามัคคี
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดโพนทอง
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดโศกนาก
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโสกดินแดง
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดโสภณวนาราม
หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดโสภณวนารามปอแดง
ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
วัดใหม่เรไรทอง
ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
วัดใหม่ศรีสุขนาจะหลวย
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดใหม่หนองแวง
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดใหม่หนองแวง
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดใหม่อัมพวัน
โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดไตรภูมิ
ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
วัดไตรรัตน์
หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดไทยเจริญ
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดไทยเจริญ
ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์
วัดไทยเจริญ
หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์
วัดไผ่ก้านเหลือง
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
วัดไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดไพรงาม
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดไพศาลพัฒนา
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดก.ม.ศูนย์
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดกทลิววนาราม
เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์
วัดกมลาวาส
บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดกระเดื่อง
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดกระโดนไม้แดง
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
วัดกระดึงทอง
บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดกระทิง
หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดกระทุ่ม
แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
วัดกระสัง
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดกระหาด
ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดกลันทาราม
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดกลาง
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดกลาง
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดกลาง(กลางบุรีรัมย์)
ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดกวางงอย
โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดกะชาย
ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดกัลยาณธรรม
หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดกัลยาณมิตตาราม
ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์
วัดกัลยาณวัฒน์
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดก้านเหลืองเก่า
ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์
วัดกุดโคลน
ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์
วัดกุมภียาน
หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดขันติการาม
เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดขาชันโลง
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดขี้เหล็ก
ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
วัดขุนก้อง
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดคลองสว่างนาแซง
แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
วัดคันธารมณ์
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดคันธารมย์
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดคันธารมย์
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดคีรีเขต
ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดคุรุราษฏร์บำรุง
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดคูเมือง
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดคูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดจตุราษฏร์บำรุง
หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดจรเข้มาก
จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดจอมปราสาท
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
วัดจอมวารี
บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดจอมสุทธาวาส
อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดจันทราวาส
ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดจำปา
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดจำปาทอง
กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดจิกใหญ่
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดจิกน้อย
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดจินดามณี
บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดจินดาราม
ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดชนะตาราม
ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์
วัดชลประทานราชดำริ
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดชัยชุมแสง
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
วัดชัยประสิทธิ์
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดชัยมงคล
ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดชัยมงคล
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดชัยมงคล
ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดชัยศรี
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดชัยศิริ
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดชัยศิริมงคล
หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
วัดชัยสมพร
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดช่างหิน
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดชายอรัญ
ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดชุมแสง
ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดชุมแสง
ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดชุมพร
ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดชุมพลมณีรัตน์
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
วัดดงเย็น
ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดดงเย็น
โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดดงกระทิง
โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดดงบัง
ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
วัดดงยายเภา
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดดอนไม้ไฟ
ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดดอนกอย
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดดอนดู่
บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดดอนนางงาม
หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์
วัดดอนมนต์
ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
วัดดอนยาว
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดดอนอะราง
ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดด่านทองประชาสามัคคี
ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดตลาดชัย
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดตลาดนิคม
ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดตะเคียนทอง
บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดตะโก
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดตะโคง
ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดตะขบ
หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดตะลุมพุก
หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดตาเบ้า
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดตาเหล็ง
หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์
วัดตาไก้พลวง
หนองกง นางรอง บุรีรัมย์
วัดตาด่าน
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดตาราม
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดตาอี
บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดตูมน้อย
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดตูมหวาน
บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดถนนหัก
ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
วัดถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทรงธรรม
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดทรงศิริ
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดทรงศิรินาวาส
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดทรงศิลา
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดทรงสุวรรณ
บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดทองธรรมชาติ
ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดทักษิณาวาส
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดท่าเยี่ยม
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดท่าเรียบ
บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดท่าเรียบ
นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดท่าน้ำอ้อม
หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดท่าประชุมวารี
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดท่าสว่าง
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดท่าสว่าง
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดทุ่งโพธิ์
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทุ่งโพธิ์
ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
วัดทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
วัดทุ่งชะมด
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่างแท่นพระ
หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่างศรี
บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่างสระนอน
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดทุ่งสาริกาใหญ่
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดธรรมถาวร
เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์
วัดธรรมธีราราม
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดธรรมประดิษฐ์
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดธรรมประสิทธิ์
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดธรรมประสิทธิ์
บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดธรรมรังษี
มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดธาตุ
บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดนันทวัน
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดนาแค
บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดนาจาน
เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดนายาว
เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดนาลาวลาดอำนวย(นาลาววนาราม)
ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
วัดนาหลวง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดน้ำไหล
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
วัดนิคมเขต
หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์
วัดนิคมเขต
ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดบรมคงคา
บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดบวร
บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดบวรรังษี
บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดบัลลังก์น้อย
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบัลลังค์ใหญ่
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบัวชุม
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบัวตะเคียน
ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดบัวถนน
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดบัวทอง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดบ้านเก็ม
โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านเขว้า
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านเมืองคู่
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านเสม็ด
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านเสม็ด
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านแพงพวย
จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านแสลงพัน
ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านโคกกลาง
โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านโจด
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดบ้านโนนเจริญ
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดบ้านโนนค้อ
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านโนนมาลัย
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดบ้านไทร
บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านไทรโยง
โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านกรวด
ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดบ้านกระเบื้อง
หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดบ้านกอก
ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านกะโดน
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านข่อย
บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดบ้านขาม
ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดบ้านค้อ
โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดบ้านงิ้ว
สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
วัดบ้านจอม
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านจะหลวย
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านจันดุม
จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านชาด
มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดบ้านชุมแสง
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านดอน
หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดบ้านดอนกลาง
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดบ้านด่าน
บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดบ้านตลาดควาย
สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านตะแบก
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านตะโก
อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดบ้านตาเสา
สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดบ้านตามา
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านตาฮ้อ
ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านติม
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านถนน-กระสัง
สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดบ้านทุ่ง
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดบ้านน้อย
ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดบ้านบัว
บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านบิง
ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านบึงเก่า
บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดบ้านประทัดบุ
โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านประสาท
ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดบ้านปลัด
จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านพระน้อย
ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านพลวง
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านยาง
ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดบ้านยาง
ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านยางโลน
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านรุณ
บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านละลมพนู
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านละหานทรายใหม่
หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดบ้านสวน
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดบ้านสวายสอ
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านสองชั้น(โพธิ์สองชั้น)
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านสายโท4-5
จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดบ้านสายตรี5
บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดบ้านสำโรง
สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านสี่เหลี่ยม
แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านสูงเนิน
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
วัดบ้านหลัก
เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดบ้านหว้า
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านหว้า
เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดบ้านหัวฝาย
ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
วัดบึงเจริญ
บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดบุขี้เหล็ก
แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดบุ่งช้าง
สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดบุญช่วย
สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดบุตาวงษ์
หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดบุบผาราม
นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดบุพพาราม
โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดปทุมคงคา
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดปทุมคงคา
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดปทุมหนองยาง
พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดประคองราษฎร์
เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์
วัดประชาชาติดงพลอง
ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
วัดประชานิมิต
ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดประชานิรมิต
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดประชาบูรณะ
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดประชาศรัทธาธรรม
ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
วัดประชาสมนึก
ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดประทุมเมศ
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดประทุมคงคา
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดประทุมทอง
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดประสิทธาราม
หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดปราสาททอง
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดปราสาททอง
ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดปราสาทบูรพาราม
จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดปราสาทวนาราม
หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์
วัดปราสาทสูง
ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดปรือเกียน
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดปลัดปุ๊ก
ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์
วัดปอแดง
โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดปังกู
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดป่าเขาน้อย
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดป่าเทพนิมิตร
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าเรไร
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดป่าเรไร
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดป่าเลไลย์
หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าเลไลย์
สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดป่าโคกเครือ
จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดป่าโคกเบงเหนือ
บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดป่าโคกกระชาย
สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดป่าโคกสว่างสามัคคี
เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดปากช่อง
หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดป่าคูเมือง
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าทองนพคุณ
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดป่าธรรมาวาส
แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดปานใจนาม
ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดป่าบ้านเพ็ญ
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดป่าบ้านกรวด
บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดป่าประชามิตร
ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
วัดป่ายางน้ำใส
สตึก สตึก บุรีรัมย์
วัดป่าสตึกพัฒนา
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดป่าสามัคคีธรรม
ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดป่าหนองแคร่
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดป่าหนองขาย่าง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าหนองขาหย่าง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าหนาม
ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
วัดปิดทอง
โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดผักกาดหญ้า
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดพงแขม
สนามชัย สตึก บุรีรัมย์
วัดพงสวรรค์
สนามชัย สตึก บุรีรัมย์
วัดพนมวัน
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดพรสำราญ
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดพรหมนิมิต
ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์
วัดพรหมนิมิต
ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์
วัดพรหมรัตนาราม
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดพระธาตุมงคลวนาราม
สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดพลรังษี
หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดพลสุวรรณ
ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดพลับพลา
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
วัดพลาญชัย
ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
วัดพะไลราษฏร์บำรุง
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดพินทอง
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดพุทไธสง
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดมงคลนิมิตร
โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดมณีจันทร์
มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดมะขาม
ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดมะขามเจรอะ
จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดมะค่า
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดมะค่ากระสัง
ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
วัดยาง(ยางหินโคน)
ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
วัดยางตาสาด
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดร่องมันเทศ
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดระกาเสม็ด
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดระกามังคลาราม
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดระนามพลวง
เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์
วัดราษฏร์เจริญ
เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดราษฏร์บำรุง
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดราษฏร์ประดิษฐ์
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
วัดราษฏร์รังสรรค์
ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดฤาษีสถิต
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดละเวี้ย
ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดละลวด
ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์
วัดลำดวน
ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
วัดลุงม่วง
โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดวงษ์วารี
มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดวนาสันต์
แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดวรดิษฐ์
หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดวังปลัด
บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดวารีมุขาราม
หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
วัดศรัทธาชุมพล
ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์
วัดศรัทธาประชาบูรณะ
หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
วัดศรีเจริญคุณ
หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดศรีตะครอง
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดศรีภูมิวนาราม
ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
วัดศรีรัตนาราม
หนองกง นางรอง บุรีรัมย์
วัดศรีลาวรรณ์
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดศรีสง่า
ศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดศรีสวัสดิ์
แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดศรีสว่าง
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดศรีสำโรง
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดศรีสุทธาราม
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดศรีสุธรรม
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดศรีสุนทร
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดศาลาลอย
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดศาลาลอย
ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
วัดศิริชัย
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดศิริมงคล
โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดศิริมงคล
บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดศิริมงคล
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดศิริมงคล
จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดศิริมงคล(โคกก่อง)
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดศิริมงคลเสม็ด
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดศิลาเรือง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสง่าท่าชลนที
หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสนวนโน
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสนวนนอก
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสนามชัย
สนามชัย สตึก บุรีรัมย์
วัดสมณาวาส
กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดส้มป่อย
ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์
วัดสมศรี
นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดสระแก
บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดสระแก้ว
เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสระแร่
หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสระกุญชร
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสระกุด
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดสระขาม
เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดสระขี้ตุ่น
โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสระขุด
ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดสระจันทร์
หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดสระทอง
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดสระบัว
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสระบัว
บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดสระประทุม
ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดสระมณีรัชชวาล
ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดสระมะค่า
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดสวนแตง(รายณะสุข)
ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสวนใหญ่
ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสวนใหม่
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดสวัสดี
กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสว่างแคนทะเล
สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม
ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
วัดสว่างนที
หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสว่างนาฝาย
บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดสว่างบุโพธิ์
ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสว่างบูรพา
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสว่างบูรพาราม
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์
โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์
บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์
หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมย์
โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสวายตางวน
หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
วัดสวายสอ
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสวายสอ
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสวายสอ
ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
วัดสหมิตรนฤมาน
โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดสหมิตรรังสรรค์
ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์
วัดสองพี่น้อง
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
วัดสะเดา
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
วัดสะเดา
สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์
วัดสะแกโพรง
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสะแกซำ
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสันติธรรมาวาส
ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์
วัดสามัคคี
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสามัคคีชัย
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดสามัคคีราษฏร์บำรุง
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดสายโท
จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายโท11
สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายโท5ใต้
จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายโท6เหนือ
จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายโท8เหนือ
จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายโทใต้
สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายตรี16
หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายตรี2
ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายตรี6
บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายตรี9
หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสายตะกู
สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสาลวัน
บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสาวเอ้
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสำโรง
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสำโรง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสำโรง
สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดสำโรงพัฒนา
กระสัง สตึก บุรีรัมย์
วัดสิงห์วงศ์
หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์
วัดสิมทราราม
กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดสิมสมนาม
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสี่เหลี่ยม
เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดสีชวา
ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสุกาวาส
ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
วัดสุขสำราญ
ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดสุขสำราญ
หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์
วัดสุคันธวารี
บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดสุคันธารมย์
แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดสุจิตต์ธัมมาราม
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดสุทธาราม
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสุพลศรัทธาราม
บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสุพัฒนาราม
สตึก สตึก บุรีรัมย์
วัดสุภโสภณ
ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดสุภัทบูรพาราม
โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดสุรินทรารมณ์
อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดสุวรรณาราม
บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดหงษ์
มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดหญ้าคา
กระสัง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองเก้าข่า
เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองเกาะแก้ว
สตึก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองเพ็ชร
บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองเสม็ด
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองเสม็ด
ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดหนองแขม
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดหนองแปป
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองแม่มด
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองแวง
หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
วัดหนองโคลน
สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดหนองโดนน้อย
โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองโพรง
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองโสน
หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองไทร
หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองไผ่
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองไผ่น้อย
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองไผ่น้อย
แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดหนองไม้งาม
หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดหนองไม้งาม
หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดหนองกก
เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดหนองกง
ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองกง
บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองกง
หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองกระทิง
หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองกระทุ่ม
บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองกราด
หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองกรูด
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองกับ
หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองกี่
หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดหนองขวาง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองขอน
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดหนองขุนปราบ
เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองครก
เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองคูบอน
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองงิ้ว-หนองไทร
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองจาน
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดหนองจิก
หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดหนองจิก
บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองดุม
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองตราด
ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองตราดน้อย
ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองตะขบ
โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดหนองตาเพ็ง
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองตาเรียม
ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดหนองตาเรือง
โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองตาด
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองตาด
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองตาด
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองตาด
บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองตาดำ
เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์
วัดหนองตาบุญ
บุโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองตาสี
ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองทะลอก
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองนกเกรียน
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองน้ำขุ่น
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดหนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองน้ำขุ่น
หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์
วัดหนองบก
พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดหนองบอน
กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองบัว
ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองบัวเจ้าป่า
สตึก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองบัวโคก
หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองบัวทอง
บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองปรือ
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองปรือ
บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดหนองปล่อง
หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์
วัดหนองปลาไหล
หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองปุน
กระสัง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองผะองค์
หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองพลวง
ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
วัดหนองพลวง
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองพะอง
ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์
วัดหนองม่วง
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองม่วง
หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
วัดหนองม่วง
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดหนองมะเกลือ
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองมะเขือ
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองมันปลา
หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองย่างหมู
เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดหนองยายพิมพ์
หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์
วัดหนองระนาม
แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองสรวง
แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองสองห้อง
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองสองห้อง
เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองสองห้อง
กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดหนองสะแก
เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดหนองหงส์
สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดหนองหญ้าปล้อง
ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหนองหว้า
สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดหรดี
หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดหลักศิลา(หินตั้ง)
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดห้วยก้อม
เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
วัดห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์
วัดหัวช้าง
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดหัวช้างหนองเชือก
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดหัวถนน
หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์
วัดหัวถนน
โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดหัวสะพาน
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วัดหัวสะพาน
หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดหัวหนอง
ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดหินลาด
หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
วัดฬุวรรณาราม
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดอโศกนิมิตตาราม
ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
วัดอนามัย
แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
วัดอมราวาส
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดอัมพวัน
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดอัมพวัน
หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดอัมพวัน
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดอัมพวัน(บ้านหนองม่วง)
ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดอัมพวัน(บ้านหินโคน)
หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดอัมภาราม
ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
วัดอัมภาวรินทร์
บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
วัดอินทบูรพา
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดอินทบูรพา
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดอินทรวนาราม
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดอิสาณ
ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดอิสาณ
แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
วัดอิสาณทะเมนชัย
ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
วัดอิสาน
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดอุดมมงคลชัย
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดอุดมราษฏร์วราราม
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดอุดร
บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
วัดอุทกวารี
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดอุทยาราม
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดอุทยาวาส
ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โรงเรียนในบุรีรัมย์
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5(ไตรคามสิทธิศิลป์)
โรงเรียนเบญจคามวิทยา
โรงเรียนเบญจมาศกุญชร
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
โรงเรียนไตรคาม
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๖(บ้านหนองหิน)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา90
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
โรงเรียนกมลลักษณ์
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา
โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม
โรงเรียนจันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
โรงเรียนชำนิพิทยาคม
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง(โสภณประชานุกูล)
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์(ต.ม.ธ.ก.รุ่น7อนุสรณ์)
โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง(สระมะค่า)
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง(ประจวบไตรมิตรวิทยา)
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่4)
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท11
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง7
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง8
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง9
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเกต(สุตาประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเก็ม
โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ
โรงเรียนบ้านเขว้า
โรงเรียนบ้านเขว้า
โรงเรียนบ้านเขว้า
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
โรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเขาคอก
โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
โรงเรียนบ้านเจริญสุข(กรป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
โรงเรียนบ้านเมืองแก
โรงเรียนบ้านเมืองแฝก
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
โรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเสม็ด
โรงเรียนบ้านเสม็ด
โรงเรียนบ้านเสม็ด
โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฎ์
โรงเรียนบ้านเสลา
โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านแคน
โรงเรียนบ้านแซวประดู่
โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฏร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
โรงเรียนบ้านแท่นพระ
โรงเรียนบ้านแพ
โรงเรียนบ้านแพงพวย
โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแสลงโทน
โรงเรียนบ้านแสลงพัน
โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
โรงเรียนบ้านโคกเก่า
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคกเบง
โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
โรงเรียนบ้านโคกเฟือง
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
โรงเรียนบ้านโคกเห็ด
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกกลอย
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
โรงเรียนบ้านโคกกี่
โรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคกขาม
โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว
โรงเรียนบ้านโคกชุม
โรงเรียนบ้านโคกซาด
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกตะโก
โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
โรงเรียนบ้านโคกตูม
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
โรงเรียนบ้านโคกระเหย
โรงเรียนบ้านโคกระกา
โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
โรงเรียนบ้านโคกรัง
โรงเรียนบ้านโคกลอย
โรงเรียนบ้านโคกลอย
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนบ้านโคกสนวน
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกสูง(สมานสามัคคี)
โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
โรงเรียนบ้านโคกอะโตดสาขาบ้านทุ่งวัง
โรงเรียนบ้านโคลด
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านโชคกราด
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนเพกา
โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนไฮ
โรงเรียนบ้านโนนกลาง
โรงเรียนบ้านโนนกลาง
โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนตาล(ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนยานาง
โรงเรียนบ้านโนนศิลา
โรงเรียนบ้านโนนศิลา
โรงเรียนบ้านโนนศิลา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา)
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
โรงเรียนบ้านโสกแต้
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านไทรโยง
โรงเรียนบ้านไทรออ
โรงเรียนบ้านไผ่ลวก
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย
โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี
โรงเรียนบ้านไม้แดง
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
โรงเรียนบ้านกระสัง
โรงเรียนบ้านกระสัง
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)
โรงเรียนบ้านกวางงอย(รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์)
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
โรงเรียนบ้านกองพระทราย
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านกุดโคลน
โรงเรียนบ้านกุดใหญ่
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
โรงเรียนบ้านข่อย
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
โรงเรียนบ้านขามน้อย
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
โรงเรียนบ้านคลองหิน
โรงเรียนบ้านคอกควาย(สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคูขาด
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านคูบอน
โรงเรียนบ้านคูบัว
โรงเรียนบ้านง้าง
โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านจบก
โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
โรงเรียนบ้านจะหลวย
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านจิก
โรงเรียนบ้านช่อผกา
โรงเรียนบ้านชำแระ
โรงเรียนบ้านชุมแสง
โรงเรียนบ้านชุมแสง
โรงเรียนบ้านชุมแสง
โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านซับคะนิง
โรงเรียนบ้านซาด
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษาประชานุสรณ์5)
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านดงพลอง
โรงเรียนบ้านดงย่อ
โรงเรียนบ้านดงยายเภา
โรงเรียนบ้านดวน
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
โรงเรียนบ้านดอนตูม
โรงเรียนบ้านดอนยาว
โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
โรงเรียนบ้านตรุง
โรงเรียนบ้านตลาดแย้
โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์(ศรีตลาดโพธิ์)
โรงเรียนบ้านตลาดควาย
โรงเรียนบ้านตลาดชัย
โรงเรียนบ้านตะเคียน
โรงเรียนบ้านตะเคียน
โรงเรียนบ้านตะแบก
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
โรงเรียนบ้านตะโก
โรงเรียนบ้านตะโก(วันครู2501)
โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
โรงเรียนบ้านตะโกรี
โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านตะครอง
โรงเรียนบ้านตะครองใต้
โรงเรียนบ้านตะลุมพุก
โรงเรียนบ้านตัวอย่าง
โรงเรียนบ้านตาเป้า
โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
โรงเรียนบ้านตาแก
โรงเรียนบ้านตาโหงก
โรงเรียนบ้านตากอง
โรงเรียนบ้านตามา
โรงเรียนบ้านตาราม
โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
โรงเรียนบ้านตาอี
โรงเรียนบ้านตูบช้าง
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านตูมหวาน
โรงเรียนบ้านถนน
โรงเรียนบ้านถนน(ประสมทรัพย์ประชานุกูล1)
โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
โรงเรียนบ้านถาวร
โรงเรียนบ้านถาวร
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านท้องเรือ
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านทะเมนชัย
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาราใหญ่
โรงเรียนบ้านนารากัลยาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านนาลาว
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านนิคมเขต
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท12เหนือ
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท12ใต้
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท8
โรงเรียนบ้านบริหารชนบท
โรงเรียนบ้านบ่อดิน
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
โรงเรียนบ้านบัวถนน
โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านบาระแนะ
โรงเรียนบ้านบึงเจริญ
โรงเรียนบ้านบุ
โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนบ้านบุกระสัง
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
โรงเรียนบ้านบุญช่วย
โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบุหนองเทา
โรงเรียนบ้านประคอง
โรงเรียนบ้านประดู่
โรงเรียนบ้านประดู่
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านปราสาททอง
โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
โรงเรียนบ้านปลัด
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
โรงเรียนบ้านปอแดง
โรงเรียนบ้านปะคำดง
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
โรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
โรงเรียนบ้านป่าชัน
โรงเรียนบ้านป่าหนาม
โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
โรงเรียนบ้านฝังงา
โรงเรียนบ้านฝ้าย
โรงเรียนบ้านฝ้าย
โรงเรียนบ้านพงแขม
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
โรงเรียนบ้านพลวง
โรงเรียนบ้านพะไล
โรงเรียนบ้านพาชี
โรงเรียนบ้านพูนสุข(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
โรงเรียนบ้านม่วงงาม
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน
โรงเรียนบ้านมะค่า
โรงเรียนบ้านมะมัง
โรงเรียนบ้านมาบสมอ
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฏร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านยางทะเล
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
โรงเรียนบ้านยายคำ
โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา
โรงเรียนบ้านร่มไทร
โรงเรียนบ้านร่อนทอง
โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
โรงเรียนบ้านระกา
โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด
โรงเรียนบ้านระนามพลวง(สมานราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม
โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านละกอ
โรงเรียนบ้านละลมพนู
โรงเรียนบ้านละลูน
โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง
โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
โรงเรียนบ้านลำดวน
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
โรงเรียนบ้านลุงม่วง
โรงเรียนบ้านวังกระโดน
โรงเรียนบ้านวังปลัด
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
โรงเรียนบ้านศรีถาวร
โรงเรียนบ้านศรีภูมิ
โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง
โรงเรียนบ้านศรีสุข
โรงเรียนบ้านสตึก
โรงเรียนบ้านสนวน(ศิริมงคลวิทยา)
โรงเรียนบ้านสมจิต
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โรงเรียนบ้านสมสนุก
โรงเรียนบ้านสระเกษ
โรงเรียนบ้านสระกอไทร
โรงเรียนบ้านสระกุด
โรงเรียนบ้านสระขาม
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
โรงเรียนบ้านสระขุด
โรงเรียนบ้านสระคูณ(สิริทัศน์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า
โรงเรียนบ้านสระปะคำ
โรงเรียนบ้านสระสะแก
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
โรงเรียนบ้านสวายจีก
โรงเรียนบ้านสวายสอ
โรงเรียนบ้านสวายสอ
โรงเรียนบ้านสวายสอ
โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)
โรงเรียนบ้านสวายสอไกรฯ
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน
โรงเรียนบ้านสังเคิล
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสายโท1
โรงเรียนบ้านสายโท4ใต้
โรงเรียนบ้านสายตรี16
โรงเรียนบ้านสายตรี9
โรงเรียนบ้านสารภี
โรงเรียนบ้านสารภี
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
โรงเรียนบ้านสูงเนิน
โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)
โรงเรียนบ้านหญ้าคา
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองเพชร
โรงเรียนบ้านหนองเพชร
โรงเรียนบ้านหนองเพิก
โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองเอียน
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองโคลน
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม1
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม2
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองกง
โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
โรงเรียนบ้านหนองกับ
โรงเรียนบ้านหนองการะโก
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองขวาง
โรงเรียนบ้านหนองขวาง
โรงเรียนบ้านหนองขอน
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
โรงเรียนบ้านหนองครก
โรงเรียนบ้านหนองค่าย
โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง
โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านหนองตระเสก
โรงเรียนบ้านหนองตราด
โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
โรงเรียนบ้านหนองต้อ
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
โรงเรียนบ้านหนองตะโก
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
โรงเรียนบ้านหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
โรงเรียนบ้านหนองถนน
โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
โรงเรียนบ้านหนองนา
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวลี
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
โรงเรียนบ้านหนองปุน
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองพะอง
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
โรงเรียนบ้านหนองมัน
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา(กุศลสามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองม้า
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์(ไตรคามประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
โรงเรียนบ้านหนองรัก
โรงเรียนบ้านหนองรักษ์
โรงเรียนบ้านหนองร้าน
โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านหนองสะแก(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
โรงเรียนบ้านหนองหมี
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
โรงเรียนบ้านหลัก
โรงเรียนบ้านหลักเขต
โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
โรงเรียนบ้านห้วยก้อม
โรงเรียนบ้านห้วยปอ
โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านหว้า
โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวตะแบก
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านหินโคน
โรงเรียนบ้านหินกอง
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
โรงเรียนบ้านอโณทัย
โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี
โรงเรียนบำรุงวิทยา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
โรงเรียนปะคำพิทยาคม
โรงเรียนพนมรุ้ง
โรงเรียนพระครูพิทยาคม
โรงเรียนพระครูวิทยา
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนพุทไธสง
โรงเรียนพุทธบารมี
โรงเรียนภัทรบพิตร
โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายวิทยา
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
โรงเรียนลำปลายมาศ
โรงเรียนวรเวทยากร
โรงเรียนวราวัฒนา
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
โรงเรียนวัดเทพรังษี
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
โรงเรียนวัดแจ้ง(เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดโกรกประดู่
โรงเรียนวัดโคกล่าม(สิริประภาวิชาคาร)
โรงเรียนวัดโคกสะอาด
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
โรงเรียนวัดโนนสำราญ
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดไพรงาม
โรงเรียนวัดกะทิง
โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
โรงเรียนวัดก้านเหลือง
โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
โรงเรียนวัดชัยสมพร
โรงเรียนวัดชายอรัญ
โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดธรรมถาวร
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
โรงเรียนวัดธาตุ
โรงเรียนวัดน้ำไหล
โรงเรียนวัดบัวทอง
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
โรงเรียนวัดบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์
โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
โรงเรียนวัดบ้านจอม
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง
โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
โรงเรียนวัดบ้านตะขบ(โนนตะครองโคกใหม่วิทยา)
โรงเรียนวัดบ้านตาเสา
โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบ้านรุน
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่
โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน(คุรุราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบุปผาราม
โรงเรียนวัดปทุมคงคา
โรงเรียนวัดพนมวัน
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
โรงเรียนวัดพลับพลา
โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
โรงเรียนวัดละลวด
โรงเรียนวัดวงษ์วารี
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
โรงเรียนวัดสมณาวาส
โรงเรียนวัดสระจันทร์
โรงเรียนวัดสระทอง
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
โรงเรียนวัดสำโรง
โรงเรียนวัดสิริมงคล
โรงเรียนวัดสุขสำราญ
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดหงษ์
โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ
โรงเรียนวัดหนองครก
โรงเรียนวัดหนองตะครอง
โรงเรียนวัดหนองปล่อง
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
โรงเรียนวัดหลักศิลา
โรงเรียนวัดห้วยหวาย
โรงเรียนวัดห้วยหิน
โรงเรียนวัดหัวสะพาน
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดอินทบูรพา
โรงเรียนวัดอิสาณ
โรงเรียนวิมลวิทยา
โรงเรียนสตึก
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
โรงเรียนสะแกพิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
โรงเรียนสิงหวิทยาคม
โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)
โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลกระสัง
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
โรงเรียนอนุบาลชำนิ
โรงเรียนอนุบาลทศพร
โรงเรียนอนุบาลธีรา
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลนิภาศิริ
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
โรงเรียนอนุบาลบำรุงวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลสะเดา
โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ บุรีรัมย์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...